Register osb s osvedenm o odbornej spsobilosti na epidemiologicky
zvan innosti - v zariadeniach starostlivosti o udsk telo.  
   rombul2a.gif (120 bytes)  Vzor iadosti          

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2023      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2022      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2021      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2020      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2019      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2018       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2017       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2016       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2015       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2014       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2013       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2012       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2011       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2010       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osb za rok 2009