Prvoplatn rozhodnutia

                  V zmysle zkona . 42 z 5.2.2013, ktorm sa men a dopa zkon . 152/1995 Z. z.
                  o potravinch v  znen  neskorch predpisov  a ktorm sa   dopaj a menia niektor
                  zkony.   Orgn  radnej  kontroly  potravn   zverejuje na    svojom   webovom  sdle
                  prvoplatn rozhodnutia poas troch mesiacov odo da nadobudnutia ich prvoplatnosti.


                                 Prvoplatn rozhodnutia Regionlneho radu  verejnho zdravotnctva so sdlom v Trenne:

   

ROK 2017

       Rozhodnutie  B/2016/04018 - 003 zo da 09.12. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/04376 - 003 zo da 15.12. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/04073 - 002 zo da 08.11. 2016
       Rozhodnutie  B/2017/00053 - 001 zo da 18.01. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/00025 - 002 zo da 13.02. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/00080 - 001 zo da 15.02. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/01169 - 002 zo da 21.03. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/02054 - 002 zo da 25.05. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/02340 - 002 zo da 05.06. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/00672 - 002 zo da 14.03. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/02131 - 004 zo da 15.06. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/02125 - 002 zo da 16.06. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/02125 - 002 zo da 16.06. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/02828 - 004 zo da 25.07. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/02710 - 002 zo da 03.07. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/02807 - 002 zo da 17.07. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/02222 - 004 zo da 27.06. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/02416 - 003 zo da 26.06. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/02454 - 003 zo da 21.07. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03290 - 002 zo da 23.08. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03279 - 002 zo da 22.08. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03340 - 002 zo da 04.09. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03387 - 002 zo da 04.09. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03004 - 002 zo da 05.09. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03288 - 002 zo da 22.08. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/02723 - 004 zo da 12.09. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03420 - 002 zo da 22.09. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03419 - 002 zo da 22.09. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03289 - 002 zo da 18.09. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03077 - 003 zo da 20.09. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/01924 - 013 zo da 20.09. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03294 - 003 zo da 11.09. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03078 - 004 zo da 25.09. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03386 - 002 zo da 12.09. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03396 - 002 zo da 02.10. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03752 - 003 zo da 11.10. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03678 - 002 zo da 13.10. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03422 - 002 zo da 06.09. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03825 - 003 zo da 10.11. 2017
       Rozhodnutie  B/2017/03860 - 005 zo da 21.11. 2017

ROK 2016

       Rozhodnutie  B/2015/04976 - 002 zo da 15.12. 2015
       Rozhodnutie  B/2016/00421 - 002 zo da 15.02. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/00115 - 002 zo da 16.02. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/01438 - 003 zo da 18.04. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/01183 - 003 zo da 04.04. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/00590 - 004 zo da 08.03. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02443 - 003 zo da 20.06. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02259 - 002 zo da 17.06. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02098 - 003 zo da 17.06. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02230 - 002 zo da 17.06. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02210 - 004 zo da 17.06. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02543 - 002 zo da 06.07. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02560 - 002 zo da 04.07. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02704 - 002 zo da 04.07. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02755 - 002 zo da 14.07. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02793 - 002 zo da 20.07. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02780 - 002 zo da 20.07. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02347 - 003 zo da 27.06. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02792 - 002 zo da 27.07. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02784 - 002 zo da 27.07. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/03112 - 002 zo da 15.08. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/03082 - 002 zo da 17.08. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/03135 - 002 zo da 22.08. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02236 - 003 zo da 07.06. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/03227 - 005 zo da 07.09. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/03430 - 003 zo da 14.09. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02734 - 004 zo da 02.08. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/03581 - 003 zo da 29.09. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/03580 - 003 zo da 07.10. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/03502 - 003 zo da 06.10. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02774 - 002 zo da 20.07. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/04144 - 003 zo da 04.11. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/03906 - 002 zo da 08.11. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/02915 - 004 zo da 07.10. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/04149 - 002 zo da 14.11. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/03536 - 003 zo da 04.11. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/03889 - 004 zo da 08.11. 2016
       Rozhodnutie  B/2016/01723 - 006 zo da 05.09. 2016