Úradná tabuľa

       Verejná vyhláška     „predajne PJ 145 COOP Jednota, Janka Kráľa 1087/2, Trenčín"                                 
       Verejná vyhláška     „Skladovo-administratívny objekt Trenčianske Stankovce“, na pozemku parc. č. 290/217, k. ú. Sedličná, obec Trenčianske Stankovce                                 
       Verejná vyhláška     "Kaleya s.r.o., Hodžova 1530/80, Trenčín 911 01 - „kaviareň Lávka“, 28. októbra 7689/2A, 911 01 Trenčín "                                 
       ROZHODNUTIE o dočasnej prebytočnosti majetku štátu v správe RÚVZ Trenčín                                  
       Verejná vyhláška 2021    "Vestník vlády "                                 
       Verejná vyhláška 2020    "Vestník vlády "