Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Júl  2009

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v  júli  2009 v okrese Trenčín

 

A 02.0     15  Salmonelová enteritída: Selec 2, Skalka nad Váhom 1, ,Trenč.Teplá 1, Trenč. Jastrabie 1, 

                       Trenč. Stankovce 1,Trenč.Teplice 2,  Trenčín 7

A 04.5      5    Kampylobakteriálna enteritída: Bobot 1, Nemšová 1, Trenčín  3

A 08.0      5    Rotavírusová enteritída:  Dolná Súča 1, Trenč. Teplá  1, Trenč. Teplice 1, Trenčín 2 

A 15.0      1    Tuberkulóza pľúc: Nemšová 1

A 41.0      2    Septikémia vyvolaná Staph.aureus:  Trenčín  2  ( 1 NN)

A 41.1      3    Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými  stafylokokmi: Trenčín 3 (NN)

A 41.5      9    Septikémia  vyvolaná inými gramneg. mikroorg.:  Trenčín 9 – ( 8 x  NN)

A 87.9      1    Vírusová meningitída:  Trenčín 1

B 01.9    77    Varicella: Dubodiel 1, Ivanovce 3, Mníchova Lehota 1,  Omšenie 1,  Opatovce 1, Selec 11, 

                       Chocholná-Velčice 2,  Trenč.Teplá 1,  Trenč. Stankovce 1, Trenčín 55

B 16.9      1    Akútna hepatitída B:  Trenčianske Stankovce 1

B 27.        6    Infekčná mononukleóza:  Selec 1, Soblahov 2, Trenč. Teplice 1, Trenčín 1,

                       Veľké Bierovce 1

T 81.3      3   Rozpad operačnej rany nazatriedený inde: Trenčín 3(NN)

T 83.5      4   Infekcia a zápal. reakcia  vyv. protet. pomôckou moč.orgánov: Trenčín 4(NN)

T 85.7      2   Infekcia a zápal.reakcia zapr. vnútornou protetickou pomôckou: Trenčín 2(NN)

Z 20.5      2    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Trenčín  2

Z 22.5      1    Nosič  vírusovej hepatitídy:  Neporadza 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených  v  júli  2009 v okrese  Nové Mesto nad Váhom

                                                                                                                        

A 02.0    5   Salmonelová enteritída: Kálnica 1, Moravské Lieskové 1,  Nové Mesto nad Váhom 3

A 04.5    4    Kampylobakteriálna enteritída: Bošáca 1, Moravské Lieskové 1, Nové Mesto nad

                     Váhom  1, Očkov 1

A 08.0     1    Rotavírusóvá enteritída :  Nová Bošáca 1

A 38.       1    Skarlatina: Nové Mesto nad Váhom 1              

A 41.5       1    Sepsa  vyvolaná gramnegat. Mikroorganizmami:  Podolie 1

A 46.       2    Erysipelas: Nové Mesto nad Váhom 1, Podolie 1

A 87.9     2    Vírusová meningitída: Čachtice 1, Hrádok 1

B 01.9   28    Varicella: Bošáca 9,   Hrachovište 1, Lubina 1,  Moravské Lieskové 1, Nová Bošáca 1,

                      Nové Mesto nad Váhom 2, Pobedím 9, Stará Turá  1,  Zemianske  Podhradie 3

B 02.9    9     Častkovce 1, Hrachovište 1,  Kálnica 1, Kočovce 1, Nová Bošáca 1, Považany  1,  Stará

                      Turá  3

B 08.2    4     Exanthema subitum:  Lúka 1, Moravské Lieskové 1, Nové Mesto nad Váhom 2

B 08.3    3     Erythema infectiosum: Nové Mesto nad Váhom 3

B 18.2    1     Chronická vírusová hepatitída C: Čachtice 1

B 27.       6    Infekčná mononukleóza: Bzince pod  Javorinou 1, Častkovce 1, Nové Mesto nad

                     Váhom 2,  Stará Turá 1,Trenč. Bohuslavice 1

Z 20.5     2    Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou:  Nové Mesto nad Váhom 2 

 

                 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia hlásených v júli 2009 v okrese

 Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0     7   Salmonelová enteritída:  Bánovce nad Bebravou 5, Dolné Naštice 1, Ruskovce 1

A 04.0     1   Infekcia enteropatogénnymi E.coli: Bánovce nad Bebravou 1

A 04.5     7    Kampylobakteriálna enteritída: Bánovce nad Bebravou 4, Kšinná 1, Timoradza 1,

                      Veľké Chlievany 1

B 01.9    68   Varicella: Bánovce n.B. 32, Borčany  3, Brezolupy 2, Dolné Naštice 2,Kšinná 1, Nedašovce 

                      3, Pečeňany 1, Podlužany 2,  Rybany 12,  Šišov 5, Veľké Držkovce 1,  Veľké Chlievany  3,

                      Vysočany 1

B 02.       1    Herpes zoster:  Bánovce nad Bebravou 1

Z 20.5     3    Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou: Bánovce nad Bebravou 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia hlásených v júli 2009 v okrese

 Myjava

 

A 02.0   22   Salmonelová enteritída: Brestovec 5, Krajné 1, Myjava 13,  Priepasné 1, Stará

                     Myjava 2

A 04.0     2   Infekcia enteropatogénnymi E.coli: Myjava 1, Vrbovce 1

A 08.0     1    Rotavírusóvá enteritída :  Myjava 1

A 41.1    1   Septikémia vyvolaná St.epidermidis:  Myjava 1

A 69.2    3   Lymská choroba: Myjava 3, Stará Myjava 1

B 01.9   26  Varicella: Brezová pod Bradlom 11, Kostolné 1, Krajné 11, Podkylava 1,  Chvojnica 1,

                    Vrbovce 1

B 02.9    1   Herpes zoster :   Brezová pod Bradlom 1

B 27.      1   Infekčná mononukleóza: Polianka 1

B 58.      3   Toxoplazmóza:  Brezová pod Bradlom 1, Myjava 1 

 

 

EPIDÉMIE:

 

V čase od 11.7.2009 do 13.7.2009 prebehla epidémia salmonelózy v okrese Myjava. Z celkového počtu 18 účastníkov rodinnej oslavy ochorelo 16 zúčastnených, z toho 6 osôb bolo hospitalizovaných na infekčnom oddelení, jedno dieťa na detskom oddelení. Klinický obraz: teplota do 39°C, vracanie, riedke vodnaté až zelené stolice, kŕče. Faktorom prenosu bolo pečené kura s varenou plnkou a domáce zákusky, na prípravu ktorých boli použité domáce vajcia. V rodine boli nariadené protiepidemické opatrenia. Salmonella enteritidis  bola izolovaná z tampónu rekta 14 chorých a zo 7  vzoriek  stravy.

 

 

INFORMÁCIA

 

     K 3.8.2009 sa celkovo vyskytlo  v Slovenskej republike 58 prípadov  novej chrípky typu A (H1N1).