Zsports_05.gifa posledných sto rokov sa životný štýl človeka zmenil nevídaným spôsobom. Koľkí neurobia ani krok bez auta, málokto nepoužije výťah alebo pohyblivé schody, ubudlo zamestnaní vyžadujúcich fyzickú námahu, informačné technológie priniesli hodiny strávené pred obrazovkami. Naproti tomu genetická výbava človeka zostala nezmenená a tak isto i potreba pohybovej aktivity, ktorá naďalej zodpovedá dobám človeka lovca a zberača. Tento vnútorný rozpor prináša zo sebou nárast civilizačných ochorení , ktorých rozmer dosahuje pandémiu. ( srdcovo- cievne ochorenia, obezita, vysoký tlak, cukrovka, psychické ochorenia, osteoporóza...) 

    Zatiaľ sa nenašiel žiaden spoľahlivý spôsob ako tento rozpor vyriešiť umelými prostriedkami, jediná možnosť je zapojiť sa do pravidelnej pohybovej rekreačnej aktivity. Aktivita môže byť zameraná na rôzne druhy cvičení, či už cielené na riešenie určitého problému ( držanie tela, bolesti chrbtice,   hlavy, rehalibitačné cvičenia, zníženie hmotnosti, ) alebo všeobecne zamerané na posilnenie zdatnosti, svalovej sily, flexibility, na kompenzáciu psychických stresových vnemov, na zlepšenie vhľadu a zvýšenie sebaúcty. Pohybová aktivita musí byť trvalou súčasťou denného života, najlepšie je vyhradiť si časový priestor pre pohybovú aktivitu po všetky dni v týždni. Je vhodné pestovať rôzne druhy  pohybových aktivít podľa sezóny, individuálnych potrieb a schopností,  a čo  je dôležité, pohyb má a v konečnom dôsledku aj prinášať  ľudom  radosť.