Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  September  2007

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchseptembri 2007 v okrese Trenčín

 

A 02.       2  Vylučovanie salmonel: Trenčianska Turná 1, Trenčín 1

A 02.0   11  Salmonelová enteritída: Dolná Poruba 1, Dolná Súča 1, Horná Súča 1, Horné Srnie 1,Trenčín 2,

                    Trenčianska Turná 1, Trenčianske Jastrabie  1, Trenč.Teplice  3

A 04.5    11  Kampylobakteriálna enteritída: Trenčín 2, Dolná Súča 1, Horné Srnie 2, Omšenie 1, Soblahov 1,

                    Trenčianska Turná 2, Trenčianske Stankovce 1, Trenčianske Teplice 1

A 08.0     6   Rotavírusová enteritída: Trenčín 2, Horné Srnie 1, Nemšová 1, Trenči.Teplá 1, Trenčianska Turná 1

A 08.2     1   Adenovírusová enteritída : Trenčín 1

A 09.       1   Gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu: Trenčín 1

A 15.0     2   Tuberkulóza pľuc: Horné Srnie 1

A 18.1     1   Tuberkulóza močovopohlavnej sústavy:  Trenčín 1

A 38.       2   Skarlatina: Trenčín 2

A 41.0     1   Septikémia vyvolaná Staph.aureus: Trenčín 1

A 41.5     6   Septikémia vyvolaná inými gramnegat.mikroorganizmami: Drietoma 1,Trenčín  5 NN

A 46.       1   Erysipelas: Trenčín 1

A 87.9     3   Vírusová meningitída:  Skalka nad Váhom 1, Trenčín 2

B 00.8     1    Iná forma herpetickovírusovej infekcie: Trenčín 1

B 01.     11   Varicella: Trenčín10,  Trenčianske Stankovce 1

B 02.       6   Herpes zoster:  Trenčín 5, Štvrtok 1

B 27.9     2   Infekčná mononukleóza:  Trenčiansk Stankovce 1, Trenčín 1

B 37.7     1   Kandidová septikémia: Trenčín 1

B 86.       3   Scabies: Trenčín 1,, Trenčianske Stankovce 1, Trenčianske Teplice 1

L 01         1  Impetigo: Opatovce 1

L 89.        1   Dekubitálny vred: Trenčín 1 NN

T 81.4      4   Infekcia po výkone nezatriedená inde: NN  Trenčín 4

T 83.5      1   Infekcia a zápal.reakcia zav.protet.pomôckou: NN Trenčín 1

Z 20.3      9   Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Trenčín 4, Trenčianska Teplá 1,  Nemšová 1, Motešice 1, 

                      Melčice-Lieskové 1, Dolná Súča 1

Z 22.5      2   Nosič vírusovej hepatitídy:  Horné Srnie 1, Trenčianske Teplice 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchseptembri   2007 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.      1  Vylučovanie salmonel: Stará Turá 1

A 02.0  17   Salmonelová enteritída:  Bošáca 3, Čachtice 2, Dolné Srnie 1, Horná Streda 1, Hrádok 1, Kálnica 1,       

                    Modrovka  2,  Nové  Mesto nad  Váhom 2, Stará Turá 4

A 04.0    1  Infekcia enteropatogénnymi E.coli: Dolné Srnie 1

A 04.3    1   Infekcia enterohemoragickými E.coli: Stará Turá  1

A 04.5   2   Kampylobakteriálna enteritída: Stará Turá  2

A 08.2   1    Adenovírusová enteritída: Lubina 1

A 16.0   1    Tuberkulóza pľúc:  Bošáca 1

A 16.5   1    Tuberkulózna pleuritída: Lubina 1

A 41.1   1   Septikémia vyvol. špecifik. stafylokokmi: Nové Mesto n.V. 1 NN

A 46      2   Erysipelas:  Moravské Lieskové 1, Podolie 1

A 69.2   9   Lymská choroba: Lubina 1, Modrová 1, Nové Mesto nad Váhom  4, Stará Turá 2, Trenčianske

                   Bohuslavice 1                  

B 01.9   2   Hrachovište 1, 1   Nové Mesto nad Váhom 1

B 02.9   5   Herpes zoster: Bošáca  1, Nové Mesto nad Váhom  3, Považany 1

B 27.9    3   Infekčná mononukleóza:  Pobedím 1, Považany 1, Stará Turá 1 

M 01.2  11  Artritída pri LB: Bzince pod Javorinou 1, Častkovce 1, Čachtice 1, Hôrka nad Váhom 1, 

                   Hrachovište 1, Lubina 4, Moravské Lieskové 1, Nové Mesto nad Váhom 1

N 30.0     2  Akútna cystitída:  Nové Mesto nad Váhom 2 NN

Z 20.3     6  Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Čachtice 1, Nové Mesto nad Váhom 5

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchseptembri  2007 v okrese Myjava

 

A 02.0    7  Salmonelová enteritída:  Myjava  3, Brezová pod Bradlom 3, Hrašné 1

A 04.0    3  Infekcia enteropatogénnymi  E.coli:  Kostolné 1, Košariská 1, Krajné 1

A 41.4    1  Septikémia vyvolaná anaeróbmi: Myjava 1 NN

A 69.2    3  Lymská choroba: Kostolné 1,Krajné 1,  Myjava 1

B 01.9    4  Varicela: Brezová pod Bradlom 2, Hrašné 1, Myjava 1

B 02.9    2  Herpes zoster:  Myjava 1, Vrbovce 1

M 01.2   1  Artritída pri LB: Košariská 1

T 81.4    1   Infekcia po výkone nezatriedená inde:  Myjava 1NN 

Z 20.3    2  Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Myjava 1, Rudník 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchseptembri 2007 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0   3  Salmonelová enteritída: Bánovce nad  Bebravou 3

A 04.0   1  Infekcia enteropatogénnymi  E.coli:  Bánovce nad  Bebravou 1

A 04.5   1   Kampylobakteriálna enteritída: Bánovce nad  Bebravou 1

A 41.5   1   Septikémia vyvolaná inými gramnegat.mikroorganizmami: Veľké Držkovce 1

A 87.9   1   Vírusová meningitída: Bánovce nad Bebravou 1

B 01.9    1  Varicela: Timoradza 1

B 02.9    1   Herpes zoster: Bánovce nad Bebravou 1

M 01.2   1  Artritída pri LB: Šišov 1

Z 20.3    1   Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Bánovce nad Bebravou 1

Z 22.5    1   Nosič vírusovej hepatitídy: Bánovce nad Bebravou 1

 

           

 

OZNAMY:

 

vakcinačného dňa:

Počet prípadov ochorení na pertussis hlásených v SR je nízky. S najväčšou pravdepodobnosťou uniká diagnostika a hlásenie týchto prípadov.

NRC pre pertussis v RÚVZ Banská Bystrica ponúka vyšetrenie PCR na dôkaz  DNA pertusickej baktérie

Poznámka: web.stránka pre pertussis – www.pertussis.com

 

 

 

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín