V predškolskom veku je dôležitá nielen pre telesný ale aj duševný rozvoj dieťaťa, ktorému sa otvára nový obzor. V tomto období je veľká poddajnosť väziva a šliach. Pohyb dieťaťa má byť pestrý a hravý.  Často je možné využiť loptové hry. Dieťa je zvyčajne samo aktívne, je treba rozvíjať jeho prirodzené potreby. Keďže pohyb dieťaťa má dynamický charakter a dieťa podvedome obmedzuje statickú záťaž, mali by sa redukovaťať činnosti typu dlhého státia alebo sedenia. Niektoré deti sú hyperaktívne, treba im zvýšenú túžbu po pohybe umožniť. 

 

 Deti sú schopné  sa pohybovať dlhú dobu bez príznakov únavy. Doporučuje sa zamestnávať dynamicky veľké svalové skupiny. Vhodné športové aktivity pre deti sú hlavne: plávanie, lyžovanie, rýchla chôdza, bicyklovanie atď. V mladšom školskom veku je pohyb prirodzený, v staršom veku- v puberte hlavne dievčatá prestávajú športovať  a začínajú presadzovať sedavý spôsob života.

Tipy pre rodičov.

     Rodič by mal byť sám pozitívnym príkladom  a viesť aktívny životný štýl.

Treba  vyčleniť časť z denného programu na pohyb, prechádzky, aktívne hry.

Vhodná je spoločná pohybová aktivita v rodine.

Treba podporiť  záujem detí o nové druhy športu, rôzne pohybové aktivity.

Pohyb by mal vyvolávať  radosť, môže to byť čokoľvek , čo deti baví, športy rekreačné, kolektívne, hry na schovávačku, na dvore atď.

-Je nutné sa ubezpečiť , že aktivita je vhodná a bezpečná pre deti , chrániť ich pred úrazmi vhodnou   ochrannou výbavou.( helmy, zápästné chrániče ,

chrániče na kolená).

-Obmedziť   deťom TV a video hry.

-Povzbudiť  deti, aby si našli zábavné aktivity, ktoré by robili spoločne s členmi rodiny alebo v skupine rovesníkov.

Pohyb predstavuje účelné vyplnenie voľného času. Zvyšuje sa telesná zdatnosť, mladí ľudia sú vo veku 18- 22 rokov schopní podávať najväčšie športové výkony. Mnohí skúšajú nové netradičné formy športu.

Rizikové faktory ovplyvňujúce  prevenciu aterosklerózy, ischemickej chroby srdca, hypertenznej choroby, diabetu:

Ovplyvniteľné rizikové faktory , ktoré vlastným pričinením môže človek zmeniť

·         ·         --fajcenie

·         ·         --vysoký tlak krvi

·         ·         --vysoká hladina cholesterolu a triglycerolov

·         ·         --zvýšená telesná hmotnosť a obezita

·         ·         --pohybová inaktivita

Okrem  vyššie uvedených ochorení  nedostatok telesnej aktivity vplýva i na vznik osteoporózy, svalovej hypotrofie.Pre mládež  je typická súťaživosť v športe, u dospelých je pri  športovej aktivite dôležité skôr zdravotné hladisko. Vhodná pohybová aktivita primeraná veku a trénovanosti jedinca prispieva v primárnej prevencii u asymptomatických osôb proti vzniku civilizačných chorôb. V sekundárnej prevencii pôsobí ako súčasť liečby osôb postihnutých srdcovo - cievnymi ochoreniami. ( spôsob i druh telesnej aktivity je nutné konzultovať s lekárom).

Doporučená  pohybová aktivita pre dospelých: plávanie, vytrvalostná chôdza, bicyklovanie... Cvičiť by sa malo  3x týždenne, 30 až 60 minút.

Aeróbne cvičenie by malo pozostávať:

1.fáza: rozcvičenie - mala by trvať krátko, jej cieľom  je precvičiť jednotlivé svalové pertie.

2.fáza: aeróbna - mala by trvať okolo 20 minút

3. fáza: upokojovacia - má trvať okolo 5 minút, tempo by malo pozvolne klesať s cieľom dosiahnuť pokles pulzovej frekvencie

4. fáza: relaxačná, naťahovacia, ktorej cieľom je jednoduchými cvikmi precvičiť svalstvo končatín , uvolniť ostatné svaly

 

Doporučenie pre ľudí, ktorí chcú niečo  viac spraviť pre seba:

Sociálne prostredie

 

Vysvetli svoj zámer priateľom a rodine a požiadaj ich o podporu.

Pozvi priateľov a členov rodiny, nech cvičia s tebou.

Naplánuj si spoločenské aktivity, v ktorých bude zahrnutá pohybová aktivita.

Hľadaj spôsoby, ako sa presvedčiť, že pohybová aktivita Ti vráti energiu!

Vyskúšaj to a vydrž!

 

Nedostatok motivácie.

Plánuj si vopred.

Zaveď si kalendár s plánom pohybovej aktivity.

Daj ho na viditeľné miesto, aby si ho mal stále na očiach.

Dohodni sa s plánom s priateľmi, alebo sa pridaj už k nejakej skupine, ktorá športuje.

 

Nedostatok skúseností. 

Vyber si jednoduché činnosti, napr. chôdza, turistika.

Cvič s ľuďmi na rovnakej úrovni, ako si  ty.

Pokús sa nájsť niekoho, čo sa rád podelí o svoje skúsenosti.

 

Počasie.

V prípade dobrého počasia neváhaj zmeniť iný naplánovaný program- pohyb v prírode nech je prioritou, využi každý pekný deň.

Maj vopred pripravené rôzne činnosti, napr. turistika, bežky, korčule , kolektívne hry...

Maj  vždy pripravenú náhradnú aktivitu v prípade zlého počasia, ktorá sa dá robiť pod strechou- napr. stacionárny bicykel, plaváreň, tanec,

športové hry, švihadlo, kalanetika atď

 

Pokiaľ si na cestách .

Informuj sa v hoteloch na zariadenia pre pohybovú aktivitu.

Pribaľ si švihadlo.

Vždy choď peši po schodoch.

Ženy choďte sa peši promenádovať po nových obchodoch.

 

Rodinné prekážky

Rodiny s malými deťmi.

Nájdi si rodinu podobnú tvojej a striedajte sa  vo varovaní detí, alebo sa hrajte s deťmi na skrývačku, naháňačku, atď.

Zožeň si detskú sedačku na bicykel, na nosenie.

 

Úspech nepríde za tebou, musíš ísť ty za ním.

          ( napr.  pred/po joggingu  postupne zvyšuj / znižuj frekvenciu do/z rezkej chôdze. Skonči strečingom svalov v tomto prípade hlavne nôh.

 •  
 •           Pred cvičením pohár vody.  Počas pohybu pi tekutiny každých 15 minút poprípade aj s iontovými doplnkami

            (hroziace riziká – porucha  vnútorného prostredia s narušenou rovnováhou minerálov- hrozí srdcová arytmia.

             Nedostatok tekutín – zvýšenie viskozity krvi- zvýšené riziko k trombózam- infarkt).

 •  
 •  

  Možnosť realizácie niektorých druhov športu v meste Trenčín.

  clickni!

  Tab.doc