ruky.jpg (58162 bytes)                                          

                  4. ročník - 2012

Aho sa zapojiť do siete nemoc
Rámec sebahodnotenia hygieny rúk
Vzor na prípravu akčného plánu
5.5.2011 - Deň venovaný hygiene a dezinfekcii rúk
5 momentov v hygiene a dezinfekcii rúk