Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Október   2009

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených v októbri 2009 v okrese Trenčín

 

A 02.       1     Vylučovanie salmonel:  Soblahov 1

A 02.0     16   Salmonelová enteritída: Dolná Súča 3, Ivanovce 1,  Soblahov 4, Trenč.Teplá 5,  Trenčín 3

A 04.5     4     Kampylobakteriálna enteritída: Horné Srnie 1, Chocholná Velčive 1, Trenčín 2

A 08.0     3     Rotavírusová enteritída:  Trenčín  3 (NN)

A 08.2     1     Adenovírusová enteritída:  Soblahov 1

A 09.       8     Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu: Omšenie 8

A 15.0     1     Tuberkulóza pľúc:  Trenčín 1

A 38.        2    Skarlatina: Ivanovce 1, Veľká Hradná 1 

A 41.0      2    Septikémia vyvolaná Stafylococcus aureus: Trenčín  2 (NN)

A 41.5      4    Septikémia  vyvolaná inými gramneg. mikroorg.: Trenčín 4  ( NN)

A 53.0      1    Latentný syfilis:  Trenčín 1

A 87.9      1    Vírusová meningitída: Trenčín 1

B 01.9      16  Varicella: Adamovské Kochanovce 1, Horná Súča 1, Melčice-Lieskové 2, Soblahov 3  

                       Chocholná-Velčice 7,  Trenč.Teplice 2

B 02.9      2    Herpes zoster:  Opatovce 1,  Veľká Hradná 1

B 25.9.     1    Nešpecifikovaná cytomegalovírusová choroba:  Trenčín 1

B 27.        3    Infekčná mononukleóza: Drietoma 1, Dubodiel 1, Veľké Bierovce 1

G 00.9      2    Bakteriálny zápal mozgových plien: Trenčín  2

G 61.0      1    Guillainov-Barrého syndróm: Trenčín 1

H 66.        1    Hnisavý zápal stredného ucha:  Trenčín

J 02.         1    Akútna zápal hrtana: Trenčín 1 (NN)

J 10.9       5    Chrípka A/H1N1 Novel:  Trenč. Mitice 1, Trenč. Stankovce 3, Trenčín 1     

J 20.8       3    Akútny zápal priedušiek: Trenčín 3 (NN)

M 01.2     6    Artritída pri LB:  Horná Súča 1, Melčice-Lieskové 1,  Neporadza 1, Omšenie 1,

                      Selec 1,  Trenč. Teplá 1

T 81.3      4   Rozpad operačnej rany nazatriedený inde: Trenčín 4 (NN)

T 83.5      3   Infekcia a zápal. reakcia  vyv. protet. pomôckou moč. orgánov: Trenčín  3 (NN)

T 85.7      1   Infekcia zapríč. vnútornou  protetic. pomôckou:  Trenčín 1 (NN)

Z 20.3     7    Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Dolná Súča 2, Trenčín 5

Z 20.5      5   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Trenč. Stankovce 1, Trenčín 4

Z 22.5      2   Nosič vírusovej hepatitídy B:  Horná Súča 1,  Petrova Lehota 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených  v októbri   2009 v okrese  Nové Mesto nad Váhom

                                                                                                                        

   A 02.0    9    Salmonelová enteritída: Beckov 2, Mor.Lieskové 2, Nová Bočáca 1, Nové Mesto nad

                        Váhom 1, Stará Turá 3

   A 04.5    5    Kampylobakteriálna enteritída: Beckov 1, Lúka 1, Nové Mesto nad  Váhom 2, Stará Turá 1

A 04.6    2    Enteritída zapr.Yersinia enterocolitica: Bzince p.J. 1, Nová Ves n.V. 1, N.Mesto n .V.1

A 09.      8    Hnačka a gastroenter. pravdepodobne infekčného pôvodu: Modrová 7, Stará Lehota 1

A 15.      1    Tuberkulóza pľúc: Kočovce 1 

A 46.      1    Erysipelas: Beckov 1

A 54.0    1    Gonokoková infekcia:  Nové Mesto nad Váhom  1

A 63.8    1    Iné špecif. prevažne pohlavne prenášané choroby:   Nové Mesto nad Váhom   1

B 01.9    25  Varicella: Čachtice 1, Nové Mesto nad Váhom 3, Podolie 20, Považany 1

B 02.9    8    Herpes zoster: Bzince p.J. 1, Kalnica 1, Kočovce 1,  Nové Mesto nad Váhom  3,

                     Stará Turá 2

B 08.2    1    Exanthema subitum:   Nové Mesto nad Váhom   1

B 27.      1     Infekčná mononukleóza: Nové Mesto nad Váhom 1

B 58.9    1     Toxoplazmóza:  Lubina 1

G 00.9    1     Bakteriálny zápal mozgových plien: Lúka 1

M 01.2   10    Artritída pri LB:  Čachtice 1, Hrádok 1, Mor. Lieskové 1, Nová Bošáca 1, Nové Mesto

                      nad Váhom 1, Stará Turá 4, Vaďovce 1 

T 81.4     1    Infekcia po výkone nezatr.inde: Nové Mesto  nad Váhom 1 (NN)

T 83.5     1   Infekcia a zápal. reakcia  vyv. protet. pomôckou moč. orgánov: Nové Mesto nad Váhom 1 (NN)

Z 20.3    3    Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Kalnica 1, Nová Ves 1, Nové Mesto  nad Váhom 1 

Z 20.5    1    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Čachtice  1 

Z 22.5    1    Nosič vírusovej hepatitídy B:   Nové Mesto  nad Váhom 1 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia

hlásených  v októbri  2009  v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0     1   Salmonelová enteritída:  Podlužany 1

A 04.5     2    Kampylobakteriálna enteritída: Brezolupy  2

H 10.       1    Zápal spojovky:   Bánovce nad Bebravou 1 (NN)

J 18.0      1    Zápal pľúc:   Bánovce nad Bebravou 1  (NN)

M 01.2    2    Artritída pri LB:  Otrhánky 1, Timoradza 1

Z 20.3     2    Kontakt, ohrozenie besnotou: Bánovce nad Bebravou 1, Dolné Naštice 1 

Z 22.5     1    Nosič vírusovej hepatitídy B:   Krásna Ves 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia

 hlásených v októbri 2009 v okrese Myjava

 

A 02.0    1   Salmonelová enteritída: Brezová pod Bradlom 1

A 41.1    1   Septikémia vyvolaná  špecifikovanými staylokokmi:  Myjava 1 (NN)

B 27.      3    Infekčná mononukleóza:  Brezová pod Bradlom 1, Bukovec 1, Priepasné 1

L 89.      1   Dekubitus: Myjava 1 (NN)   

N 30.0    1    Akútna cystitída : Myjava 1 (NN)

T 81.3    1   Rozpad operačnej rany nazatriedený inde: Myjava 1 (NN)

T 83.5    3   Infekcia a zápal. reakcia  vyv. protet. pomôckou moč.orgánov: Myjava 3 (NN)

Z 20.5   1   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Vrbovce 1

 

  

EPIDÉMIE:

V októbri 2009 sme  v RÚVZ Trenčín zaznamenali 5 epidémií.

Okres Trenčín

Rodinná epidémia salmonelózy, v ktorej ochoreli 5 osôb, z nich  2 boli hospitalizované. V rodine bolo vykonané

epidemiologické vyšetrenie, pri ktorom bolo zistené, že pravdepodobným faktorom prenosu boli palacinky s tvarohom,

 do ktorého bol použitý surový žĺtok  z vlastných domácich vajec, konzumované na obed. Ochorenia prebiehali pod obrazom horúčky, hnačiek, bolestí brucha, vracania. Ochorelo všetkých 5 exponovaných osôb, pričom u 4 boli prítomné   vyššie   uvedené klinické príznaky, TR  bol pozit. na  Salm. enteritidis u  4 osôb. Vzorka konzumovanej stravy v čase  vyšetrenia   nebola k dispozícii. Na mikrobiologické vyšetrenie boli odobraté domáce vajcia, z ktorých bola kultivačne  potvrdená  S.enteritidis.

 

 

 

Rodinná epidémia salmonelózy, v ktorej ochorelo 5 osôb, v rodine bolo vykonané epidemiologické vyšetrenie, pri ktorom bolo zistené, že pravdepodobným faktorom prenosu bol majonézový šalát, do ktorého majonéza bola vyrobená z domácich vajec, konzumovaný na obed s rezňom. Ochorenia prebiehali pod obrazom horúčky, hnačiek, bolestí brucha. Z celkového počtu 5 exponovaných ochorelo 5 osôb, u 2 bola z TR izolovaná Salm. enteritidis - 2 deti , ktoré jedli majonézový šalát aj na večeru boli hospitalizované. Vzorka podávanej stravy v čase vyšetrenia nebola k dispozícii. Na mikrobiologické vyšetrenie boli odobraté domáce vajcia, z ktorých  salmonela kultivačne potvrdená nebola. V rodine boli vykonané protiepidemické opatrenia.

 

 

Rodinná epidémia salmonelózy, v ktorej ochoreli 4 osoby, v rodine bolo vykonané epidemiologické vyšetrenie, pri ktorom bolo zistené, že pravdepodobným faktorom prenosu bola tatarská omáčka vyrobená z vlastných domácich vajec, konzumovaná na obed s kuracím mäsom a hranolkami. Ochorenia prebiehali pod obrazom horúčky, hnačiek, bolestí brucha. Z celkového počtu 8 exponovaných ochoreli 4 osoby, u ktorých bola z TR izolovaná Salm. enteritidis. Vzorka podávanej stravy v čase vyšetrenia nebola k dispozícii. Na mikrobiologické vyšetrenie boli odobraté domáce vajcia,i  z ktoých bola  kultivačne potvrdená S. enteritidis.

 

 

Z rehabilitačného  zariadenia bol hlásený lekárom zariadenia výskyt gastroenteritíd.  Ochorenia prebiehali od 20.10. do 21.10.2009 pod klinickým obrazom: hnačky, bolesti brucha, zvracanie, bez teploty, príznaky odozneli do 24 hodín, bez hospitalizácie. Z celkového počtu 48 exponovaných ochorelo 8 klientov zariadenia. V zariadení boli nariadené protiepidemické opatrenia, boli odobraté vzorky stravy.  TR u pracovníkov kuchyne aj od chorých boli negatívne.  Odbery vzoriek stolice  na  rotavírusy, adenovírusy negat.,  virolog. vyšetrenie  na astrovírusy a norovírusy  metódou EIA   boli negat.

 

Okres Nové Mesto nad Váhom

V dňoch 14.10 2009 a 15.10.2009 v MŠ prebiehali u detí ochorenia akútnej gastroenteritídy. Z celkového počtu 29 exponovaných ( 23 detí a 6 zamestnancov MŠ) ochorelo 8 detí, z dospelých neochorel nikto. Klinický obraz: hnačky, vracanie, bez teploty. Nikto z chorých lekára nenavštívil. V zariadení boli nariadené protiepidemické opatrenia, odobraté vzorky stravy, odobraté stery z prostredia, odobraté TR u pracovníkov kuchyne, stolice na izoláciu vírusov u 5 osôb. 19.10.2009 výsledky TR pracovníkov kuchyne boli negatívne, stolice na adenovírusy, rotavírusy, astrovírusy  metódou EIA a norovírusy metódou EIA boli negatívne (3 deti a 2 pracovníci kuchyne).

 

 

 

 

OZNAMY:

Na základe dotazov  viacerých lekárov o očkovaní  Priorixom  Tetra, znova  posielame usmernenie:  

V očkovacom kalendári na povinné očkovanie detí v roku 2009 je proti morbilám, mumpsu a rubeole určená trivakcína Priorix. Pokial' sa rodič rozhodne dať dieťa očkovať aj proti varicelle vakcínou Priorix Tetra musí sa rešpektovať vek dieťaťa a to očkovať ho touto vakcínou v 15. až 18. mesiaci života. V 11. roku života bude dieťa preočkované iba trivakcínou Priorix. Pre maximálnu účinnosť a prevenciu proti varicelle možno dieťa zaočkovať v odstupe 6 týždňov - 6 mesiacov po očkovaní vakcínou Priorix Tetra jednou dávkou monovakcíny proti varicelle. Interval 6 týždňov až 6 mesiacov medzi dvomi dávkami vakcíny proti varicelle je v súlade s odporúčaniami ACIP a STIKO a očkovacími schémami v niektorých krajinách (napr. v Českej republike).

Druhá eventualita je, že osoba je riadne očkovaná Priorixom. V 11. roku života môže byt' preočkovaná vakcínou Priorix Tetra a za 6 týždňov až 6 mesiacov dostane jednu dávku monovakcíny.

Vakcína Priorix Tetra je zakategorizovaná na čiastočnú úhradu pacienta, vakcína Varilrix nie je ešte riadne registrovaná, dostupná je v rámci mimoriadneho dovozu a vakcína Varivax  je registrovaná a plne hradená pacientom.

 

      K 6.11.2009 sa celkovo vyskytlo  v  Slovenskej republike 181 prípadov  novej chrípky typu A (H1N1)v.

     V októbri sme zaznamenali v okrese Trenčín 5 prípadov  novej chrípky A/H1N1v.

 

      Odberové médiá na chrípku sú k dispozícii  v RÚVZ Trenčín na oddelení epidemiológie.

 

 

Chorobnosť na chrípku a ARO na 100 tisíc osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v konkrétnom týždni

 

Rok 2009

TN

NM

MY

BN

Kraj TN

SR

42.t.

1381,0

1194,7

801,7

1508,0

1385,2

1592,0

43.t.

1357,0

1081,5

678,3

1453,0

1480,8

1690,4

44.t.

1393,6

1188,1

761,1

1785,3

1545,2

1745,0