Úradná tabuľa

       Rozhodnutie    " zariadenia verejného stravovania „Hostinec pod klenbou“, 913 05 Melčice – Lieskové 566 do prevádzky "                                 
       Verejná vyhláška 2022    "Vestník vlády "                                 
       Verejná vyhláška 2021    "Vestník vlády "                                 
       Verejná vyhláška 2020    "Vestník vlády "