Antibiotiká, vývoj bakteriálnej rezistencie

Antibiotiká, vývoj bakteriálnej rezistencie

       "Systematika antibiotík, ich charakteristika, hlavní predstavitelia a klinické využitie"   
       "Klinické využitie antibiotík"   
       "Rezistencia na ATB – vrodená, získaná – jej typy. Fenotypové a genotypové znaky, selekčný tlak antibiotík a klonálne šírenie rezistencie"   
       "Najvýznamnejšie formy rezistencie, multirezistencia a panrezistencia"   
       "Biofilm, význam pre implantačné IMCHV a katétrové infekcie, možnosť eliminácie"   
       "Princípy „ ATB stewardship“ v nemocničnej praxi, zásady chirurgickej ATB profylaxie "