ruky.jpg (58162 bytes)                                          

                  7. ročník - 2015

Výzva WHO nemocniciam
Rámec sebahodnotenia hygieny rúk
Mojich 5 momentov - pacient s močovým katétrom
Na zmenu sveta stačí 5 momentov
poster_1 - zachraňuj životy
poster_2 - bezpečnosť začína tu
Edukačná prednáška