Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  September  2008

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených

septembri  2008 v okrese Trenčín

 

A 02.0   22  Salmonelová enteritída: Drietoma 3, Horná Súča 1, Omšenie 1, Opatovce 2,

       Soblahov 1,  Trenčín 8, Trenč. Turná 1,  Trenčianske Stankovce 1, V.Bierovce 3,

       Zamarovce 1

A 04.5    6   Kampylobakteriálna enteritída:  Drietoma 1, Horná Súča 1, Trenčín  3,

                    Trenčianske  Stankovce 1

A 08.0    1    Rotavírusová enteritída: Trenčín 1

A 08.2    1    Adenovírusová enteritída: Trenčín 1

A 15.0    1    Tuberkulóza pľúc: Nemšová 1

A 41.0    1    Septikémia vyvolaná Staph.aureus:  Trenčín 1 NN

A 41.5    8    Septikémia vyvol. gramneg. mikroorg.: Trenčín 7,  Tr. Teplá 1

A 48.1    1    Legionárska choroba:  Trenčín 1

A 54.0     1   Gonokokové inf.dolných častí močovopohl.sústavy: Trenčín 1

A 87.9    4    Nešp. vírusová meningitída:  Trenčín 4

B 01.9    5   Varicella: Nemšová 2,  Skalka n.V. 1, Trenč. Turná 1, Trenčín  1

B 02.      1   Herpes zoster:   Štvrtok 1

B 08.2    2   Exantema subitum: Trenčín 2

B 35.0    1   Tinea barbae a tinea capitis: Trenčín 1

B 37.7    1   Kandidová septikémia:  Trenčín 1 NN

B 86.      4   Svrab-scabies: Tr. Teplá 1, Trenčín 3

G 63.0    3   Polyneuropatia pri LB:  Trenčín 3

Z 20.5    5   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Omšenie 1, Tr.Stankovce 1, Trenčín 3

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených

 v septembri   2008 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0   13   Salmonelová enteritída: Čachice 1, Dolné Srnie 1, Moravské Lieskové 1, Nové

                     Mesto n.V. 8 , Stará Turá 2

A 04.6    1    Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Nové Mesto nad Váhom 1

A 08.0    2    Rotavírusová enteritída: Nové Mesto nad Váhom 1, Potvorice 1

A 38.      2    Scarlatina: Stará Turá 2

A 46       3    Erysipelas:   Čachtice 1,  Dolné Srnie 1, Podolie 1

A 69.2    1    Lymská choroba:  Čachtice  1

A 81.0    1    Creuzfeldt-Jakobova choroba:  Beckov 1

A 87.9    4    Nešp. vírusová meningitída: Nové Mesto nad Váhom  4

B 00.       2   Herpes simplex:  Nové Mesto nad Váhom 2

B 01.9    5    Varicella: Stará Turá 5

B 02.9    3    Herpes zoster:  Bzince p.Javorinou 1,  Nové Mesto nad Váhom 1, Očkov 1

B 15.      1    Akútna hepatitída A: Stará Turá 1

B 58.9    1    Toxoplazmóza: Stará Turá 1

G 63.0    1   Polyneuropatia pri LB:  Stará Turá 1

Z 20.5    1   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Častkovce 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa druhu ochorenia hlásených

 septembri 2008 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.      1  Vylučovanie salmonel:   Brezolupy  1

A 02.0    9  Salmonelová enteritída:  Bánovce nad  Bebravou 2, Brezolupy 4, Malá Hradná  1,

                   Miezgovce 1,  Ruskovce  1 

A 41.0    1   Septikémia vyvolaná Staph.aureus: Bánovce nad  Bebravou  1 NN, Šišov 1

A 41.1    1   Septikémia vyvol. St. epidermidis  Bánovce nad  Bebravou  1 NN

A 69.2    3  Lymská borelióza:  Veľké Držkovce 1, Veľké Chlievany 1, Zlatníky 1

B 01.9    1  Varicela:  Bánovce nad  Bebravou  1

B 18.2    1  Chronická vírusová hepatitída C: Bánovce nad  Bebravou  1

B 27.      1  Infekčná mononukleóza:  Krásna Ves 1

B 58.9    1  Toxoplazmóza: Žitná-Radiša 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených

 septembri   2008 v okrese Myjava

 

A 02.      1   Vylučovanie salmonel:   Myjava 1

A 02.0    4   Salmonelová enteritída: Brezová pod Bradlom 1,  Myjava 3

A 04.0    3   Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli: Brezová pod Bradlom 1,  Myjava 2

A 04.6    2   Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica:  Krajné 1

B 02.      2   Herpes zoster: Brezová pod Bradlom 1, Vrbovce 1

B 27.      1   Infekčná mononukleóza: Brezová pod Bradlom 1

B 58.9    1   Toxoplazmóza: Myjava 1

 

 

OZNAMY:

 

     Podrobné informácie o očkovaní proti chrípkesezóne 2008/2009 dostupné na webovej stránke RÚVZ Trenčín - www.ruvztn.sk.

 

     Od 1.10.2008  je v platnosti nová kategorizácia liečiv  vrátane vakcín, ktorá je v plnom znení dostupná na  webovej stránke MZ SR.

 

     Prosíme lekárov, ktorí majú nové e-mailové adresy, aby nám ich poslali, mesačné a iné informácie  budú dostávať elektronickou poštou.