Objednávky a faktúry

       Objednávky za rok 2023.pdf       Objednávky za rok 2023.csv
       Faktúry za rok 2023.pdf              Faktury za rok 2023.csv
       Objednávky za rok 2022.pdf       Objednávky za rok 2022.csv
       Faktúry za rok 2022.pdf              Faktury za rok 2022.csv
       Objednávky za rok 2021
       Faktúry za rok 2021                    Faktury za rok 2021.csv
       Faktúry za rok 2020                    Faktury za rok 2020.csv
       Objednávky za rok 2020
       Faktúry za rok 2019                    Faktury za rok 2019.csv
       Objednávky za rok 2019
       Faktúry za rok 2018                    Faktury za rok 2018.csv
       Objednávky za rok 2018
       Faktúry za rok 2017                    Faktury za rok 2017.csv
       Objednávky za rok 2017
       Faktúry za rok 2016                    Faktury za rok 2016.csv
       Objednávky za rok 2016
       Faktúry za rok 2015                    Faktury za rok 2015.csv
       Objednávky za rok 2015
       Faktúry za rok 2014
       Objednávky za rok 2014
       Faktúry za rok 2013
       Objednávky za rok 2013
       Faktúry za rok 2012
       Objednávky za rok 2012
       Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z
       Objednávky za rok 2011
       Faktúry za rok 2011
       Zmluvy