Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Jún    2008

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v júni 2008 v okrese Trenčín

 

A 02.0   19   Salmonelová enteritída:  Kostolná-Záriečie 1, Omšenie 1, Selec 2, Trenčín 11, Trenč. Teplice 3,

                     Trenč. Mitice 1

A 04.5    6    Kampylobakteriálna enteritída:  Trenčín  3, Tren.Teplá 1, Horná Súča 1, Melčice Lieskové 1

A 08.0    2    Rotavírusová enteritída: Horná Súča 1, Omšenie 1

A 08.4.   3    Nešpecifik. črevná vírus. infekcia: Trenč. Stankovce 2, Trenčín 1

A 38       2    Scarlatina:  Svinná 1, Trenčín 1

A 40.2    1    Septikémia vyvolaná streptokokom zo sk. D: Trenčín 1 NN

A 41.0    4    Septikémia vyvolaná Staph.aureus:  Bobot 1,Trenčín 3 NN

A 41.1    3    Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi:  Trenčín 3 NN

A 41.5    4    Septikémia vyvolaná inými gramneg. mikroorganizmami:  Nepúoradza 1,Trenčín 3  NN

A 41.8    3   Iná špecifikovaná septikémia:  Kostolná Záriečie 1, Trenčín 2

A 87.9    5    Nešp. vírusová meningitída: Trenč. Stankovce 1,Trenčín 4

B 01.9   89   Varicella: Adam. Kochanovce 2,  Drietoma 2, Hrabovka 1, Ivanovce 2, Kostolná-Záriečie 3,  

                     Melčice Lieskové 9, Neporadza 1, Svinná 1, Štvrtok 1, Chocholná.Velčice 2, Trenč. Turná 1,

                     Trenč. Teplá 26,  Trenč.  Stankovce 1,  Trenčín  37

B 02. 9     4   Herpes zoster:  Neporadza 1, Trenč.Stanklovce 1, Trenčín  2

B 85.        2   Pedikulóza:   Trenčín 2

B 86.        1    Svrab: Trenčín 1  

M 01.2     1   Artritída pri LB: Selec 1

Z 20.3      8    Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Melčice  1,Nemšová 1, Skalka n.V. 1,   Trenčín 5

Z 20.5      1    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Trenčín 1

Z 22.5      1   Nosič vírusovej hepatitídy:  Dolná Poruba  1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v júni   2008 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0   8   Salmonelová enteritída: Beckov 1, Bzince pod  Javorinou 2, Hrachovište 1, Kočovce 1,  Nové Mesto

                   nad  Váhom  2, Zem. Podhradie 1

A 04.5    1    Kampylobakteriálna enteritída:  Bošáca 1

A 38       1    Scarlatina: Stará Turá 1 

A 46       1    Nové Mesto nad Váhom 1

B 00.9    1   Herpes simplex: Nové Mesto nad Váhom 1

B 01.9    4   Varicella: Bzince pod Jav. 2,  Nové Mesto nad Váhom 1, Trenč. Bohuslavice 1

B 02.9     3  Herpes zoster: Dolné Srnie 1,  Mor. Lieskové 1,  Nové Mesto nad Váhom 1

B 08.2     3  Exantema subitum: Modrovka 1, Nové Mesto nad Váhom 2

B 27.       1   Infekčná mononukleóza:   Nové Mesto nad Váhom  1

B 86.       1   Svrab:  Nové Mesto nad Váhom 1

G 63.0     1   Polyneuropatia pri LB: Moravské Lieskové 1

Z 20.5     1   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou : Nové Mesto nad Váhom 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa druhu ochorenia hlásených v júni 2008 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0  10   Salmonelová enteritída:  Bánovce nad  Bebravou  5, Otrhánky 1, Pravotice 1, Slatina 1, Zlatníky 2

A 04.5   3    Kampylobakteriálna enteritída:  Bánovce nad Bebravou 3

A 38.     2     Scarlatina: Rybany 1, Zlatníky 1

B 01.9   17   Varicela:  Bánovce nad  Bebravou  10,  Dežerice 1, Podlužany  1,  Pochabany 1, Rybany 1, 

                     Timoradza 2, Veľké Držkovce 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  hlásených v júni  2008 v okrese Myjava

 

A 02.0    6   Salmonelová enteritída: Brezová pod Bradlom 1, Krajné 2, Myjava 3

A 04.0    3  Infekcia enteropatogénnymi E.coli:  Brezová pod Bradlom 1, Košariská 1, Stará Myjava 1

A 21.9    1  Nešpecifikovaná tularémia: Myjava 1

A 41. 0   1  Septikémia vyvolaná Staph.aureus:  Myjava 1 NN

A 41.5    1   Septikémia vyvolaná inými gramneg. mikroorganizmami:   Myjava 1 NN

A 84.1    1   Kliešťová encefalitída: Chvojnica  1

B 01.9    3  Varicela:  Brezová pod Bradlom 1, Jablonka 1, Myjava 1

B 58.9    1  Nešpecifikovaná toxoplazmóza:   Myjava 1

Z 22.5.   1   Nosič vírusovej hepatitídy:  Myjava 1

 

 

 Informácia o úprave očkovacej schémy konjugovanej pneumokokovej vakcíny

Pracovná skupina pre imunizáciu Úradu verejného zdravotníctva SR na svojom rokovaní dňa 31.1.2007 berúc do úvahy odporučenie pracovnej skupiny pre pneumokokové ochorenia, odporučila pri očkovaní dojčiat od dvoch do šiestich mesiacov života aplikáciu skrátenej očkovacej schémy konjugovanou pneumokokovou vakcínou "2+1", t.j. podanie dvoch dávok v treťom a piatom mesiaci života a podanie posilňujúcej dávky v 12. mesiaci života. Uvedená schéma bude v súlade s očkovacou schémou dojčiat proti diftérii, tetanu, pertussis, hemofilovým invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B a detskej obrne. Umožní to zjednodušenie očkovania detí a zníži sa riziko zmeškania podania dávky.

                Úprava očkovacej schémy konjugovanej vakcíny proti pneumokokovým infekciám bola zapracovaná do návrhu novej vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení.