Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Júl  2007

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchjúli 2007 v okrese Trenčín

 

A 02.0   17  Salmonelová enteritída: Trenčín 5, Dolná Súča  1,  Drietoma 1, Horné Srnie 1, Ivanovce 1,

                    Motešice  3, Omšenie    1,  Nemšová 1,   Tr.Jastrabie  1 Trenč.Mitice 1, Trenč.Stankovce 1

A 02.       1  Vylučovanie salmonel: Trenčín 1

A 04.5   10   Kampylobakteriálna enteritída: Trenčín 4,  Dolná Poruba 1, Horná Súča 2, Horné Srnie 1, 

                    Trenčianska  Turná 1,  Trenčianske Teplice 1

A 08.0     3   Rotavírusová enteritída: Trenčín 3

A 08.2     1   Adenovírusová enteritída: Trenčín 1

A 16.5     2   Tuberkulózna pleuritída: Trenčín 1, Hrabovka 1

A 40.8     2   Streptokoková septikémia:  Trenčín 2

A 41.0     1   Septikémia vyvolaná St.aureus:  NN Trenčín 1

A 41.1     1   Septikémia vyvolaná inými špecifik. stafylokokmi:  NN Trenčín 1

A 41.5     8   Septikémia vyvolaná inými gramnegat.mikroorganizmami:Trenčín  6 NN,  Svinná 1, Horné Srnie 1

A 41.8     1   Iná špecifikovaná septikémia: Trenčín 1

A 46.       4   Erysipelas:  Trenčín 1, Drietoma 1, Nemšová 1, Chocholná-Velčice 1

A 69.2     1   Lymská choroba: Motešice 1

A 84.1     1   Stredoeurópska kliešťová encefalitída: Trenčín 1

A 87.9     2   Vírusová meningitída: Dubodiel 1, Veľká Hradná 1

B 01.     12   Varicella: Trenčín 10,  Trenčianska Teplá 2

B 02.       4   Herpes zoster:  Trenčín 2, Trenčianske Stankovce 1, Trenčianske teplice 1

B 37.7     1   Kandidová septikémia:  Trenčín 1

G 63.0     1   Bakteriálny zápal mozgových plien: Trenčín  1

H 16.       1   Zápal rohovky: Trenčín 1 NN

M 01.2     5  Artritída pri LB: Svinná 1, Štvrtok 1, Trenčianska Teplá 2, Trenčín 1

T 81.4      2   Infekcia po výkone nezatriedená inde: NN  Trenčín 2

Z 20.3      1   Kontakt alebo ohrozenie besnotou:   Horné Srnie 1

Z 22.5      1  Nosič vírusovej hepatitídy: Dolná Poruba 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchjúli  2007 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.      1  Vylučovanie salmonel: Trenčianske Bohuslavice 1

A 02.0  10   Salmonelová enteritída: Brunovce  2, Dolné Srnie 1,Kálnica 1, Nová Bošáca 1, Nové Mesto nad

                    Váhom 1,  Mor.Lieskové 3,  Trenčianske Bohuslavice 1

A  04.5   2   Kampylobakteriálna enteritída: Horná Streda 1, Nové Mesto nad Váhom  1     

A  63.0   1   Anogenitálne bradavice(venerické):  Nové Mesto nad Váhom 1

A 87.9    2   Vírusvá meningitída: Nové Mesto nad Váhom  2

B 01.      6   Varicella: Nové Mesto nad Váhom  6

B 02.      2   Herpes zoster: Hrachovište 1, Podolie 1

B 27.9    1   Infekčná mononukleóza: Bzince pod Javorinou 1

Z 20.3     2   Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Nové Mesto nad Váhom  2

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchjúli 2007 v okrese Myjava

 

A 02.     1 Vylučovanie salmonel: Myjava 1

A 02.0    3  Salmonelová enteritída:  Myjava  1, Brezová pod Bradlom 1, Vrbovce 1

A 04.0    3  Infekcia enteropatogénnymi  E.coli: Hrašné 1, Myjava  1, Polianka 1

A 46.      1  Erysipelas: Hrašné 1

A 53.9    2  Nešpecifikovaný syfilis: Myjava 2 

A 87.9    1  Nešpecifikovaná vírusová menengitída:  Krajné 1

B 01.      2  Varicella:  Brezová pod Bradlom 2

Z 20.3    2  Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Myjava 1. Hrašné 1

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásenýchjúli 2007 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0  10  Salmonelová enteritída: Bánovce nad  Bebravou 6 , Dežerice 1,  Ruskovce 1,

                   Slatina 1, Zlatníky 1

A 32.7   1   Listériová septikémia: Dežerice 1

A 41.1   1  Septikémia vyvolaná inými špec. stafylokokmi: Bánovce nad Bebravou 1

A 69.2   1  Lymská choroba:  Rybany 1

B 18.2   1   Chronická  vírusová  hepatitída C: Bánovce nad  Bebravou 1

B 27.     1  Infekčná mononukleóza:  Veľké Hoste 1

M 01.2  1  Artritída pri  LB: Veľké Hoste  1

 

 

 

 

OZNAMY:

 

                Od 1. septembra 2007 nadobúda účinnosť Zákon NR SR  355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmenedoplnení niektorých zákonov.

                Tiež upozorňujeme na povinnosť hlásenia chrípkychrípke podobných ARO počas celého kalendárneho roka.

 

     Ak máte  údaje  ku kontrole očkovania pripravené, prosíme o telefonické oznámenie (č.tel. 032/6509523,22) alebo e-mailom na adresu  epi@ruvztn.sk ,  dohodneme  si  termín kontroly.

 

 

 

 

 

 

 

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín