ruky.jpg (58162 bytes)                                          

                  6. ročník - 2014

Na zmenu sveta stačí 5 momentov
Mojich 5 momentov - pacient s močovým katítrom
5 momentov hygieny rúk
Edukačná prednáška