Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky
závažné činnosti - pri výrobe ,manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. 
rombul2a.gif (120 bytes) Vzor žiadosti          

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osôb za rok 2020      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osôb za rok 2019      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osôb za rok 2018      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osôb za rok 2017      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osôb za rok 2016      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osôb za rok 2015      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osôb za rok 2014      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osôb za rok 2013       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osôb za rok 2012       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osôb za rok 2011       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osôb za rok 2010       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register osôb za rok 2009