Úradná tabuža

       Verejná vyhláška - Rozhodnutie           na uvedenie priestorov potravinárskej prevádzkarne „Predajňa potravín PJ 128, Inovecká 1133, 911 01 Trenčín“ do prevádzky, a to do 29.09.2023.                  
       Verejná vyhláška 2022    "Vestník vlády "                                 
       Verejná vyhláška 2021    "Vestník vlády "                                 
       Verejná vyhláška 2020    "Vestník vlády "