ruky.jpg (58162 bytes)                                          

                  12. ročník - 2020

Hygiena rúk a COVID-19
5. Máj - Svetový deň hygieny rúk 2020