OZNAM :                                 

              V záujme  predchádzania  vzniku  a šírenia prenosného  ochorenia  COVID-19,  Vás žiadame
pri podávaní žiadosti využite elektronickú schránku úradu (elektronické podanie www.slovensko.sk).

Ostatné žiadosti budú prijímané e-mailom , konzultácia budú vybavované telefonicky alebo e-mailom     

Osobný kontakt je obmedzený na nevyhnutné prípady a je potrebné využiť    telefonickú  
a   e-mailovú komunikáciu.

Ďakujeme za pochopenie

Navštívili ste posledných 14 dní zahraničie? Ako postupovať pri návrate . .     klikni tu    

Online registračný formulár po príchode z rizikovej krajiny . .     klikni tu    

Pokyny a lokalizácia pre pacientov pri testovaní na COVID-19 .     klikni tu    

Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19? .     klikni tu    

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny? .     klikni tu    

Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19.

RÚVZ Trenčín v záujme zlepšenia dodržiavania opatrení pomocou kontrol zriadil mailovú adresu na nahlásenie porušenia protiepidemiologických opatrení COVID-19. tn.porusovanieopatreni@uvzsr.sk

    X. ročník celonárodnej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“.

          Úrady verejného zdravotníctva na Slovensku vyhlasujú jubilejný, X. ročník celonárodnej kampane „VYZVI SRDCE K POHYBU". Chceme motivovať ľudí, aby mali viac pohybu, pretože tak si môžu podporiť zdravie, zlepšiť zdravotný stav a predchádzať chronickým ochoreniam............     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac apríl 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac apríl 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 19. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Máj je mesiacom povedomia o rakovine kože: Nepodceňujte zdravie pokožky, chráňte sa pred priamym slnkom . 

          Každoročne počas mája, tesne pred hlavnou letnou sezónou, odborníci šíria osvetu a zvyšujú povedomie o rakovine kože. Osobitná pozornosť sa venuje melanómu - agresívnemu typu rakoviny kože, ktorému možno predchádzať......     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 18. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 17. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 16. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Európsky imunizačný týždeň: 23 – 29.4.2023. 

           Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie („WHO/EUROPE“) vyhlásil na rok 2023 už 18. ročník Európskeho imunizačného týždňa/European Immunization Week („EIW 2023“).....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 15. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac marec 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených za mesiac marec 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 14. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň zdravia . 

          DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - Pri príležitosti svetového dňa zdravia, dňa 11.04.2023 na RÚVZ Trenčín, Poradňa zdravia pozýva širokú verejnosť na deň otvorených dverí. Ponúkame nasledovné preventívne vyšetrenia : meranie celkového cholesterolu, meranie glukózy, meranie krvného tlaku, antropometrické vyšetrenia,meranie oxidu uhoľnatého vo výdychu fajčiarov. Všetky vyšetrenia sú bezplatné, a zároveň bude poskytnuté odborné poradenstvo.....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody 2023 - Vyhodnotenie . 

          Vyhodnotenie Svetového dňa vody na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne .....     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených vo februári 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených vo februári 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 13. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 12. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 11. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň vody 2023 . 

          Dňa 22.03.2023 sa uskutoční na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne každoročná akcia Svetový deň vody.....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 10. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Celoslovenská súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity! . 

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z. vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity! ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 9. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v januári 2023 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v januári 2023 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 8. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 7. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Voľná pracovná pozícia . 

          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne má voľnú pracovnú pozíciu: - laboratórny diagnostik so zameraním na fyzikálne faktory ŽaPP ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 6. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 5. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 4. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 3. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v decembri 2022 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v decembri 2022 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 2. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   COVID-19: Odporúčania pre cestovateľov prichádzajúcich Z a DO Číny a pre zamestnancov v medzinárodnej leteckej doprave. 

          Slovensko sleduje vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19 v zahraničí. Sme účastníkmi rokovaní na európskej úrovni a koordinujeme svoje kroky s ostatnými členskými štátmi EÚ.....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 1. kalendárnom týždni 2023 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 52. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 51. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 50. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v novembri 2022 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v novembri 2022 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 49. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 48. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Prebieha Európsky týždeň testovania 2022, vyvrcholí Svetovým dňom boja proti AIDS. 

          Využite bezplatnú možnosť testovania na HIV či vírusovú hepatitídu typu B a C počas Európskeho týždňa testovania. Testovanie na HIV ponúka aj 11 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pričom bezplatné vyšetrenie krvi je v ich poradniach dostupné celoročne.....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 47. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v októbri 2022 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v októbri 2022 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 46. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň diabetu - 14. november 2022  

           Nosnou témou pre roky 2021 – 2023, ktorú stanovila Svetová zdravotnícka organizácia, je ,,Access to Diabetes Care“ – Dostupnosť diabetologickej starostlivosti....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 45. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 44. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Spojené voľby 2022 . 

          Spojené voľby 2022: odporúčania .....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 43. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 42. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 41. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v septembri 2022 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v septembri 2022 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

    Medzinárodným dňom umývania rúk - 15.10.2022

          Umývanie rúk mydlom a vodou je jedným z najjednoduchších a najúčinnejších spôsobov, ako zastaviť šírenie choroboplodných zárodkov a zostať zdravý. Udržiavanie rúk v čistote môže zabrániť 1 z 3 hnačkových ochorení a 1 z 5 infekcií dýchacích ciest, ako je bežné prechladnutie alebo chrípka............     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň duševného zdravia - 10. október

          Svetový deň duševného zdravia bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami............     Čítaj ďalej...    

    Správa z kontrol nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2022 v regióne RÚVZ Trenčín

          V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vo veci výkonu úradnej kontroly potravín podľa § 23 ods. 2. písm. a) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vykonali odborní pracovníci RÚVZ Trenčín 65 kontrol ...........     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2

          Hodnotenie za okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 19.09.2022 (podľa EPIS) je v porovnaní s chorobnosťou za 30. k.t.: 26.07.2022. – 01.08.2022 zaznamenaný výrazný nárast počtu vo všetkých okresoch. ...........     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v auguste 2022 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v auguste 2022 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

    Stav prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 - 35. KT .

          V 35. týždni (ku dňu 31.8.2022) naďalej dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzok umelých i prírodných kúpalísk.............     Čítaj ďalej...    

    Na Slovensku pribudli dva nové prípady opičích kiahní.

          Na Slovensku sme v 35. kalendárnom týždni (do 2. septembra) 2022 zaznamenali dva nové prípady opičích kiahní. Celkovo tak počet laboratórne potvrdených prípadov dosiahol 14............     Čítaj ďalej...    

    NIKOTÍNOVÉ VRECKÁ – nové nebezpečenstvo pre deti .

          Nikotínové vrecká patria medzi výrobky obsahujúce nikotín, a teda nemali by ich užívať osoby mladšie ako 18 rokov. Ľudia ich užívajú ako alternatívu fajčenia cigariet. Do sveta sa dostali zo škandinávskych krajín...........     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v júli 2022 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v júli 2022 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v júni 2022 .

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v júni 2022 v okresoch Trenčíne, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjave...........     Čítaj ďalej...    

    Odporúčania pre účastníkov hromadného podujatia v prevencii opičích kiahní.

          Ako môže človek znížiť šancu dostať opičie kiahne na miestach, ako sú párty, kluby, festivaly a iné hromadné podujatia?...........     Čítaj ďalej...    

    Odporúčania pre organizátorov hromadného podujatia v prevencii opičích kiahní.

          Ako môže človek znížiť šancu dostať opičie kiahne na miestach ako sú párty, kluby, festivaly a iné hromadné podujatia?...........     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2

          Hodnotenie za okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 01.08.2022 (podľa EPIS) je v porovnaní s predchádzajúcou chorobnosťou (26. k.t.: 28.06. – 04.07.2022) zaznamenaný výrazný nárast počtu vo všetkých okresoch. ...........     Čítaj ďalej...    

    Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi .

          Tak ako každý rok, aj v roku 2022 si budeme pripomínať Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorým je každoročne 26. jún. V súvislosti s týmto dňom, je tu čas na to, aby sme sa zamysleli ako deti a mládež trávia svoj voľný čas. Spôsob trávenia voľného času je dobrovoľnou voľbou každého...........     Čítaj ďalej...    

    Leto 2022: Ako si chrániť zdravie počas horúčav a odporúčania pre cestovateľov .

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vám počas dovolenkovej sezóny prináša odporúčania pre dovolenkárov a cestovateľov, sumár základných pravidiel prevencie proti následkom horúčav a praktické zásady skladovania a prípravy potravín v letných mesiacoch......     Čítaj ďalej...    

    AKTUALIZÁCIA STAVU PRÍRODNÝCH A UMELÝCH KÚPALÍSK POČAS KÚPACEJ SEZÓNY 2022 (27. TÝŽDEŇ).

          V 27. týždni (ku dňu 7.7.2022) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v kontrolách pripravenosti na kúpaciu sezónu.....     Čítaj ďalej...    

    Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2022.

          26. júna si budeme pripomínať Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Tento deň Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1987 vyhlásilo za Medzinárodný deň proti zneužívaniu.....     Čítaj ďalej...    

    Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v máji 2022.

          Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v máji 2022......     Čítaj ďalej...    

    Aktuálna informácia k VUK Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom .

          Lokalita Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom má štatút vody určenej na kúpanie (ďalej len „VUK“). VUK sú prírodné vodné plochy vyhlásené všeobecne záväznými vyhláškami príslušných orgánov štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, ktoré počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ne vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa.Lokalita Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom má štatút vody určenej na kúpanie (ďalej len „VUK“). VUK sú prírodné vodné plochy vyhlásené všeobecne záväznými vyhláškami príslušných orgánov štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, ktoré počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ne vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. ......     Čítaj ďalej...    

    Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest.

          Úrad verejného zdravotníctva SR novou vyhláškou k prekrytiu dýchacích ciest iba dopĺňa výnimky z povinného nosenia respirátorov vo vybraných situáciách. ......     Čítaj ďalej...    

    POZVÁNKA - Deň otvorených dverí - 30. mája 2022.

          Dňa 30.05.2022 RÚVZ Trenčín, poradňa odvykania od fajčenia srdečne pozýva širokú verejnosť na Deň otvorených dverí.......     Čítaj ďalej...    

    Svetový deň bez tabaku – 31. máj 2022.

          Svetový deň bez tabaku sa oslavuje na celom svete každý rok 31. mája. Cieľom kampane v roku 2022 je zvýšiť povedomie verejnosti o vplyve tabaku na životné prostredie z jeho pestovania, výroby, distribúcie a vzniknutého odpadu, dať tak užívateľom tabaku jeden dôvod navyše, aby prestali tabak užívať......     Čítaj ďalej...    

    Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s výskytom ochorení na opičie kiahne v Európe.

          Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s výskytom ochorení na opičie kiahne v Európe.....     Čítaj ďalej...    

    Pripravte sa na hlavnú sezónu kliešťov, chráňte sa pred infekčnými ochoreniami.

          Aktivita kliešťov narastá, tento rok sme ich zaznamenali už vo februári. Myslite na dovolenke a pri pobyte v prírode na ochranu pred prisatím kliešťa a pred infekciami, ktoré môžu prenášať. Vzhľadom na rastúci trend kliešťovej encefalitídy (KE) .....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 17. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Ochrana zdravia pri práci - rizikové práce a choroby z povolania v SR.

          Pokračujúca pandémia ochorenia COVID-19 vplývala v roku 2021 aj na počet rizikových prác a výskyt chorôb z povolania v SR. Významne oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástol počet zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci. ....     Čítaj ďalej...    

   Počet pozitívnych prípadov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-19 podľa obcí v okresoch  Trenčín,  Bánovce nad Bebravou,  Nové Mesto nad Váhom,  Myjava za 16 KT.

          Počet prípadov podľa obcí v okrese Trenčín.     Čítaj ďalej...    

          Počet prípadov podľa obcí v okrese Bánovce nad Bebravou.     Čítaj ďalej...    

          Počet prípadov podľa obcí v okrese Nové Mesto nad Váhom.     Čítaj ďalej...    

          Počet prípadov podľa obcí v okrese Myjava.     Čítaj ďalej...    

   Svetový imunizačný týždeň 2022.

          Dlhé mesiace sa pozornosť zdravotníkov oprávnene sústredila v prvom rade na očkovanie proti COVID-19 s cieľom ochrániť zdravie a životy čo najväčšieho počtu ľudí. Dostatočná zaočkovanosť vytvárala predpoklad na to, aby sa zmiernil nebezpečný tlak na limitované nemocničné kapacity a personál....     Čítaj ďalej...    

Ďalšie informácie o očkovaní nájdete aj na weboch:
https://www.ockovaniechrani.sk
https://www.ockovaniechrani.sk//dokumenty/uvz_sr_brozura_ockovanie.pdf

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 16. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o .....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 15. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Odporúčania hlavného hygienika SR pred veľkonočnými sviatkami.

          Tohtoročné veľkonočné sviatky budú iné ako po uplynulé dva roky. Epidemická situácia v krajine sa postupne ďalej zlepšuje a značná časť obyvateľstva medzičasom využila možnosť chrániť sa vakcínou proti COVID-19, prípadne už absolvovali aj posilňujúcu dávku očkovania, čím si zvýšili mieru ochrany pred infekciou. .....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 14. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Svetový deň zdravia 2022 - „Naša planéta, naše zdravie“.

          Klimatická kríza je aj krízou zdravia. Upozorňuje na to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v rámci tohtoročného Svetového dňa zdravia, 7. apríla 2022. WHO odhaduje, že environmentálne príčiny ročne pripravia o život 13 miliónov ľudí na svete. .....     Čítaj ďalej...    

    Informácia k zrušeniu hraničnej vyhlášky a k novej vyhláške k prekrytiu dýchacích ciest.

          Informácia k zrušeniu hraničnej vyhlášky a k novej vyhláške k prekrytiu dýchacích ciest.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 13. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o .....     Čítaj ďalej...    

    Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

          Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 12. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počet prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2.

          Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2 za Trenčiansky kraj     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 11. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o .....     Čítaj ďalej...    

   VYHLÁŠKY 28. a 29 - účinné od 14.3.2022.

          29. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 14.3.2022     Čítaj ďalej...    

          28. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 14.3.2022     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 10. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Svetový deň vody 22.03.2022 - Podzemná voda .

          Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pravidelne pripomíname 22. marca, budú v tento deň pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne poskytovať všetkým záujemcom z radov občanov poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody .....     Čítaj ďalej...    

    Dva roky od prvého potvrdeného prípadu COVID-19.

          Prvý laboratórne potvrdený prípad ochorenia COVID-19 sme na Slovensku zaznamenali pred dvoma rokmi, šiesteho marca 2020......     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o .....     Čítaj ďalej...    

    Svetový deň obezity.

          Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa osvetová kampaň nesie v duchu témy „Každý musí konať!“. .....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 9. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o .....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počet prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2.

          Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 21.02.2022 (podľa EPIS) je zaznamenaný nárast počtu prípadov v okresoch Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 8. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 7. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počet prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2.

          Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 14.02.2022 (podľa EPIS) je zaznamenaný nárast počtu prípadov v okresoch Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počet prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2.

          Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 07.02.2022 (podľa EPIS) je zaznamenaný nárast počtu prípadov v okresoch Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o .....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 6. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 5. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počet prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2.

          Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 31.01.2022 (podľa EPIS) je zaznamenaný nárast počtu prípadov v okresoch Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 4. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počet prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2.

          Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 24.01.2022 (podľa EPIS) je zaznamenaný nárast počtu prípadov v okresoch Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 3. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o .....     Čítaj ďalej...    

    Prehľad najdôležitejších zmien zo všetkých nových vyhlášok “v kocke”.

          Prehľad najdôležitejších zmien zo všetkých nových vyhlášok “v kocke”.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 2. kalendárnom týždni 2022 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o .....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii......     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 1. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúci výrobok.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúci výrobok.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 51. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúci výrobok.....     Čítaj ďalej...    

    Potvrdený ďalší prípad variantu omikron.

          Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave sekvenovaním potvrdili výskyt ďalšieho prípadu variantu omikron na území Slovenskej republiky......     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 50. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

   Zaočkovanie obyvateľstva podľa obcí v okresoch  Trenčín,  Bánovce nad Bebravou,  Nové Mesto nad Váhom,  Myjava k 10.12.2021.

          Zaočkovanie obyvateľstva podľa obcí v okrese Trenčín.     Čítaj ďalej...    

          Zaočkovanie obyvateľstva podľa obcí v okrese Bánovce nad Bebravou.     Čítaj ďalej...    

          Zaočkovanie obyvateľstva podľa obcí v okrese Nové Mesto nad Váhom.     Čítaj ďalej...    

          Zaočkovanie obyvateľstva podľa obcí v okrese Myjava.     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 49. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počet prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2.

          Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 06.12.2021 (podľa EPIS) je zaznamenaný nárast počtu prípadov v okresoch Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúci výrobok.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 48. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počet prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2.

          Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 23.11.2021 (podľa EPIS) je zaznamenaný nárast počtu prípadov v okresoch Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 47. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 46. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúci výrobok.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 45. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 44. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúci výrobok.....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počet prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2.

          Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 01.11.2021 (podľa EPIS) je zaznamenaný nárast počtu prípadov v okresoch Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 43. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúci výrobok:.....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2.

          Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 18.10.2021 (podľa EPIS) je zaznamenaný nárast počtu prípadov v okresoch Bánovce n. Bebr., Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.....     Čítaj ďalej...    

    Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 42. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj.....     Čítaj ďalej...    

    OPATRENIA PLATNÉ V ORANŽOVÝCH, ČERVENÝCH, BORDOVÝCH A ČIERNYCH OKRESOCH.

          Od pondelka 18.10.2021 bude v oranžovej farbe 15 okresov, v červenej 37. Celkovo 22 okresov bude v bordovej farbe, v čiernej ich bude 5. Aktualizáciu mapy okresov podľa COVID automatu schválila vláda SR. .....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2.

          RÚVZ so sídlom v Trenčíne (hodnotenie za okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánove nad Bebravou): zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 11.10.2021 .....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2.

          RÚVZ so sídlom v Trenčíne (hodnotenie za okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánove nad Bebravou): zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 04.10.2021 (podľa EPIS) je zaznamenaný nárast počtu prípadov vo všetkých okresoch .....     Čítaj ďalej...    

    Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2.

          Hodnotenie za okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou k 04.10.2021.....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň boja proti besnote – pozor na besnotu pri cestovaní do zahraničia.

          Svetový deň boja proti besnote pripadá na 28. September. Ide o výročie úmrtia zakladateľa lekárskej mikrobiológie a imunológie Louisa Pasteura, ktorý ako prvý pripravil vakcínu proti besnote....     Čítaj ďalej...    

   Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-Cov-2.

          Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali k 13.9.2021 v rámci monitoringu odpadových vôd celkovo 174 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou.....     Čítaj ďalej...    

   Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR.

          Plagát - Základné informácie - ....     Čítaj ďalej...    

   EPIKETA: Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19.

          Čo je to „epiketa“? Pomenovanie je slovnou hračkou - ide o súbor jednoduchých a praktických návodov, ako sa správať v čase šírenia vírusu SARS-CoV-2. Jednotlivé postupy vám pomôžu znižovať riziko infekcie v každodenných situáciách ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň Alzheimerovej choroby – september 2021.

          Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň zameraná na upozorňovanie na problémy, ktorým čelia ľudia postihnutí demenciou. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky.

          Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúci výrobok....     Čítaj ďalej...    

   OPATRENIA PLATNÉ V ZELENÝCH, ORANŽOVÝCH, ČERVENÝCH A BORDOVÝCH OKRESOCH .

          Od pondelka 20.9.2021 zostávajú v zelenej fáze už len štyri okresy. V oranžovej farbe ich bude 44, v červenej 27 a tri okresy budú podľa COVID automatu v bordovej farbe....     Čítaj ďalej...    

   Odporúčania pre organizátorov a účastníkov hromadných podujatí spojených s návštevou Svätého otca .

          Odporúčania pre organizátorov a účastníkov hromadných podujatí spojených s návštevou Svätého otca ...     Čítaj ďalej...    

   Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov .

          Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19 ...     Čítaj ďalej...    

   Ako podporiť dusevné zdravie staršich ludi počas pandémie COVID-19.

          Ako podporiť dusevné zdravie staršich ludi počas pandémie COVID-19 - projekt...     Čítaj ďalej...    

   Výskyt ochorenia COVID-19 za jednotlivé kalendárne týždne v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava z pohľadu zaočkovanosti.

          Výskyt ochorenia COVID-19 za jednotlivé kalendárne týždne v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava z pohľadu zaočkovanosti ...     Čítaj ďalej...    

   Prehľad infekčných ochorení za mesiace júl 2021 za okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou.

          Prehľad infekčných ochorení za mesiace júl 2021 za okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou. ...     Čítaj ďalej...    

   Prehľad infekčných ochorení za mesiace jún 2021 za okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou.

          Prehľad infekčných ochorení za mesiace jún 2021 za okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou. ...     Čítaj ďalej...    

   Počet pozitívnych prípadov na prítomnosť koronavírusu SARS- CoV- 19 podľa obcí
v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava.

          Počet prípadov v okrese Trenčín.     Čítaj ďalej...    

          Počet prípadov v okrese Bánovce nad Bebravou.     Čítaj ďalej...    

          Počet prípadov v okrese Nové Mesto nad Váhom.     Čítaj ďalej...    

          Počet prípadov v okrese Myjava.     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov ...     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov ...     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   Informácia k novele vyhlášky č. 226.... 

          Informácia k novele vyhlášky č. 226 upravujúca režim na hraniciach od piatka 9.júla.....     Čítaj ďalej...    

   Informácia k výskytu delta variantu na Slovensku. 

          Informácia k výskytu delta variantu na Slovensku.....     Čítaj ďalej...    

   26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. 

          26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.....     Čítaj ďalej...    

   Letný manuál prevencie počas horúčav. 

          Letný manuál prevencie počas horúčav ....     Čítaj ďalej...    

   Manuál letnej kúpacej sezóny 2021. 

          Manuál letnej kúpacej sezóny 2021 ....     Čítaj ďalej...    

   Ako sa správať na kúpalisku. 

          Ako sa správať na kúpalisku ....     Čítaj ďalej...    

   Informácia o aktuálnej epidemiologickej situácii. 

          Informácia o epidemiologickej situácií – 7- dňová incidencia COVID-19 ....     Čítaj ďalej...    

   Upozornenie na zmenu legislatívy v oblasti zakázaných látok v potravinách Deriváty hydroxyantracénu (HAD). 

          Dňa 8. 4. 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie Komisie (EÚ) 2021/468 z 18. marca 2021, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o botanické druhy obsahujúce derivátyhydroxyantracénu, ....     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň bez tabaku 2021. 

          Deň 31. máj je od roku 1987 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň bez tabaku. Cieľom kampane, do ktorej sa zapája aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky....     Čítaj ďalej...    

   Informácia o aktuálnej epidemiologickej situácii. 

          Informácia o epidemiologickej situácií – 7- dňová incidencia 18.05.2021 - 24.05.2021 COVID-19 ....     Čítaj ďalej...    

   Informácia o aktuálnej epidemiologickej situácii. 

          Informácia o epidemiologickej situácií – 7- dňová incidencia 11.05.2021 - 17.05.2021 COVID-19 ....     Čítaj ďalej...    

   Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách

          Záplavy sú najčastejším typom prírodných katastrof. Správnym konaním nielen počas nich, ale aj po ich ústupe, možno znížiť počet zdravotných poškodení u ľudí a možno výrazne ovplyvniť dopad následkov....     Čítaj ďalej...    

   Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za apríl 2021

          Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za apríl 2021...     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 19. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   10. máj: Svetový deň – pohybom ku zdraviu odštartuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ . 

          Svetový deň – pohybom ku zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 18. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Informácia o aktuálnej epidemiologickej situácii. 

          Informácia o epidemiologickej situácií – 7- dňová incidencia 27.04.2021 - 03.05.2021 COVID-19 v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 17. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Informácia o aktuálnej epidemiologickej situácii. 

          Informácia o epidemiologickej situácií – 7- dňová incidencia 20.04.2021 - 26.04.2021 COVID-19 ....     Čítaj ďalej...    

   „Epiketa“: Vychutnajte si obľúbený nápoj či jedlo na letnej terase bezpečne. 

          „Epiketa“: Vychutnajte si obľúbený nápoj či jedlo na letnej terase bezpečne ....     Čítaj ďalej...    

   Informácia o aktuálnej epidemiologickej situácii. 

          Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 16. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 15. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Informácia o aktuálnej epidemiologickej situácii. 

          Informácia o aktuálnej epidemiologickej situácii k 07. 04. 2021 a 14.04.2021 ....     Čítaj ďalej...    

   Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za marec 2021. 

          Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za marec 2021 ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 14. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   „Nakresli zdravie“ - Súťaž pre 1. stupeň základných škôl . 

          V súvislosti so Svetovým dňom zdravia 2021 prebieha výtvarná výzva „Nakresli zdravie“, ktorej cieľom je primäť deti v rannom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre ne zdravie znamená a svoju predstavu akýmkoľvek spôsobom nakresliť na papier ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 13. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

          Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti ....     Čítaj ďalej...    

   Zásady a spôsob predaja zmrzliny pri epidemiologickej situácii v súvislosti s výskytom prenosného ochorenia COVID-19

          Zmrzlina patrí z hygienického hľadiska medzi epidemiologicky rizikové požívatiny. Pri výrobe a predaji zmrzliny musí výrobca a predávajúci dokonale ovládať zásady správneho technologického postupu, zvládnuť v praxi požiadavky hygienického režimu výroby a hygienické zásady predaja. Vzhľadom na epidemickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid 19 ....     Čítaj ďalej...    

   Máme nádej na zlepšenie – všetko je v našich rukách

          Veľká noc je nielen symbolom utrpenia a straty, ale tiež nového začiatku – novej nádeje. Pandemický rok nás všetkých poznačil – jednotlivcov, rodiny, komunity aj spoločnosť ako celok. Naše plány a očakávania sa stretli s realitou: opatrenia, ktoré mali byť dočasné či krátkodobé, sú stále s nami....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 12. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   ÚVZ SR spustil sekvenovanie už aj vo svojich laboratóriách

          Sekvenovaním možno získať lepší obraz o výskyte mutácií vírusu na Slovensku a sledovať zmeny v genóme vírusu. Sekvenovacie kapacity sa budú ďalej navyšovať...     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   INFORMÁCIA O AKTUÁLNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIÍ K 24.03.2021 . 

          RÚVZ Trenčín (hodnotenie za okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava): Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 24. 03. 2021 (podľa EPIS) je zaznamenaný pokles počtu prípadov vo všetkých okresoch - Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom. ....     Čítaj ďalej...    

   „EPIKETA“: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie. 

          „EPIKETA“: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie.....     Čítaj ďalej...    

   Britský variant potvrdený na Slovensku v 97,3 % vyšetrených vzoriek. 

          Na Slovensku podľa očakávaní naďalej dominantne prevažuje britský variant pandemického vírusu. „Laboratórne bol potvrdený v 97,3 % (1704 vzoriek) z počtu 1752 vyšetrených pozitívnych vzoriek. Český variant bol potvrdený v 0,9% (16 vzoriek) a juhoafrický v 0,5% (9 vzoriek).....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 11. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

    Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom. 

          121. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom....     Čítaj ďalej...    

   Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Myjava. 

          115. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Myjava....     Čítaj ďalej...    

   INFORMÁCIA O AKTUÁLNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIÍ K 08.03.2021 . 

          Hodnotenie za okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 08. 03. 2021 (podľa EPIS) je zaznamenaný výrazný nárast počtu prípadov v okrese Myjava, stagnácia počtu prípadov v okrese Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 10. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia . 

          Prosíme ľudí, aby veľmi dôsledne zvažovali nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia. Rekreáciu v zahraničí v takto vážnej epidemiologickej situácii neodporúčame. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 9. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 8. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 7. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Epidemiologická situácia a výskyt ochorení COVID-19 v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 

          Epidemiologická situácia a výskyt ochorení COVID-19 v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 6. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Ukončenie izolácie a karantény - výpočet termínov.  

          Postupy uvoľnenia osôb z domácej izolácie po prekonaní pozitivity COVID-19 alebo po kontakte s osobou chorou na COVID-19.     Čítaj ďalej...    

   Vyhláška č.5/2021  

          VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, č. 5/2021 zo dňa 6. februára 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trenčín a okres Bánovce nad Bebravou.     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 5. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Čestné vyhlásenie. 

          Čestné vyhlásenie rodičov dieťaťa, pred prvým vstupom do MŠ (ZŠ). ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 4. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 3. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 2. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 1. kalendárnom týždni 2021 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 53. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Vianočné testovanie v Trenčíne. 

          Vychádzajúc z nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej nárastom počtu ochorení COVID-19, vyvolaných koronavírusom SARS-CoV2 v trenčianskom regióne bolo Mestom Trenčín organizované plošné testovanie počas víkendu 19.-20.12.2020....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 52. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Mobilné odberové miesto

          Mobilné odberové miesto - s miestom prevádzkovania zariadenia v interiéri nebytového priestoru bývalej DEXIA banky, nachádzajúci sa na Námestí slobody 1/1, v Novom Meste nad Váhom 915 01, zverejnené dňa 21-12-2020     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 51. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 50. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Mobilné odberové miesto

          Mobilné odberové miesto - s miestom prevádzkovania Futbalový štadión – vstup od rieky, Hodžova ulica č. 261/1, 907 01 Myjava, zverejnené dňa 10-12-2020     Čítaj ďalej...    

   Mobilné odberové miesto

          Mobilné odberové miesto - s miestom prevádzkovania Legionárska ulica č. 3737, 911 01 Trenčín, zverejnené dňa 10-12-2020     Čítaj ďalej...    

   Aktuálna epidemiologickej situácia v Trenčianskom kraj (od 26.11.2020 do 2.12.2020) 

          Počet prípadov ako i 14 – denná incidencia je uvedená v tabuľke. Zhodnotením 14- dennej incidencie, (incidencia – počet prípadov na 100 000obyv.) je zaznamenaný mierny pokles počtu prípadov ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 49. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Mobilné odberové miesto

          Mobilné odberové miesto - na parkovisku za budovou Polikliniky Stará Turá, Mýtna ulica 146, 916 01 Stará Turá.     Čítaj ďalej...    

   Svetový deň boja proti AIDS

          Vo svete aj na Slovensku si každoročne 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Rezort zdravotníctva upozorňuje na dôležitosť prevencie. Čím skôr sa ochorenie podchytí, tým je liečba efektívnejšia...     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 48. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Mobilné odberové miesto

          Mobilné odberové miesto - NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. na Ulica M.R. Štefánika 812/2, 915 31 Nové Mesto nad Váhom     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 47. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 46. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 45. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. 

          Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 44. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   SENIORI A OCHORENIE COVID-19.     ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ .

          COVID-19 je infekčné ochorenie prenášané novým koronavírusom - („co“ znamená Corona, „vi“ znamená vírus a „d“ znamená ochorenie v anglickom jazyku, 19 značí rok prvého výskytu ochorenia).     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 43. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Mobilné odberové miesto

          Mobilné odberové miesto - Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou pri Nemocnici AGEL Bánovce s.r.o.     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 42. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia opatrenie prevádzky a hromadné podujatia...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška...     Čítaj ďalej...    

   Rozhodnutie - opatrenie Mesta Trenčín . 

           Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 ....     Čítaj ďalej...    

   ZASADAL KRÍZOVÝ ŠTÁB, OPATRENIA SA SPRÍSNIA . 

           Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ZASADAL KRÍZOVÝ ŠTÁB, OPATRENIA SA SPRÍSNIA ....     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 41. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

    Čo by ste mali vedieť o chrípkovej sezóne 2020/2021

          Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začala prvého októbra a trvá do konca apríla nasledujúceho roka (od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka). Jej priebeh bude ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19. ...     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach . 

          Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 40. kalendárnom týždni 2020 za Trenčiansky kraj. ....     Čítaj ďalej...    

   Voľby do orgánov samosprávy obce Veľká Hradná, dňa 03.10.2020 – Informačný list

          Voľby do orgánov samosprávy obce Veľká Hradná, dňa 03.10.2020 – Informačný list...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia opatrenie prevádzky a hromadné podujatia...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice...     Čítaj ďalej...    

   Mobilné odberové miesto

          Mobilné odberové miesto č.2 - Mládežnícka ul. 4, Trenčín...     Čítaj ďalej...    

   Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra

          Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra:     Čítaj ďalej...    

   Usmernenie a zdôvodnenie regionálnej hygieničky k Verejnej vyhláške číslo: RUVZ/2020/04555-002 zo dňa 18.09.2020.

          Usmernenie a zdôvodnenie regionálnej hygieničky k Verejnej vyhláške, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo: RUVZ/2020/04555-002 zo dňa 18.09.2020. ......     Čítaj ďalej...    

   Verejná vyhláška - opatrenie od 20.09.2020 od 00:00 hod. do odvolania

          Verejná vyhláška - Opatrenie - Covid 19 s účinnosťou od 20.09.2020 ..     Čítaj ďalej...    

   21. september Svetový deň Alzheimerovej choroby

          21. september Svetový deň Alzheimerovej choroby ..     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenia rúška

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenia rúška ...     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia od 10.09.2020/hranice/medzinárodná letecká doprava

          Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia od 10.09.2020/hranice/medzinárodná letecká doprava ...     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   Mobilné odberové miesto

          Mobilné odberové miesto - Mládežnícka ul. 4, Trenčín...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hranice, domáca izolácia, rizikové krajiny

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hranice, domáca izolácia, rizikové krajiny...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia rúška

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia rúška...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zamestnávateľ

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zamestnávateľ ...     Čítaj ďalej...    

   ÚVZ SR: Zasadalo odborné konzílium, verejnosť informovalo o plánovaných zmenách od 1. Septembra 2020

          ÚVZ SR: Zasadalo odborné konzílium, verejnosť informovalo o plánovaných zmenách od 1. Septembra 2020...     Čítaj ďalej...    

   Usmernenie pre výrobcov, dovozcov, distribútorov a používateľov slamiek (iných ako plastových)

          Používanie iných ako platových slamiek Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie sa bude od roku 2021 uplatňovať zákaz používania mnohých typov jednorazových plastových výrobkov, vrátane plastových slamiek na pitie, podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie sa bude od roku 2021 uplatňovať zákaz používania mnohých typov jednorazových plastových výrobkov, vrátane plastových slamiek na pitie. V nadväznosti na uvedené bolo k danej problematike vypracované národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami v Poprade usmernenie ...     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   Verejná vyhláška - Opatrenie - Covid 19 s účinnosťou od 20.08.2020

          Verejná vyhláška - Opatrenie - Covid 19 s účinnosťou od 20.08.2020 ...     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

  Pre druhú vlnu pandémie COVID-19 má Slovensko nový pandemický plán

          Pre druhú vlnu pandémie COVID-19 má Slovensko nový pandemický plán....     Čítaj ďalej...    

  Dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky)

          Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky)....     Čítaj ďalej...    

  Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

          Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 ....     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac jún 2020

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac jún 2020....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   INFORMÁCIA o zmene niektorých ustanovení zákona č. 355/2007 v čase krízovej situácii

          Dňom 21. júla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19....     Čítaj ďalej...    

   Mobilné odberové miesto Nemocnica s poliklinikou Myjava

          Mobilné odberové miesto Nemocnica s poliklinikou Myjava ...     Čítaj ďalej...    

   Mobilné odberové miesto ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, s.r.o.

          Mobilné odberové miesto ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, s.r.o ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice...     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   Mobilné odberové miesto

          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ TN“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky ...     Čítaj ďalej...    

   Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín

          Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia - rizikové krajiny

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia - rizikové krajiny ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška ...     Čítaj ďalej...    

   ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

           Aktualizované dňa 3.7.2020 o pridanie výnimiek z povinného nosenia rúšok od 4. júla 2020, o zmeny v pravidlách organizácie hromadných podujatí a o zmeny pri príchode zo zahraničia....     Čítaj ďalej...    

   ÚVZ SR: Zmeny pri príchode zo zahraničia a pri organizovaní hromadných podujatí

          Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám od pondelka 6. júla 2020:....     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

  Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín za mesiac máj 2020

          Výskyt infekčných ochorená v regióne Trenčín za mesiac máj 2020....     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie k hraniciam - doplnenie bezpečných štátov

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie k hraniciam - doplnenie bezpečných štátov ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hygiena potravín

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hygiena potravín ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška stredné školy

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška stredné školy...     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenia sa naďalej uvoľňujú, hranice budú otvorené pre 19 krajín

          Opatrenia sa naďalej uvoľňujú, hranice budú otvorené pre 19 krajín ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice AU a HU

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice AU a HU ...     Čítaj ďalej...    

   Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len ,,RÚVZ Trenčín“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.355/2007 Z. z.“) vo veci žiadosti o povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta počas krízovej situácie ...     Čítaj ďalej...    

   Nebezpečné kozmetické výrobky

          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktorý nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nemeckej spolkovej republike...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4 fáza

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4 fáza...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia - hranice 48 hodín

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia - hranice 48 hodín ...     Čítaj ďalej...    

   Pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení

          Vzhľadom k pretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. ...     Čítaj ďalej...    

   Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie

          Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky - školy. 

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky - školy ...     Čítaj ďalej...    

   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena. 

          Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena ...     Čítaj ďalej...    

   Zmena činnosti call centier regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zriadených pre pandémiu COVID-19 . 

          Zmena činnosti call centier regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zriadených pre pandémiu COVID-19 ...     Čítaj ďalej...