Register os˘b s osvedŔenÝm o odbornej sp˘sobilosti na epidemiologicky
zßva×nÚ Ŕinnosti - v zariadeniach starostlivosti o żudskÚ telo.  
   rombul2a.gif (120 bytes)  Vzor ×iadosti          

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2021      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2020      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2019      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2018       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2017       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2016       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2015       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2014       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2013       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2012       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2011       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2010       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2009