Banner_UVZSK_Red_small_no_logo_uprc.png

    :                                 

Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19. tn.porusovanieopatreni@uvzsr.sk

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 46. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 45. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac október 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac október 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave.

   14. november 2023 - Svetový deň diabetu . 

          14. november 2023 - Svetový deň diabetu.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 44. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 43. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 42. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 41. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 40. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac september 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac september 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 39. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac august 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac august 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 38. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 37. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 36. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 35. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 34. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 33. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac júl 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac júl 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave.

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac jún 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac jún 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave.

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac máj 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac máj 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 32. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 31. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

    Voda určená na kúpanie - Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom - Informácia pre verejnosť - aktualizácia 01 08 2023.

          V dňoch 27.7.2023 a 28.7.2023 boli v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonané kontrolné odbery vzorky vo vode určenej na kúpanie – vodný útvar určený na kúpanie - štrkovisko (časť) Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom – pláž Beach Bar.

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 30. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj.

    Voda určená na kúpanie - Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom - Informácia pre verejnosť.

          Dňa 24.07.2023 vykonaný odber vzorky vo vode určenej na kúpanie – vodný útvar určený na kúpanie - štrkovisko (časť) Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom. Odber bol uskutočnený v rámci pravidelného monitoringu vody určenej na kúpanie.  

    26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2023.

          Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia OSN si každoročne od roku 1987 pripomíname Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Cieľ, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987 bolo vytvorenie medzinárodného spoločenstva bez drogových závislostí.  

    Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva.

          Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.     portál ÚVZ SR     

    Základné informácie k vtáčej chrípke.

          Vtáčia chrípka je vysoko nákazlivé prenosné ochorenie predovšetkým vtákov a hydiny. Prirodzeným rezervoárom vírusu vtáčej chrípky sú voľne žijúce vodné vtáky............     

    31.máj Svetový deň bez tabaku.

          V súvislosti so Svetovým dňom bez tabaku 2023 pripravujú regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pre verejnosť „Deň otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia“ dňa 1.6.2023 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.  

    X. ročník celonárodnej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“.

          Úrady verejného zdravotníctva na Slovensku vyhlasujú jubilejný, X. ročník celonárodnej kampane „VYZVI SRDCE K POHYBU". Chceme motivovať ľudí, aby mali viac pohybu, pretože tak si môžu podporiť zdravie, zlepšiť zdravotný stav a predchádzať chronickým ochoreniam.     

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac apríl 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac apríl 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave.  

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 19. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Máj je mesiacom povedomia o rakovine kože: Nepodceňujte zdravie pokožky, chráňte sa pred priamym slnkom . 

          Každoročne počas mája, tesne pred hlavnou letnou sezónou, odborníci šíria osvetu a zvyšujú povedomie o rakovine kože. Osobitná pozornosť sa venuje melanómu - agresívnemu typu rakoviny kože, ktorému možno predchádzať......     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 18. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 17. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 16. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Európsky imunizačný týždeň: 23 – 29.4.2023. 

           Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie („WHO/EUROPE“) vyhlásil na rok 2023 už 18. ročník Európskeho imunizačného týždňa/European Immunization Week („EIW 2023“).....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 15. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac marec 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac marec 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 14. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň zdravia . 

          DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - Pri príležitosti svetového dňa zdravia, dňa 11.04.2023 na RÚVZ Trenčín, Poradňa zdravia pozýva širokú verejnosť na deň otvorených dverí. Ponúkame nasledovné preventívne vyšetrenia : meranie celkového cholesterolu, meranie glukózy, meranie krvného tlaku, antropometrické vyšetrenia,meranie oxidu uhoľnatého vo výdychu fajčiarov. Všetky vyšetrenia sú bezplatné, a zároveň bude poskytnuté odborné poradenstvo.....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody 2023 - Vyhodnotenie . 

          Vyhodnotenie Svetového dňa vody na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne .....     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených vo februári 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených vo februári 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 13. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 12. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 11. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody 2023 . 

          Dňa 22.03.2023 sa uskutoční na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne každoročná akcia Svetový deň vody.....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 10. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Celoslovenská súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity! . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z. vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity! ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 9. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v januári 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v januári 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 8. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 7. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Voľná pracovná pozícia . 

          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne má voľnú pracovnú pozíciu: - laboratórny diagnostik so zameraním na fyzikálne faktory ŽaPP ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 6. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 5. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 4. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 3. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v decembri 2022 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v decembri 2022 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 2. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   COVID-19: Odporúčania pre cestovateľov prichádzajúcich Z a DO Číny a pre zamestnancov v medzinárodnej leteckej doprave. 

          Slovensko sleduje vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19 v zahraničí. Sme účastníkmi rokovaní na európskej úrovni a koordinujeme svoje kroky s ostatnými členskými štátmi EÚ.....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 1. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 52. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...