virus.JPG (11744 bytes)                  

Informácie o výskyte chrípky vyvolanej novým vírusom typu A H1N1Aktuálne informácie o výskyte "NOVEL FLU VIRUS" sú dostupné na stránke 
 
                                                                                                      www.uvzsr.sk

  1. Informácie pre verejnosť
  2. Aktuálna informácie
  3.
Rozhodnutie Europskej komisie
  4. Všeobecné zásady prevencie šírenia vzdušných nákaz pre verejnosť
  5.
Všeobecné zásady prevencie šírenia vzdušných nákaz v pracovnom prostredí
  6. Dodržiavanie protiepidemických opatrení v zariadeniach sociálnych služieb 
  7. Dodržiavanie protiepidemických opatrení v zdravotníckych zariadeniach
  8. Vírus chrípky možnosti fyzikálnej a chemickej inaktivácie
  9.
Rozhodnutie komisie z 30. aplríla 2009
10. Osobné ochranné opatrenia na zníženie rizika prenosu chrípky
11. Zisťovanie epidemiologickej a  cestovateľskej anamnézy
12. Informácie pre deti , žiadov a študentov
13. Opatrenie na výskyt pandemickej chrípky 1 časť   2 časť
14.
Zoznam diagnóz osôb s vysokým rizikom komplikácií alebo úmrtia pri ochorení pandemickou chrípkou  
15.
Informácie o očkovaní pandemickou vakcínou v SR   

16.
Výzva na očkovanie pandemickou vakcínou      

17. Výzva- dnešným dňom je očkovanie prístupné pre všetkých záujemcov o očkovanie pandemickou vakcínou