Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  November  2007

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchnovembri 2007 v okrese Trenčín

 

A 02.0   11  Salmonelová enteritída:  Dolná Poruba 1, Dolná Súča 1, Drietoma 1 Dubodiel 1,Trenčín 6, Trenč.      

                    Stankovce 1

A 04.5   10  Kampylobakteriálna enteritída: Trenčín 7, Trenčianske Stankovce 1, Nemšová 1, Trenč.Teplá 1

A 08.0     8  Rotavírusová enteritída: Trenčín 6,  Trenč. Teplice 1, Trenč. Turná 1

A 08.2     1  Adenovírusová  enteritída: Trenčín 1

A 15.0     1  Tuberkulóza pľúc: Zamarovce 1

A 27.8     1  Leptospiróza: Horné Srnie 1

A 38.       2  Skarlatina:  Trenčín 2

A 40.8     1  Iná streptokoková  septikémia: Petrova Lehota 1

A 41.0     3   Septikémia vyvolaná Staph.aureus: Trenčín 3 NN

A 41.1     3   Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi: Trenčín 3 NN

A 41.5     6  Septikémia vyvolaná inými gramnegat.mikroorganizmami: Neporadza 1,Trenčín 5 z toho 3 NN

A 87.9      1  Vírusová meningitída:  Trenčianske Mitice 1

B 01.9   151 Varicella: Bobot 12, Drietoma 12, Hor.Súča 31, Horňany 2, Ivanovce 2,  Krivosúd Bodovka 2,  

                     Mníchova Lehota 1, Motešice 1,  Opatovce  9,  Selec 1. Svinná 1, Trenč.Turná 2, Trenčín 24,  

                     Trenčianske Stankovce 43, Veľ.Bierovce 4, Zamarovce 4

B 02.       4   Herpes zoster:  Drietoma 1, Mníchova Lehota 1, Trenčín  2

B 86.       2   Scabies: Trenčín 1, Chocholná-Velčice 1

J 10.        2   Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom: Trenčín 2

M 01.2    1   Artritída pri LB: Nemšová 1

N 30.0     1   Akútna cystitída:  Trenčín 1 NN

T 81.4      3   Infekcia po výkone nezatriedená inde: NN  Trenčín 3

T 83.5      3   Infekcia a zápal.reakcia zav.protet.pomôckou: NN Trenčín 3

Z 20.3      1   Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Selec 1

Z 20.5     17  Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:   Trenčín 1 

Z 22.3       1  Nosič inej bližšie určenej infekcie:  Trenčín  1 NN

Z 22.5       1  Nosič vírusovej hepatitídy B: Nemšová 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchnovembri   2007 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0   11   Salmonelová enteritída:  Dolné Srnie 1,  Mor.Lieskové 1, Nová Bošáca 3, Nové  Mesto nad 

                    Váhom 2, Potvorice  1,  Stará turá 3

A 39.0     1   Meningokoková meningitída: Lúka 1

B 01.9   10   Nové Mesto nad Váhom  4,  Trenč. Bohuslavice 5, Višňové 1

B 02.9     2  Herpes zoster:  Morav. Lieskové 1,  Nové Mesto nad Váhom  1                 

B 27.9     2   Infekčná mononukleóza:  Nové Mesto nad Váhom 2 

G 00.9     1   Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien: Beckov 1

G 63.0     1   Polyneuropatia pri LB:  Moravské Lieskové 1

M 01.2    3   Artritída pri LB: Stará Turá  3

Z 20.5     3  Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou:  Nové Mesto nad Váhom 3

Z 22.5     2  Nosič vírusovej hepatitídy : Beckov 1, Stará Turá 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  hlásenýchnovembri  2007 v okrese Myjava

 

A 02.0    2  Salmonelová enteritída:  Jablonka  1, Košariská 1

B 01.9  13  Varicela:  Myjava  13

Z 22.5    1  Nosič  vírusovej  hepatitídy:  Myjava  1

Prehľad výskytu infekčných ochorení  hlásenýchnovembri 2007 v okrese Bánovce n.B.

A 02.0   4   Salmonelová enteritída: Bánovce nad  Bebravou 3, Uhrovec 1

A 04.5   3   Kampylobakteriálna enteritída: Bánovce nad  Bebravou  2, Podlužany 1

A 38.     1   Skarlatina:  Brezolupy 1

B 01.9   3   Varicela:  Bánovce nad Bebravou 3  

Z 22.5    1   Nosič vírusovej hepatitídy: Bánovce nad bebravou  1

 

 

  Chorobnosť na chrípkunovembri 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAMY:

 

1.    Žiadame všetkých lekárov, aby infekčné ochorenia vzniknuté v roku 2007 nahlásili na RÚVZ  do konca prvého januárového týždňa.

 

2.  prípade podávania  imunoglobulínu Synagis (palivizumabum – podávaný u indikovaných skupín detí proti RS vírusom)  sapovinnom očkovaní pokračuje v riadnej schéme. 

 

3.     prípade kontraindikácie očkovania celulárnou pertusickou zložkou vakcíny je možné očkovať deti   ( 2. a 5. ročné) očkovacou látkou INFANRIX  na základe odporúčania  neurológom.

 

 

       Ďakujeme  všetkým lekárom za spoluprácu v roku 2007 a želáme  do roku  2008 veľa zdravia, šťastiapracovných  úspechov.