Zdravý   životný  stýl

Svetový deň hepatitídy

  28. júl -   Svetový deň hepatitídy......Čítaj ďalej...    

Svetový deň bez tabaku

   Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. mája Svetový deň bez tabaku......Čítaj ďalej...    

 Alkohol

   Najväčším prekliatím alkoholu je, že spočiatku, v malom množstve ......Čítaj ďalej...    

   12.september - Európsky deň ústneho zdravia

   Svetová  zdravotnícka  organizácia vyhlásila 12. septembra za Eúrópsky deň . .....  Čítaj ďalej...    

  Probiotiká a imunita

  Správne zloženie črevnej mikroflóry už v rannom veku je nevyhnutné pre optimálny vývoj imunitného systému. Veľký význam má materské mlieko .....Čítaj ďalej...    

  10. máj - Svetový deň   "Pohybom ku zdraviu "

  Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila v máji 2002 nový Svetový deň pod názvom  Pohybom ku zdraviu. .....Čítaj ďalej...    

  Je výchova k partnerstvu a rodičovstvu na školách potrebná

   Regionálny úrad verejného zdravotníctva, oddelenie Podpory zdravia každoročne ponúka základným a stredným školám v Trenčianskom kraji ponukový list prednášok týkajúcich sa zdravého spôsobu života ....... Čítaj ďalej...