Epidemiológia

 

 

        Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
                      September 2010

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených v septembri  2010 v okrese Trenčín

 

A 02.0    12   Salmonelová enteritída: Drietoma 1, Nemšová 2,  Trenč. Turná 1, Trenč. Mitice  1,

                      Trenč. Teplice 5, Trenčín 2

A 04.5     4    Kampylobakteriálna enteritída: Nemšová 1, Soblahov 1, Trenč. Stankovce 1, Trenčín  1

A 04.7     1    Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: Trenčín 1 (NN)

A 08.0     2    Rotavírusová enteritída:  Trenčianska Teplá 1,  Trenč. Turná 1

A 08.2     1    Adenovírusová enteritída: Trenčianska Teplá 1

A 27.8     1    Leptospiróza: Bobot 1

A 38.       1    Skarlatina: Trenč. Turná 1

A 41.0     1    Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus: Trenčín 1 (NN)

A 41.5     1    Septikémia  vyvolaná inými gramnegatívnymi mikroorg.: Trenčín  1 (NN)

A 69.2     7    Lymská borelióza: Adamovské Kochanovce 1, Nemšová 1, Selec 1,  Trenčín 4

A 86.       1    Nešpecifikovaná vírusová encefalitída:  Horné Srnie 1

A 87.9     2   Nešpecifikovaná vírusová meningitída: Trenčín  2

B 01.9   10   Varicella: Dolná Poruba 1, Trenč. Turná 1, Trenč. Stankovce 1, Trenčín  7

B 27.9     1   Infekčná mononukleóza: Trenčianska Turná 1

G 63.0     1   Polyneuropatia pri LB:  Horné Srnie 1

J 15.        2   Pneumonia: Trenčín 2 (NN)

M 01.2    5   Artritída pri LB: Horná Súča 1, Horné Srnie 1,  Chocholná Velčice 1, Trenčín 2

T 80.       1   Komplikácie po infúzii, transfúzii, liečebnej injekcii: Trenčín 1 (NN)

T 81.3     3   Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Trenčín  3 (NN)

T 83.5     3   Infekcia a zápal. reakcia vyvolaná protet. pomôckou moč. orgánov: Trenčí 3 (NN)

T 85.7     9   Infekcia a zápal. reakcia zapríč. vnútro. protetickými pomôckami: Trenčín  9 (NN)

Z 20.3     4   Kontakt, ohrozenie besnotou: Horné Srnie 1, Trenčianska Turná 1, Trenčín  2

 Z 20.5    4   Kontakt, ohrozenie vírusovou hepatitídou:  Svinná 1, Trenč. Teplá 1,  Trenčín 2

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených  v septembri  2010  v okrese  Nové Mesto nad Váhom 

 

A 02.0      4   Salmonelová enteritída: Bzince pod Javor. 1, Moravské Lieskové 1, Nové Mesto nad

                      Váhom  1, Podolie 1

A 04.3      1   Infekcia enterohemoragickými Escherichia coli: Stará Turá 1

A 04.5      1   Kampylobakteriálna  enteritída:  Nové Mesto nad Váhom  1

A 69.2      4   Lymská borelióza: Bzince pod Javor. 1, Nové Mesto n.Váhom 2, Zemianske Podhradie 1

A 87.9      3   Nešpecifikovaná vírusová meningitída:   Nové Mesto nad Váhom  2, Pobedím 1

B 01.9      3   Varicella: Kočovce 1, Stará Turá  2

B 02.9      1   Herpes zoster:  Nové Mesto nad Váhom 1                  

B 08.2      1   Exanthema subitum:  Nové Mesto nad Váhom  1

B 27.9      1   Infekčná mononukleóza: Nové Mesto nad Váhom  1, Očkov 1

B 35.0      1   Tinea barbae a tinea capitis: Nové Mesto nad Váhom  1

B 58.9      1   Toxoplazmóza: Nové Mesto nad Váhom  1

M 01.2     1   Artritída pri LB: Nové Mesto nad Váhom  1

Z 20.5      1   Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou: Nová Mesto nad Váhom  1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia

hlásených  v septembri 2010  v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0   10   Salmonelová enteritída: Bánovce nad Bebravou  6, Pravotice 1, Rybany 1,  Uhrovec 2

A 04.0     2    Infekcia enteropatogénnymi  Escherichia coli :  Bánovce nad Bebravou  1, Pochabany 1

A 04.5     4    Kampylobakteriálna enteritída: Bánovce n. Bebr. 1, Dolné Naštice 1, Dvorec 1, Miezgovce 1

A 08.0     1    Rotavírusová enteritída: Bánovce nad Bebravou 1

A 08.2     4    Adenovírusová enteritída: Bánovce nad Bebravou 3, Veľké Držkovce 1

A 37.0     2    Pertusis:  Bánovce nad Bebravou 2

A 54.0     1    Gonokoková cystitída: Rybany 1

A 69.2     2    Lymská borelióza:   Bánovce nad Bebravou 1,  Šišov 1

A 87.9     1   Nešpecifikovaná vírusová meningitída:  Bánovce nad Bebravou 1

Z 20.3     1   Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Bánovce nad Bebravou 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia

 hlásených v septembri  2010 v okrese Myjava

 

A 02.0    4    Salmonelová enteritída: Myjava 4

A 04.5     1    Kampylobakteriálna enteritída: Jablonka 1

A 08.2     1    Adenovírusová enteritída:  Vrbovce 1

A 37.1     1    Parapertusis: Brezová pod Bradlom 1

A 41.1     1    Septikémia vyvolaná špecifikovanými stafylokokmi:  Myjava 1 (NN)

A 87.9     1   Nešpecifikovaná vírusová meningitída: Myjava 1

B 01.9     1    Varicella: Brezová pod Bradlom 1

B 02.9     3    Herpes zoster:  Brezová pod Bradlom 1,  Myjava 1, Vrbovce 1

B 27.9     1    Infekčná mononukleóza:  Brezová pod Bradlom 1

B 83.0     1    Toxokaróza: Myjava 1

G 63.0     1    Polyneuropatia pri LB:  Myjava 1

T 80.1     3    Cievne komplikácie po infúzii, liečebnej injekcii: Myjava 3 (NN)

T 81.3     1    Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Myjava 1 (NN)

T 83.5     1    Infekcia a zápal. reakcia vyvolaná protet. pomôckou močových orgánov: Myjava 1