Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  September  2009

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených v septembri 2009 v okrese Trenčín

 

A 02.0     8   Salmonelová enteritída: Horná Súča 1, Omšenie 1,  Soblahov 1, Trenč.Teplá 1,

                      Trenč.Teplice 2,  Trenčín 1, Veľké Bierovce 1

A 04.5    11   Kampylobakteriálna enteritída: Horná Súča 1, Horňany 2,  Motešice 1, Trenč. Teplice 1,

                       Trenčín  6

A 04.7      2    Enterokolitída zapríčinená  Clostridium difficile:  Trenčín 2

A 38.        1    Skarlatina: Zamarovce 1 

A 41.0      1    Septikémia vyvolaná Stafylococcus aureus: Trenčín 1 (NN)

A 41.5      4    Septikémia  vyvolaná inými gramneg. mikroorg.: Trenčín 4  ( NN)

A 69.2      8    Lymská borelioza: Horná Súča 1, Soblahov 1,Trenč. Teplice 2,  Trenčín 4

A 84.1      1     Kliešťová encefalitída: Trenčín 1

A 87.9      1    Vírusová meningitída: Motešice 1

B 00.5      1     Očná infekcia herpetickým vírusom: Trenčín 1

B 01.9      6    Varicella: Mníchova lehota 3, Petrova Lehota 1, Soblahov 1,  Trenč.Turná 1

B 02.9      5    Herpes zoster:  Motešice 1,  Nemšová 1, Trenčianske Teplice 2, Trenčín 1

B 08.3.     1    Erythema infectiosum: Trenčín 1

B 27.        2    Infekčná mononukleóza: Horňany 1, Trenčín 1

G 00.9      1    Bakteriálny zápal mozgových plien: Trenčín 1

G 61.        1    Zápalová polyneuropatia:  Horná Súča 1

J  15.0      2    Pneumónia vyvolamá Kl. pneumonae: Trenčín 2 (NN)

M 01.2     3    Artritída pri LB:  Nemšová 1, Trenč. Stankovce 1, Trenčín 1

N 10.        1   Pyelonefritída: Trenčín 1 (NN)

N 30.0      2   Akútna cystitída:  Trenčín 2 (NN)

P  39.1     1   Novorodenecká konjunktivitída a dakryocystitída: Trenčí  1 (NN)

T 81.3      3   Rozpad operačnej rany nazatriedený inde: Trenčín 3(NN)

T 83.5      4   Infekcia a zápal. reakcia  vyv. protet. pomôckou moč.orgánov: Trenčín  4 (NN)

Z 20.3     14   Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Dolná Súča 1, Horná Súča 3, Soblahov 1, Trenčín 9

Z 20.5      1    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Soblahov  1

Z 22.5      1   Nosič vírusovej hepatitídy B:  Trenčín 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených  v septembri   2009 v okrese  Nové Mesto nad Váhom

                                                                                                                        

   A 02.0    6   Salmonelová enteritída: Čachtice 2, Kočovce 1,  Nové Mesto nad Váhom 2, Stará Turá 1

A 02.8    1    Iné špecifikované salmonelové infekcie: Nové Mesto nad Váhom 1

A 04.3    1    Infekcia enterohemoragickými E.coli: Hôrka nad Váhom 1

A 04.6    2    Enteritída zapríč. Yersinia enterocolitica: Nové Mesto nad Váhom 1

A 04.7    2    Enterokolitída zapríč. Clostridium difficile:  Nové Mesto nad Váhom 2 (NN)

A 21.9    1    Tularémia: Stará Turá 1

A 46.      3    Erysipelas: Dolné Srnie 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Podolie 1

A 69.2    4    Lymská  borelioza: Lúka  1,  Nové Mesto nad Váhom  3

A 87.9    1    Vírusová meningitída:  Považany 1

B 01.9    2    Varicella: Nové Mesto nad Váhom 1, Stará Turá 1

B 02.9    9    Herpes zoster: Bošáca 1, Brunovce 1,  Čachtice 1, Lubina 1, Nové Mesto nad Váhom 4,

                     Stará Turá 1

B 27.      2     Infekčná mononukleóza: Nové Mesto nad Váhom 1, Považany 1

G 61.0    1     Quillain Barrého  syndróm:  Dolné Srnie 1

G 63.0    1     Polyneuropatia pri LB: Stará Turá 1 

M 01.2    1    Artritída pri LB:  Modrová 1 

Z 20.3    10    Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Beckov 1,  Bošáca 2, Brunovce 1,  Čachtice 1,

                      Kálnica 1, Kočovce 1, Nové Mesto nad Váhom 2, Vaďovce 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia

hlásených  v septembri  2009  v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0     6   Salmonelová enteritída:  Bánovce nad Bebravou 3, Kšinná 1,  Podlužany 1, Rybany 1

A 04.0     1  Infekcia enteropatogénnymi E.coli:  Bánobce nad Bebravou 1

A 04.5     2    Kaômpylobakteriálna enteritída: Bánovce nad Bebravou 1, Veľké Chlievany 1

A04.6      1    Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Bánovce nad Bebravou 1

A 08.2     1    Adenovírusová enteritída: Bánovce nad Bebravou 1

B 01.9     5    Varicella: Bánovce nad Bebravou 3, Kšinná 1, Otrhánky 1

B 02.9     1    Herpes zoster: Bánovce nad Bebravou 1

B 18.2     1    Chronická vírusová  hepatitída C: Dežerice 1

B 85.0     1    Pedikulóza:  Bánovce nad Bebravou 1

G 00.8     1    Bakteriálny zápal mozgových plien: Bánovce nad Bebravou 1

M 01.2    1    Artritída pri LB:  Bánovce nad Bebravou 1 

Z 20.3     5    Kontakt, ohrozenie besnotou: Bánovce nad Bebravou 1, Brezolupy 1, Horné Naštice 1, 

                      Malá Hradná 1, Veľké Chlievany 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia

hlásených v septembri  2009 v okrese Myjava

 

A 02.0    4   Salmonelová enteritída: Brezová pod Bradlom 1, Jablonka 1,   Myjava 2 

A 04.0     1  Infekcia enteropatogénnymi E.coli:  Vrbovce  1

A 08.2     1  Adenovírusová enteritída: Vrbovce 1

A 21.9     1  Tularémia: Myjava 1

A 84.1    1  Kliešťová encefalitída: Brezová pod Bradlom1

Z 22.5      1   Nosič vírusovej hepatitídy B: Brestovec 1

 

 

     K 6.10.2009 sa celkovo vyskytlo  v  Slovenskej republike 140 prípadov  novej chrípky typu A (H1N1).

 

Upozorňujeme lekárov, že v 40. kalendárnom týždni začala chrípková sezóna a preto je potrebné zlepšiť  hlásenie  ARO a CHPO.

 

Očkovanie proti chrípke

Očkovanie proti chrípke sa odporúča najmä všetkým vybraným skupinám osôb vo vysokom riziku nákazy vzhľadom na vek, základné ochorenie a profesiu. Optimálne je simultánne očkovanie proti chrípke a proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Upozorňujeme, že podľa § 7 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. je povinné očkovanie proti chrípke a pneumokokovým invazívnym ochoreniam u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb.

Všetky zdravotné poisťovne deklarovali plnú úhradu očkovacích látok proti sezónnej chrípke pre všetkých poistencov.