Antibiotiká, vývoj bakteriálnej rezistencie


                                                         2022 – Európsky deň zvyšovania informovanosti o ATB


       "Kľúčové posolstvá pre širokú verejnosť- Samoliečba antibiotikami"   
       "Európsky deň zvyšovania informovanosti o antibiotikách"   
       "Používanie antimikrobiálnych látok v zdravotníckych zariadeniach"
       "Rezistencia na antibiotiká:rastúca hrozba pre ľudské zdravie"                                                                     Antibiotiká, vývoj bakteriálnej rezistencie


       "Systematika antibiotík, ich charakteristika, hlavní predstavitelia a klinické využitie"   
       "Klinické využitie antibiotík"   
       "Rezistencia na ATB – vrodená, získaná – jej typy. Fenotypové a genotypové znaky, selekčný tlak antibiotík a klonálne šírenie rezistencie"   
       "Najvýznamnejšie formy rezistencie, multirezistencia a panrezistencia"   
       "Biofilm, význam pre implantačné IMCHV a katétrové infekcie, možnosť eliminácie"   
       "Princípy „ ATB stewardship“ v nemocničnej praxi, zásady chirurgickej ATB profylaxie "