Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  M Á J    2008

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v máji 2008 v okrese Trenčín

 

A 02.0    7    Salmonelová enteritída: Trenčín 3, Nemšová 1, Trenč. Teplice 1, Trenč. Stankovce 1,Tren.Turná 1

A 04.0    1    Infekcia enteropatogénnymi E.coli: Trenčín 1 

A 04.5    3    Kampylobakteriálna enteritída:  Trenčín  1, Tren.Teplá 1, Trenč.Turná 1

A 08.0    6    Rotavírusová enteritída: Horňany 1, Chocholná-Velčice 1, Trenč. Teplice 1, Trenč. Stankovce 1,

                     Trenčín 2

A 38       2    Scarlatina:  Drietoma 1, Nemšová 1

A 40.1    1    Septikémia vyvolaná streptokokom zo sk. B: Neporadza 1

A 40.2    1    Septikémia vyvolaná streptokokom zo sk. D: Trenčín 1

A 40.8    1    Iná streptokoková septikémia : Trenč. Teplice 1

A 41.0    1    Septikémia vyvolaná Staph.aureus: Trenč. Stankovce 1

A 41.1    2    Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi: Trenč. Jastrabie 1, Trenčín 1 NN

A 41.5    5    Septikémia vyvolaná inými gramneg. mikroorganizmami: Horná Súča 1,Trenčín 4  NN

A 69.2    1    Lymská choroba:  Trenčín 1

A 87.9    1    Nešp. vírusová meningitída: Trenčín 1

B 01.9  103  Varicella: Adam. Kochanovce 6,  Drietoma 5, Horňany 2, Kostolná-Záriečie 3,Trenč. Teplice  3,

                      Melčice  5,   Mních. Lehota 1, Štvrtok 1, Trenč. Teplá 7,  Trenč.  Jastrabie 1,  Trenčín  68,

                     Veľké Bierovce 1                    

B 02. 9     3   Herpes zoster:  Trenčín  3

B 27.        3   Infekčná mononukleóza:  Trenčianske Mitice 1, Trenčín 2

B 86.        3   Svrab:  Nemšová  1,  Trenč. Stankovce 1, Trenčín 1

G63.0       1   Polyneuropatia pri LB:  Trenč. Teplice 1

M 01.2     2   Artritída pri LB: Bobot 1, Omšenie 1

Z 20.3      8    Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Melčice  1,Nemšová 1, Skalka n.V. 1,   Trenčín 5

Z 20.5      1    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Trenčín 1

Z 22.5      1   Nosič vírusovej hepatitídy:  Trenčín 1

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v máji   2008 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0   10   Salmonelová enteritída: Bošáca 1, Čachtice 1, Horná Streda 1, Hrádok 2, Kočovce 1, Moravské

                     Lieskové 1,   Stará  Turá 2, Nové Mesto nad Váhom  1

A 02.8    1    Iné špecifik. salmonelové infekcie: Beckov 1

A 04.5    4    Kampylobakteriálna enteritída:  Čachtice 1, Lúka 1 , Nové Mesto nad Váhom 1, Považany 1

A 08.0    3    Rotavírusová enteritída: Bzince p.Javorinou  1, Moravské Lieskové 2

A 46       1    Nové Mesto nad Váhom 1

A 69.2    2    Lymská choroba:  , Moravské Lieskové 1,  Nové Mesto nad Váhom 1

B 00.9    1   Herpes simplex: Kočovce 1

B 01.9    7   Varicella: Čachtice 3, Kálnica 1, Lubina 1 , Nové Mesto nad Váhom 2

B 02.9     5  Herpes zoster: Beckov 1,  Čachtice 2,  Nové Mesto nad Váhom 2

B 27.       3   Infekčná mononukleóza:  Bzince p.Javorinou  1, Nové Mesto nad Váhom 2

B 58.0     1  Toxoplazmová okulopatia:  Pobedim 1

B 86.       1   Svrab:  Čachtice 1

G 63.0     2   Polyneuropatia pri LB: Lubina 1 , Stará Turá 1

M 01.2    4   Artritída pri LB:  Kalnica1, Lubina 1, Nové Mesto nad Váhom 1, , Stará Turá 1

Z 20.3     2   Kontakt alebo ohrozenie besnotou:   Moravské Lieskové 2

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  hlásených v máji  2008 v okrese Myjava

 

A 02.0    2   Salmonelová enteritída: Brezová pod Bradlom 2

A 04.0    1  Infekcia enteropatogénnymi E.coli:  Brezová pod Bradlom 1

A 21.9    1  Nešpecifikovaná tularémia: Priepasné 1

A 69.2    6  Lymská choroba: Krajné 1, Myjava 5

B 01.9    1  Varicela:  Brezová pod Bradlom 1

B 58.9    3  Nešpecifikovaná toxoplazmóza:   Myjava 2, Vrbovce  1

M 01.2     1   Artritída pri LB: Myjava 1

Z 22.5.     1   Nosič vírusovej hepatitídy: Vrbovce 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa druhu ochorenia hlásených v máji 2008 v okrese Bánovce nad Bebravou

A 02.0   4   Salmonelová enteritída:  Bánovce nad  Bebravou  2, Haláčovce 1 , Otrhánky 1

A 04.5   2    Kampylobakteriálna enteritída:  Bánovce nad Bebravou 1, Brezolupy 1

A 41.1   1    Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi: Bánovce nad Bebravou 1

A 41.5   1    Septikémia vyvolaná inými gramneg. mikroorganizmami: Bánovce nad Bebravou 1 NN

B 01.9   7   Varicela:  Bánovce nad  Bebravou  1, Podlužany  1,  Timoradza 1

B 27.     3    Infekčná mononukleóza: Bánovce nad Bebravou 1,  Otrhánky 1, Ruskovce 1

B 86.     1    Svrab: Bánovce nad Bebravou 1

M 01.2  3    Artritída pri LB:  Bánovce nad Bebravou 3

Z 20.3   2   Kontakt alebo ohrozenie besnotou:   Bánovce nad Bebravou 1, Čierna Lehota 1