Na základe uznesenia vlády SR č.491/2010 z 15. júla 2010 predkladáme zoznam zmlúv z verejného obstarávania.

zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 -  RÚVZ  so sídlom v Trenčíne  nemal  uzavreté.

                                        zoznam zmluv od 01.01.2011 - 31.12.2011

P.č.

Dodávateľ

IČO dodávateľa

Názov zmluvy - Dodatku

Dátum uzavretia

Dátum účinnosti

Suma v EUR

Súbor

1

UNION Zdravotná poisťovňa

36284831

využívanie elektronických služieb

4.5.2011

4.5.2011

0,00 €

zobraziť

2

T - Com

35763469

dohoda o voliteľnom volacom programe

22.6.2011

4.5.2011

310.00€/mes

zobraziť

3

Slovanet a.s. Bratislava

35765143

pripojenie a zriadenie virtuálnej privátnej siete

27.6.2011

1.7.2011

120.00€/mes

zobraziť

4

LINDE

31373861

dlhodobý prenájom na technický plyn

30.6.2011

1.7.2011

969,53 €

zobraziť

5

Šebáň - MEDICAL, s.r.o. Tr.Jastrabie

444997951

údržba sterilizačnej a destilačnej techniky

15.7.2011

1.8.2011

984,00 €

zobraziť

6

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

35763469

dodatok k zmluve o pripojení č.t. 911763203

9.11.2011

9.11.2011

10.08€/mes

zobraziť

7

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

35763469

dodatok k zmluve o pripojení č.t. 911763204

9.11.2011

9.11.2011

10.08€/mes

zobraziť

8

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

35763469

dodatok k zmluve o pripojení č.t. 911989823

9.11.2011

9.11.2011

20,16€/mes

zobraziť

9

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

35763469

dodatok k zmluve o pripojení č.t. 911989824

9.11.2011

9.11.2011

20,16€/mes

zobraziť

10

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

35763469

dodatok k zmluve o pripojení č.t. 911989825

9.11.2011

9.11.2011

20,16€/mes

zobraziť

11

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

35763469

dodatok k zmluve o pripojení č.t. 911989826

9.11.2011

9.11.2011

20,16€/mes

zobraziť

12

SPP a.s. Bratislava

35815256

dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - zníženie ceny

9.11.2011

9.11.2011

tarifa M4-produkt Supervýhodne

zobraziť

13

LINDE

31373861

dlhodobý prenájom na technický plyn

8.12.2011

1.12.2011

657,00 €/ks

zobraziť


Tu najdete informáciu o centrálnom registre zmlúv
portál - Centrálny register zmlúv