Komisie odbornej spôsobilosti

1.Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti

anabull2.gif (133 bytes) Štatút
anabull2.gif (133 bytes) Zriadenie komisie v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
anabull2.gif (133 bytes) Zriadenie komisie v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
anabull2.gif (133 bytes) Zriadenie komisie pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
anabull2.gif (133 bytes) Zriadenie komisie pri výrobe kozmetických výrobkov
anabull2.gif (133 bytes) Skušobný poriadok

                                                         
2.Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb

anabull2.gif (133 bytes) Štatút
anabull2.gif (133 bytes) Zriadenie komisie
anabull2.gif (133 bytes) Skušobný poriadokt

 
                3.Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie
pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória

anabull2.gif (133 bytes) Štatút
anabull2.gif (133 bytes) Zriadenie komisie
anabull2.gif (133 bytes) Skušobný poriadokt


                4.Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti a postup pri overovaní odbornej spôsobilosti
     na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

anabull2.gif (133 bytes) Štatút
anabull2.gif (133 bytes) Zriadenie komisie
anabull2.gif (133 bytes) Skušobný poriadokt