Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Júl    2008

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v júli 2008 v okrese Trenčín

 

A 02.0   14   Salmonelová enteritída:  Horňany 1, Melčice-Lieskové 2,  Skalka n.V. 1,  Trenčín 8, Trenč. Turná 2

A 04.5    7    Kampylobakteriálna enteritída:   Horná Súča 1,  Trenčín  4, Trenč.Teplá 1,  Trenč. Turná  1

A 04.7    1     Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: Trenčín 1

A 40.2    1    Septikémia vyvolaná streptokokom zo sk. D: Trenčín 1

A 40.8    1    Iná  streptokoková septikémia: Trenčín  1 NN

A 41.0    5    Septikémia vyvolaná Staph.aureus:  Chocholná-Velčice 1,Trenčín 4 NN

A 41.1    3    Septikémia vyvolaná inými špecifik. stafylokokmi:  Trenčín 1 NN, Trenč.Teplá 1, Nemšová 1 

A 41.5   10   Septikémia vyvolaná inými gramneg. mikroorganizmami: Trenčín 10  NN

A 69.2    1    Lymská choroba:  Trenčín 1

A 87.9    8    Nešp. vírusová meningitída: Horná Súča 1, Melčice-Lieskové  1, Selec 1, Trenč. Stankovce 1,

                     Trenčín 2, Veľ.Bierovce 1, Zamarovce 1

B00.8      1    Herpetickovírusová infekcia: Trenčín 1 

B 01.9   20    Varicella: Ivanovce 2,  Melčice Lieskové 2, Nemšová 5, Trenč. Teplice 2,  Trenč.  Stankovce 1,

                     Trenčín  8

B 02.       3    Herpes zoster:  Nemšová 1, Trenč. Teplá 1, Trenčín  1

B 58.       4    Toxoplazmóza:   Skalka n.V. 1,  Svinná 2,  Trenčín 1

J 15.1       1    Pneumónia vyvolaná Kl. Pneumoniae:    Trenčín  1 NN

T81.4       3    Infekcia  po výkone nezatriedená inde: Trenčín 3 NN

T 83.5      3    Infekcia a zápal. reakcia zavinená protet. pomôckou močových orgánov: Trenčín 3 NN

T 85.7      2    Infekcia a zápal. reakcia zavinená vnútornou  protet. Pomôckou:  Trenčín 2 NN

Z 20.3      8    Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Horné Srnie 1, Štvrtok 1, Trenč. Turná  2, Trenč. Stankovce 1,

                                       Trenčín 3

Z 20.5     7     Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Drietoma 1,  Trenčín 6

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v júli   2008 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0    5   Salmonelová enteritída:  Podolie 1, Stará Turá 3,  Zem. Podhradie 1

A 04.5    5    Kampylobakteriálna enteritída:  Bzince pod Javorinou 1, Častkovce 2, Nové Mesto nad Váhom 2

A 04.6    1    Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Stará Turá 1 

A 08.0    2    Dolné Srnie 1, Moravské Lieskové 1

A 69.2    3    Lymská choroba:  Bzince pod Javor. 2, Moravské Lieskové 1

A 87.9    5    Nešp. vírusová meningitída: Hôrka n. Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Stará Turá 2, Višňové 1

B 01.9    1   Varicella:  Nové Mesto nad Váhom 1

B 02.9    11  Herpes zoster:  Čachice 1, Kálnica 1,  Mor. Lieskové 1,  Nové Mesto nad Váhom 4, Podolie 1,  

                    Považany 1, Stará Turá 1,  Vaďovce 1

B 18.2     1   Chronická vírusová hepatitída C: Očkov 1

B 58.9.    1   Nešpecifikovaná toxoplazmóza:   Stará Turá  1

Z 20.3     4    Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Nové Mesto nad Váhom 1, Pobedim 1,  Potvorice 1,

                     Trenčianske  Bohuslavice 1

Z 20.5     2   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou : Bošáca 1, Čachtice 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa druhu ochorenia hlásených v júli 2008 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.    1   Vylučovanie salmonel:  Malá Hradná 1

A 02.0   4   Salmonelová enteritída:  Bánovce nad  Bebravou  4

A 04.5   3   Kampylobakteriálna enteritída:  Bánovce nad Bebravou 3

A 38.     1   Scarlatina: Rybany 1

A 41.1   1   Septikémia vyvolaná inými špecifik. stafylokokmi:  Kšinná 1

A 41.8   1   Iná špecifikovaná septikémia: Horné Naštice 1 

B 01.9   14  Varicela:  Bánovce nad  Bebravou  7,  Podlužany  2,  Slatina  n.B. 2,  Veľké Držkovce 1, Veľké

                   Hoste 1,  Žitná-Radiša 1

B 17.1   1   Akútna hepatitída C:  Bánovce nad  Bebravou  1

B 18.2   1   Chronická vírusová hepatitída C: Slatina  nad Bebravou  1

B 58.9   3  Nešpecifikovaná toxoplazmóza:  Bánovce nad  Bebravou  1, Dežerice 1,  Veľké Držkovce 1

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  hlásených v júli  2008 v okrese Myjava

 

A 02.0    7   Salmonelová enteritída: Bukovec 1, Jablonka 1, Myjava 5

A 04.0    3   Infekcia enteropatogénnymi E.coli:  Brezová pod Bradlom 1, Myjava 1, Vrbovce 1

A 41.1    2   Septikémia vyvolaná inými špecifik. stafylokokmi: Myjava 1 NN, Stará Myjava 1

A 41.5    1   Septikémia vyvolaná inými gramneg. mikroorganizmami:   Myjava 1 NN

A 51.9    1   Nešpecifikovaný včasný syfilis: Stará Myjava 1

A 53.9    1   Nešpecifikovaný syfilis: Myjava 1

A 84.1    1   Kliešťová encefalitída: Krajné 1

B 01.9    3   Varicela:  Kostolné 3

J 15.0     3   Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae:  Myjava 3 NN

N 30.0    2   Akútna cystitída:  Myjava 2 NN

T 83.5    2   Infekcia a zápal. reakcia zavinená protet. pomôckou močových orgánov: Myjava 2 NN

Z 20.5    1   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou :  Myjava 1

 

 

 

UPOZORNENIE:

 

      Upozorňujeme lekárov na plnenie si povinnosti hlásenia prenosných ochorení, vrátane  ARO a chrípky  podľa § 12 ods. 2 písm. b) a § 52 ods. 5 písm. a) zákona  č.355/2007 Z.z. o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmenedoplnení niektorých zákonov.

Zvlášť upozorňujeme na to, že do skupiny povinne hlásených  prenosných ochorení spadajú aj rotavírusové infekcie.