Hygiena  životného prostredia

                                         VODA

                                                      

      rombul1a.gif (164 bytes)    PITNÁ  VODA

            

Pitná voda

Program monitorovania kvality pitnej vody

Prehľad verejných vodovodov

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka.

Dusičňany v pitnej vode

Kyselky                                    

rombul1a.gif (164 bytes) VODA   NA  KÚPANIE


Voda na kúpanie

Prehľad    kúpalísk  a  bazénov – informačný systém Voda na kúpanie

Voda   určená  na  kúpanie  - Zelená voda

Ostatné vodné plochy bez štatútu prírodného kúpaliska a vody určenej na kúpanie