ruky.jpg (58162 bytes)                                          

                  11. ročník - 2019

ZDRAVIE VO VAŠICH RUKÁCH
Ako ježko Pichliačik zvíťazil nad prechladnutím
Bezpečná starostlivosť - leták
Rámec sebahodnotenia hygieny rúk
Rámec sebahodnotenia nemocníc v prevencii a kontrole NN
Clostridium difficile - fakty
IPCAF-facility
Hand Hygiene Self-Assessment Framework 2010
Výzva sebahodnotenia nemocniciam

                                          

                  Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov - projekt


Hygiena rúk v prevencii nozokomiálnych nákaz
Indikácie pre dezinfekciu rúk a používanie rukavíc
Kombinované ošetrenie rúk a protiepidemické opatrenia pri infekcii vyvolanej Clostridium difficile
Praktický nácvik dezinfekcie rúk - manuál

                                          

                  Podporovatelia kampane hygieny rúk


Ministerka zdravotníctva
Hlavný hygienik
Vedúca Národného referenčného centra pre NN