Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Október  2008

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených

októbri  2008 v okrese Trenčín

 

A 02.0     14   Salmonelová enteritída: Drietoma 1, Dubodiel 1, Horné Srnie 1, Nemšová 1,

                       Trenč. Turná 1,  Trenčianske Jastrabie 1, Trenčianske  Stankovce 2, Trenčín 4 ,

                       V.Bierovce 2       

A 04.5      7    Kampylobakteriálna enteritída: Trenčín  4,   Trenčianske  Stankovce 3

A 04.7      2    Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: Mníchova Lehota 1, Trenčín 1

A 08.0      4    Rotavírusová enteritída: Trenčín 3, Trenčianska  Teplá 1

A 08.1   124   Akútna  gastroenteritída  zapríčinená vírusom Norwalk: Trenč. Teplice 124

A 08.2      1    Adenovírusová enteritída: Trenčín 1

A 41.0      1    Septikémia vyvolaná Staph.aureus:  Trenčín 1 NN

A 41.5      7    Septikémia vyvol. gramneg. mikroorg.: Melčice-Lieskové 1, Trenčín 6 - (5 NN)

A 69.2      1    Lymská choroba:  Trenčín 1

A 84.1      1    Kliešťová encefalitída:  Trenčín 1

A 87.9      5    Nešp. vírusová meningitída: Nemšová 1,Trenč.Stankovce 1,  Trenčín 3

B 01.9     26   Varicella: Dolná Súča 1, Dubodiel 1, Horné Srnie 1, Chocolná-Velčice 1, Nemšová 1,

                       Skalka n.V. 1, Trenč. Jastrabie 6,  Trenčianske Mitice 3, Trenčín  11

B 02.        1    Herpes zoster:   Selec 1

B 08.2      1    Exantema subitum: Soblahov 1

B 17.1      1    Akútna hepatitída C: Trenčín 1

B 18.2      1    Chronická vírusová hepatitída C: Trenčín 1

B 27.        2    Infekčná mononukleóza:  Trenčín 2

B 58.9      3    Toxoplazmóza: Trenčín 3

B 80.        1    Enterobióza: Trenčín 1

B 86.        2    Svrab-scabies: Trenčín 2

G 61.        1    Zápalová polyneuropatia : Neporadza 1

Z 20.3      6    Kontakt, ohrozenie  besnotou: Dolná Súča 2, Omšenie 1, Soblahov 1, Trenčín 2

Z 20.5      2    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Trenč. Stankovce 1, Trenčín 1

Z 22.3      1   Nosič inej bližšie určenej bakteriálne infekcie: Trenčín 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených

 októbri  2008 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0   15   Salmonelová enteritída: Častkovce 1, Lúka 1, Modrová  3, Nové Mesto n.V. 2,

                     Podolie 1, Považany 2, Stará Turá 3,  Trenčianske Bohuslavice 1

A 04.5     2    Kampylobakteriálna enteritída: Moravské Lieskové 1, Nové Mesto nad Váhom 1

A 04.6     2    Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Dol.Srnie 1, Nové Mesto nad Váhom 1

A 08.0     3    Rotavírusová enteritída: Kalnica 2, Kočovce 1

A 08.2     1    Adenovírusová enteritída: Nové Mesto nad Váhom 1

A 69.2     1    Lymská choroba:  Moravské Lieskové 1

A 87.9     1    Nešp. vírusová meningitída: Stará Turá 1

B 01.9     2    Varicella: Hrádok 1, Nové Mesto nad Váhom 1

B 02.9     5    Herpes zoster:    Nové Mesto nad Váhom 1, Podolie 2, Stará Turá 2

B 27.       3    Infekčná mononukleóza:  Brunovce 1,  Nové Mesto nad Váhom  2

B 86.       3    Svrab-scabies: Považany 3

Z 20.3    1   Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Nové Mesto nad Váhom 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa druhu ochorenia hlásených

 októbri  2008 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0    2   Salmonelová enteritída:  Miezgovce  2

A 08.0    1   Rotavírusová enteritída: Pochabany 1

A 41.5    2   Septikémia vyvol. gramneg. mikroorg.: Bánovce nad  Bebravou  1, Dvorec 1

B 27.      1   Infekčná mononukleóza:  Ruskovce 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa druhu ochorenia hlásených

v októbri  2008 v okrese Myjava

 

A 02.0    5   Salmonelová enteritída: Brestovec 1, Krajné 2,  Myjava 1, Stará Myjava 1

A 04.0    2   Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli: Myjava 1, Vrbovce 1

A 04.6    1   Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica:  Myjava 1

A 38.      3   Scarlatina:  Brezová pod Bradlom 3

A 69.2    1    Lymská choroba:  Brezová pod Bradlom 1

B 02.      1   Herpes zoster: Brestovec 1

B 86.      3   Svrab-scabies: Myjava 3

 

EPIDÉMIE:

 

     V čase od 10.10.2008 do 2.11. 2008 prebehla epidémia gastroenteritídy v kúpeľnom zariadení. Z celkového počtu 650 exponovaných ochorelo 125 kúpeľných hostí,  2 boli  hospitalizovaní. Klinický priebeh ochorenia: vracanie, hnačky, bez teploty. Odobraté boli stery z prostredia, vzorky stravy a TR u personálu kuchyne aj  klientov. Taktiež bola odobratá stolica na izoláciu vírusu. U  5 klientov  bol výsledok stolice na  vírus Norwalk pozit.
V zariadení boli nariadené a vykonané protiepidemické opatrenia.

 

 

 OZNAMY:

 

-    Očkovanie proti chrípke je  všetkým poistencom plne hradené všetkými

      zdravotnými poisťovňami a na územie SR bolo dovezené dostatočné množstvo 

      očkovacej látky.

-    Upozorňujeme lekárov,  aby mysleli na to, že pri hnačkových ochoreniach je

potrebné odoberať  aj stolice na izoláciu vírusov.

-    Informáciaceloslovenskej situácii so zásobovaním  očkovacími látkami

obsahom difterického toxoidu pre povinné očkovanie detídospelých je uvedená na  veb. stránke www.ruvztn.sk