Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Október  2007

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

 hlásených v októbri 2007 v okrese Trenčín

 

A 02.0   14  Salmonelová enteritída: Hor. Srnie 2,Trenčín 8, Trenč. Stankovce 2, Trenč.Teplice 1, Trenč.Mitice 1

A 04.5     7  Kampylobakteriálna enteritída: Trenčín 4,  Omšenie 1, Trenčianske Stankovce 1, Skalka n. Váhom 1

A 08.0     6  Rotavírusová enteritída: Trenčín 4,  Nemšová 1, Neporadza 1

A 08.1   55  Akútna gastroenteropatia zapríč.vírusom  Norwalk: Trenčianske Teplice 55

A 18.0     1  Tuberkulóza kostí a kĺbov: Trenčianske Teplice 1

A 18.2     1  Tuberkulózna periférna lymfadenopatia: Krivosúd Bodovka 1

A 40.1     1  Septikémia vyvol. Streptokokom zo skupiny B:  Zamarovce 1

A 41.0     3   Septikémia vyvolaná Staph.aureus: Trenčín 3 NN

A 41.1     4   Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi: Trenčín 4 NN

A 41.5    10  Septikémia vyvolaná inými gramnegat.mikroorganizmami: Horné Srnie 1,Trenčín  9 NN

A 87.9      1  Vírusová meningitída:  Trenčín  1

B 01.9    86  Varicella: Adamovské Kochanovce 1, Drietoma 1, Hor.Súča 15,  Krivosúd Bodovka 1, Opatovce  8

                     Soblahov 3, Trenč.Turná 2, Trenčín 34,  Trenčianske Stankovce 6,Veľ.Bierovce 11, Zamarovce 4

B 02.       3   Herpes zoster:  Trenčín 3

B 16.9     1    Akútna hepatitída B: Kostolná-Záriečie 1

B 27.9     1   Infekčná mononukleóza:  Trenčín 1

B 85.0     1   Pedikulóza zavinená Pediculus humanus capitis: Trenčín 1

B 86.      13  Scabies: Trenčín 10, Trenčianska Teplá 1, Trenčianske Teplice 1, Chocholná-Velčice 1

G 63.0      1 Polyneuropatia pri Lymskej borelióze: Trenčín 1

L 89.        1   Dekubitálny vred: Trenčín 1 NN

T 81.4      5   Infekcia po výkone nezatriedená inde: NN  Trenčín 5

T 83.5      1   Infekcia a zápal.reakcia zav.protet.pomôckou: NN Trenčín 1

Z 20.3      1   Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Trenčín 1

Z 20.5     17  Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Drietoma 1, Horné Srnie 1,Trenč.Turná 2, Trenč.

                      Mitice 1, Trenčín 12 

Z 22.3       1  Nosič inej bližšie určenej infekcie:  Trenčín  1 NN

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených v októbri   2007 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.      1  Vylučovanie salmonel: Nové Mesto nad Váhom 1

A 02.0    8   Salmonelová enteritída:  Bošáca 1,  Kočovce 1, Lubina 1,  Mor.Lieskové 1, Nové  Mesto nad 

                    Váhom 2, Považany 2

A 04.5   3   Kampylobakteriálna enteritída: Nové Mesto nad Váhom 3

A 41.5   1   Septikémia vyvol. inými gramnegat. Mikroorganizmami: Nové Mesto n.V. 1

A 46      2   Erysipelas: Čachtice 1, Moravské Lieskové 1

A 69.2   7   Lymská choroba: Čachtice 1, Hrachovište  1, Nová Bošáca  1, Nové Mesto nad Váh. 2, Stará Turá 2

B 00.     1   Herpes simplex: NovéMesto nad Váhom 1

B 01.9   1    Nové Mesto nad Váhom 1

B 02.9   12  Herpes zoster: Bzince p. Javorinou 1, Morav. Lieskové 3,  Nové Mesto nad Váhom  5, Považany 1,

                    Podolie 1, Stará Turá

B 27.9    1   Infekčná mononukleóza:  Nové Mesto nad Váhom 1 

B 86       2   Scabies: Moravské  Lieskové 1,  Nové Mesto nad Váhom  1

M 01.2   1  Artritída pri LB: Stará Turá 1

Z 20.5    2  Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou: Čachtice 1, Nová Bošáca 1

Z 22.5    1  Nosič vírusovej hepatitídy : Modrovka 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených v októbri  2007 v okrese Myjava

A 02.      1  Vylučovanie salmonel: Myjava 1

A 02.0    9  Salmonelová enteritída:  Myjava  5, Brezová pod Bradlom 3, Vrbovce 1

A 04.0    1  Infekcia enteropatogénnymi  E.coli:  Myjava 1

A 69.2    1  Lymská choroba:   Myjava 1

A 84.1    1  Stredoeurópska kliešťová encefalitída: Brezová pod Bradlom 1

B 01.9    4  Varicela:  Myjava  4

M 01.2   1  Artritída pri LB: Krajné 1

Z 20.3    1  Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Myjava 1

Z 20.5    5  Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Myjava  3, Brezová pod Bradlom 1, Stará Myjava 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

 hlásených v októbri  2007 v okrese Bánovce n.B.

A 02.0   4  Salmonelová enteritída: Bánovce nad  Bebravou 3, Dežerice 1

A 02.8   1  Iné špecifikované salmonelové infekcie: Veľké Hoste 1

A 04.5   2   Kampylobakteriálna enteritída: Bánovce nad  Bebravou 1, Rybany 1

A 04.6   1  Enteritída zapríč. Yersinia enterocolitica: Bánovce nad Bebravou 1

A 38.     1   Scarlatina:  Šišov 1

A 41.5   3   Septikémia vyvolaná inými gramnegat.mikroorganizmami: Bánovce nad Bebravou  2, Rybany  1

B 86.     1   Scabies  : Prusy 1  

Z 20.3    1   Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Kšinná 1

Z 20.5    5  Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Bánovce n. B. 3,  Slatina n. B. 1, Veľké  Držkovce 1

Z 22.5    1   Nosič vírusovej hepatitídy: Rybany 1

 

Epidémie:

     V dňoch 19.10.2007 až 28.10.2007 sa vyskytli u rekreantov  v liečebno-rehabilitačnom zariadení v okrese Trenčín  hnačkové ochorenia s vracaním. Z celkovho počtu 320 exponovaných ochorelo 55 osôb (52 rekreantov, 2 kuchárky  a 1 zdravotnícky  pracovník). V klinickom obraze dominovali hnačky, zvracanie a subfebrility. U jedného klienta a 2 kucháriek  bol laboratórne potvrdený Noro vírus. 

 

 

OZNAMY:

     Pripomíname všetkým lekárom potrebu  hlásenia chrípkových ochorení – vzor hlásenky si môžete stiahnuť na stránke www.ruvztn.sk,  alebo kto má záujem,  priamo do systému hlásenia prenosných ochorení cez internet,  postup hlásenia  cez systém prenosných ochorení  Vám môžeme prísť ukázať  do ambulancie ( kontaktujte p. Lamošovú 032/6509523).

Na oddelení epidemiológie máme  kultivačné médiá na možnosť izolácie vírusu chrípky z nosohltanu, na požiadanie Vám médiá dodáme – už sa môžu  zahájiť odbery.

     Pripomíname, že je obdobie vhodné aj na očkovanie proti pneumokokovým infekciám, očkovanie

 Proti chrípke a pneumokokovým infekciám možno vykonať naraz – každú vakcínu do iného deltového svalu. V lekárňach je dostatok vakcín proti chrípke (vrátane očkovacej látky FLUARIX).

 

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín