ruky.jpg (58162 bytes)                                          

                  5. ročník - 2013

Hygiena rúk v ambulanciách
Rámec sebahodnotenia hygieny rúk
Zubná ambulancia
Všeobecná ambulancia
Hemodialýza
Pozvánka k účasti zapojenia sa nemocníc do siete nemocníc
Inštruktáž, ako sa zapojiť do siete nemocníc