Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
                      Máj  2010

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v máji 2010 v okrese Trenčín

 

A 02.0     5    Salmonelová enteritída: Drietoma 1, Horná Súča 1, Selec 1, Trenč. Turná 1, Trenčín 1

A 04.5    10   Kampylobakteriálna enteritída: Drietoma 2, Horná Súča 1, Trenč. Mitice 1,Trenčín  6

A 07.1     1    Giardióza:  Trenčín 1

A 08.0     4    Rotavírusová enteritída:  Dolná Súča 1, Ivanovce  2, Trenčín 1 (NN)

A 15.0     1    Tuberkulóza pľúc:  Soblahov 1

A 40.2     1    Septikémia vyvolaná Streptokokom zo sk. D:  Trenčín 1 (NN)

A 41.0     3    Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus: Trenčín  3  (3 x NN)

A 41.1     2    Septikémia  vyvolaná inými špecifik. stafylokokmi: Trenčín 2 (NN)

A 41.5     3    Septikémia  vyvolaná inými gramnegatívnymi mikroorg.: Trenč. Teplice 1,Trenčín 2 (1xNN)

A 69.2     2    Lymská borrelióza:  Trenčín 1, Veľká Hradná 1

A 86        1    Nešpecifikovaná vírusová encefalitída:  Omšenie 1

B 01.9   80    Varicella: Hrabovka 1,  Kostolná-Záriečie 1, Krivosúd –Bodovka 1,Mníchova Lehota 8,

                      Motešice 2, Neporadza 1, Omšenie 1, Soblahov 1, Štvrtok 2, Chocholná-Velčice 1, Trenč.

                      Teplá 4, Trenč.  Stankovce 17,  Trenč. Teplice  1, Trenčín  39

B 02.9      1   Herpes zoster:   Drietoma 1

B 27.        4   Infekčná mononukleóza: Trenčín  4

G 63.0      1   Polyneuropatia pri Lymskej borelióze:  Trenčín 1

J 10.7       1   SARI:  Trenč.  Stankovce 1

J 20.8       2   Akútna bronchitída:  Trenčín 2 (NN)

L 89.        1   Dekubitus: Trenčín 1 (NN)

M 01.2     8   Artritída pri LB: Dolná Súča 1, Drietoma 1, Horná Súča 2,  Neporadza 1, Trenčín 3

P 39.4      2   Novorodenecká  kožná infekcia: Trenčín 2 (NN)

T 81.3      7   Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Trenčín 7 (NN)

T 81.4      1   Infekcia po výkone nezatriedená inde:  Trenčín 1 (NN)

Z 20.3      6   Kontakt, ohrozenie besnotou:  Dolná Súča 1, Horné Srnie 1, Trenč. Teplá 1,Trenčín 2,

                      Veľké Bierovce 1

Z 20.5      2   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Trenč.  Stankovce 1, Trenčín 1

Z 22.5     1    Nosič vírusovej hepatitídy: Trenč.  Stankovce 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených  v máji  2010    v okrese  Nové Mesto nad Váhom  

 

 A 02.0    26  Salmonelová enteritída: Bzince pod Javorinou 1, Čachtice 1, Hrachovište 1, Lubina 3, 

                      Modrová 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Stará Turá 17,  Vaďovce 1

 A 04.5     5    Kampylobakter. enteritída: Čachtice 2, Lubina 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Považany 1

 A 04.6     1    Enterokolitída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Nové Mesto nad Váhom 1

 A 04.7     2    Enterokolidída zapríčinená Clostridium difficile:  Nové Mesto nad Váhom  2 (NN)

 A 41.1     1    Septikémia  vyvolaná inými špecifik. stafylokokmi: Nové Mesto nad Váhom 1

 A 46.       3    Erysipelas: Nové Mesto nad Váhom 1, Trenč. Bohuslavice 1,  Zemianske Podhradie 1

 A 69.2     1    Lymská borrelióza: Bošáca 1 

B 01.9   63   Varicella: Bzince pod Jav. 1, Častkovce 2, Dolné Srnie 1, Horná Streda 1,Hrachovište 3,

                     Kočovce 1,  Lubina 2, Lúka 2, Nové Mesto nad Váhom 46, Potvorice 4

B 02.9   10   Herpes zoster: Beckov 2, Lubina 1,  Nové Mesto nad Váhom 4,  Stará Turá 3

B 08.2     1   Exantema subitum: Dolné Srnie 1

B 17.1     1   Akútna hepatitída C:  Častkovce 1

B 27.       1    Infekčná mononukleóza: Stará Turá 1

G 61.0     1    Quillain Barré syndróm:  Bošáca 1

Z 20.3     2    Kontakt, ohrozenie besnotou:  Nové Mesto nad Váhom 2

Z 20.5     1   Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou: Nová Bošáca 1

Z 22.3     1    Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie (MRSA): Nové Mesto nad Váhom 1 (NN)

Z 22.5     1    Nosič vírusovej hepatitídy :  Stará Turá 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia hlásených  v máji  2010

 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.      1   Vylučovanie salmonel: Bánovce nad Bebravou 1

A 02.0    5    Salmonelová enteritída: Bánovce nad Bebravou 1, Horné Naštice 1, Uhrovec 3

A 04.0     1   Infekcia enteropatogénnymi E.coli: Prusy 1

A 04.5     6   Kampylobakteriálna enteritída: Bánovce nad Bebravou 4, Uhrovec 1, Veľké Držkovce 1

A 08.0     1   Rotavírusová enteritída:   Bánovce nad Bebravou 1

A 69.2     2   Lymská borrelióza: Bánovce nad Bebravou 1, Dežerice 1

B 01.9    23  Varicella: Bánovce nad Bebravou  11, Malé Hoste 5, Miezgovce 1, Timoradza 1,

                     Veľké Hoste  3, Zlatníky 2

M 01.2     2  Artritída pri LB:  Bánovce nad Bebravou 1, Timoradza 1,

Z 20.5      2   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Kšinná 1, Pochabany 1

Z 22.5     2    Nosič vírusovej hepatitídy :  Prusy 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia hlásených v máji 2010

 v okrese Myjava

 

A 04.5     1   Kampylobakteriálna enteritída: Brestovec 1

A 08.0     1   Rotavírusová enteritída: Myjava 1 

A 41.1     1   Septikémia  vyvolaná inými špecifik. stafylokokmi: Myjava 1 (NN)

B 01.9    2    Varicella: Myjava 2

B 27.      2    Infekčná mononukleóza: Brezová pod Bradlom 1, Myjava 1 

B 58.9    1    Toxoplazmóza:  Myjava 1 

G 00.2    1    Streptokoková mmeningitída:  Podkylava 1

T 81.3    3   Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Myjava 3 (NN)