Tu najdete informáciu o coronavíruse
Nová webová stránka o KORONAVÍRUSE  
Tu najdete informáciu z Vestníka vlády SR
VESTNÍK VLÁDY SR  
Tu najdete informáciu Covid 19
KORONAVÍRUS  
Správna hygienická prax, HACCP
Správna hygienická prax, HACCP
Aktuálna legislatíva HV
Aktuálna legislatíve HV
Kampaň EU o dezinfekcii rúk
Hygiena rúk -5.máj
Tu najdete informáciu o kvalite vody
VODA     -  pitná  voda ,  
voda  na  kúpanie
 
Tu najdete informáciu o AIDS
Prednášky  
Chrípka a očkovanie zdravotníckych pracovníkov
Čo robiť ak cestujeme z oblasti nákazy novým koronavírusom.
Tu najdete informáciu o AIDS
Svetový deň AIDS  
Antibiotiká, vývoj bakteriálnej rezistencie
Antibiotiká, vývoj
bakteriálnej rezistencie
Soľ nie je nad zlato
Soľ nie je nad zlato
Tu najdete informáciu o kvalite vody
Program monitorovania    
kvality pitnej voda
 
Európsky imunizačný týždeň
Európsky imunizačný týždeň
Tu najdete informáciu o AIDS
Vyzvi srdce k pohybu  
Od srdca k srdcu
Od srdca k srdcu
 
chripka2.png (47878 bytes)
chráňme sa pred chrípkou
kalendar2017.jpg (29604 bytes)
Očkovací kalendár
na rok 2018
poradňa HIV/AIDS- logo
Poradňa HIV / AIDS
poradňa HIV/AIDS- logo
Poradňa očkovania
pred_zariadenie.PNG (101733 bytes)
Prihláška do predškolského
zariadenia
teta Vlasta.JPG (121236 bytes)
Stárnutie populácie
výzva pre spoločnosť ! ?
alkohol.jpg (9831 bytes)
Alkohol   
" Metla ľudstva" ! ?

Vtáčia chrípka A/H5N8
Informácie o
výskyte chrípky vyvolanej novým vírusom typu A H1N1
Informácie o výskyte
chrípky vyvolanej novým
vírusom typu A H1N1
Linka na odvykanie od fajčenia
Poradňa odvykania od fajčenia
Poradňa odvykania
od fajčenia
Svetové dni
Svetové  dni 
Pohyb
Pohybová  aktivita  a  výživa