ruky.jpg (58162 bytes)                                          

                       14. ročník - 2022





Hygiena rúk - 5. Máj
5. máj 2022 - Svetový deň hygieny rúk "Spojme sa pre bezpečnosť – umývajme si ruky"
FFLUKONAZOL REZISTENTNÁ CANDIDA AURIS SA ĎALEJ ŠÍRI PO EURÓPE
CANDIDA AURIS – CELOSVETOVÁ HROZBA PRE NEMOCNICE A JEJ PACIENTOV
Candida auris: epidemiologická situácia, laboratórna kapacita a pripravenosť
krajín v Európskej únii a Európskom ekonomickom priestore, január 2018 - máj 2019V