Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Jún  2009

 

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v  júni  2009 v okrese Trenčín

 

A 02.         1   Vylučovanie salmonel: Trenč.Turná 1

A 02.0       7   Salmonelová enteritída: Dolná Súča  1,Motešice 1, Nemšová 1,Trenč.Teplá 1,

                       Trenč.Teplice 3

A 04.5      6    Kampylobakteriálna enteritída: Nemšová 1, Trenč.Teplá 2, Trenč. Stankovce 1,

                       Trenčín  2

A 08.0      7    Rotavírusová enteritída:  Horné Srnie 2, Krivosúd-Bodovka  1, Mníchova  Lehota 1,

                       Nemšová 1,  Trenčín 2 

A 15.0      1    Tuberkulóza pľúc: Trenčín 1

A 38.        1    Skarlatina: Trenčín 1

A 41.0      2    Septikémia vyvolaná Staph.aureus:  Trenčín  2  (NN)

A 41.1      3    Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými  stafylokokmi: Trenčín 3 (NN)

A 41.5    15    Septikémia  vyvolaná inými gramneg. mikroorg.: Bobot 1, Trenč. Turná 1, 

                       Trenčín 13 – ( 7 x  NN)

A 41.8      2    Iná  špecifikovaná septikémia: Trenčín 2, (1x NN)

A 69.2      6    Lymská choroba: Horná Súča 1,  Nemšová 1, Trenč. Teplice 1, Trenčín 3

B 01.9    66    Varicella: Dolná Poruba 1, Krivosúd-Bodovka 1,  Selec 12,  Soblahov 3, Trenč.Turná 1,

                       Trenč.Mitice 3, Trenč. Stankovce 1, Trenčín 43, Veľké Bierovce 1

B 02.9      2    Herpes zoster: Melčice-Lieskové 1,Trenčín 1

B 27.        3    Infekčná mononukleóza: Trenč. Stankovce 2, Trenčín 1

B 86.        1     Scabies:  Trenčín 1

G 00.8      1     Bakteriálny zápal mozgových plien: Trenčín 1

G 61.0      1     Quillain-Barrého syndróm: Trenčín 1

M 01.2     7    Artritída pri LB: Motešice 1, Neporadza 1, Trenč. Stankovce 2, Trenč. Teplice 1, Trenčín 2

N 30.0      1    Akútna cystitída: Trenčín 1 (NN)

T 81.3      1    Rozpad operačnej rany nazatriedený inde: Trenčín 1 (NN)

T 83.5      3    Infekcia a zápal. reakcia  vyv. protet. pomôckou moč.orgánov: Trenčín 3 (NN)

T 85.7      3    Infekcia a zápal.reakcia zapr. vnútornou protetickou pomôckou: Trenčín 3 (NN)

Z 20.3    10    Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Drietoma 1, Horné Srnie1,  Omšenie 1, Chocholná-

                       Velčice 1, Trenčín 6

Z 20.5      2    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Trenčín  2

Z 21.        1    Bezpríznakový stav infekcie vírusom HIV:  Trenčín 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených  v  júni  2009 v okrese

Nové Mesto nad Váhom

                                                                                                                        

A 02.0    9   Salmonelová enteritída: Bzince pod Javorinou 3, Moravské Lieskové 1,  Nové Mesto

                      nad Váhom 1, Pobedim 1, Potvorice 1, Stará Turá 2

A 04.5    5    Kampylobakteriálna enteritída:Nová Bošáca 1, Nové Mesto nad Váh. 3, Stará Turá 1

A 04.6    2    Enteritída zapríč. Yersinia enterocolitica : Nové Mesto nad Váhom 1, Podolie 1

A 08.0     9    Rotavírusóvá enteritída :  Čachtice 1, Dolné Srnie 1, Kočovce 1,  Nové Mesto n.V. 4,

                      Trenč. Bohuslavice 2

A 08.2     1    Adenovírusová enteritída:  Nové Mesto nad Váhom 1

A 41.0       1    Sepsa  vyvolaná Staph.aureus.: Nové Mesto nad Váhom 1

A 51.9     1    Nešpecifikovaný včasný syfilis: Stará Turá 1

A 84.1     4    Stredoeurópska kliešťová encefalitída:  Beckov 1, Kalnica 1, Kočovce 2

A 87.9     2    Vírusová meningitída: Bzince pod Jav.1, , Lubina 1

B 01.9     9    Varicella: Bošáca 8,   Hrachovište 1

B 08.1     3     Molluscum contagiosum:  Bošáca 3

B 27.       4    Infekčná mononukleóza: Bošáca 1, Nové Mesto nad Váhom 3

Z 20.3     8     Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Bošáca 1, Kálnica 1, Nová Bošáca 1, Nové Mesto nad

                      Váhom 2, Považany 1,  Stará Turá 2 

Z 22.5     2    Nosič vírusovej hepatitídy: Podolie 1, Stará Turá 1

                    

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia hlásených  v júni 2009

 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0     1   Salmonelová enteritída:  Žitná-Radiša  1

A 04.0     2   Infekcia enteropatogénnymi E.coli: Bánovce nad Bebravou 1, Dežerice 1

A 04.5     2    Kampylobakteriálna enteritída: Bánovce nad Bebravou 1, Dežerice 1

A 69.2     4   Lymská choroba: Bánovce nad Bebravou 1, Krásna Ves 1, Kšinná 1, Slatina nad Bebravou 1

B 01.1     1    Varicellová encefalitída: Trebichava 1

B 01.9   36    Varicella: Bánovce n.B. 23, Brezolupy 1, Dolné Naštice 2,  Krásna Ves 3, Miezgovce 1,

                     Nedašovce 2,  Slatina nad Bebravou 3,  Šišpkov 1

B 58.9     1    Toxoplazmóza: Bánovce nad Bebravou 1

Z 20.3     3    Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Bánovce nad Bebravou 3

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia hlásených v júni  2009 v okrese Myjava

 

A 02.0    1   Salmonelová enteritída: Bukovec 1

A 38       1   Skarlatina: Krajné 1

A 41.5    1   Septikémia vyvolaná gramnegat. mikroorg.:  Myjava 1 (NN)

A 52.8    1   Latentný neskorý  syfilis: Myjava 1

A 69.2    3   Lymská choroba: Bukovec 1, Stará Myjava 1, Chvojnica 1

B 01.9    3   Varicella: Krajné 3

B 02.9    2   Herpes zoster :   Brezová pod Bradlom 1, Chvojnica 1

B 08.2    1   Exanthema subitum:  Krajné 1

B 27.      1   Infekčná mononukleóza: Myjava 1

Z 20.5    1   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Myjava 1 

 

 

INFORMÁCIE:

 

     V Trenčianskom  kraji je  potvrdený prvý prípad  chrípky A (H1N1) u 23 ročnej ženy s cestovateľskou anamnézou  Ibiza s ľahkým priebehom, ktorá je  izolovaná a liečená v domácom prostedí.