Register os˘b s osvedŔenÝm o odbornej sp˘sobilosti na epidemiologicky
zßva×nÚ Ŕinnosti - pri vřrobe ,manipulßcii a uvßdzanÝ do obehu potravÝn a pokrmov. 
rombul2a.gif (120 bytes) Vzor ×iadosti          

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2023      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2022      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2021      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2020      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2019      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2018      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2017      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2016      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2015      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2014      

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2013       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2012       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2011       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2010       

rombul2a.gif (120 bytes)   Register os˘b za rok 2009