Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
                      Január  2011

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených v januári  2011 v okrese Trenčín

 

A 02.0    5    Salmonelová enteritída:  Dolná Poruba 1, Ivanovce 2, Trenč. Stankovce 1,  Trenčín 1

A 04.5    3    Kampylobakteriálna enteritída: Trenčín  3

A 04.7    3    Enteritída zapríč. Clostridium difficile: Trenčín  3 (NN)

A 08.0    6    Rotavírusová enteritída: Drietoma 1, Trenč. Stankovce 2,  Trenčín 3

A 08.2    1    Adenovírusová enteritída:  Trenčín 1

A 41.1    1    Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi: Trenčín 1 (NN)

A 87.9    1    Nešpecifikovaná vírusová meningitída:  Trenčín 1

B 01.9 106   Varicella: Adam. Kochanovce 1, Dolná Súča 1, Dubodiel 1, Ivanovce 1, Melčice-Lieskové 4,

                     Mníchova Lehota 1, Nemšová 1, Neporadza 4,   Omšenie 19, Selec 10, Štvrtok 1, Trenč. Teplá 15,

                     Trenč. Turná 2, Trenč. Jastrabie 7, Trenč. Mitice  4,  Trenč. Stankovce 2, Trenč. Teplice 1,

                     Trenčín 29, Zamarovce 2

B 02.9     1   Herpes zoster:  Trenčín 1

B 86.       1    Svrab:  Trenčín  1

J 12.9      1    Bližšie neurčená vírusová pneumónia: Trenčín 1 (NN)

L 89.       1    Dekubitus :  Trenčín 1 (NN)

P 39.8     1    Infekcie typické pre perinatálnu periódu: Trenčín 1 (NN)

M 01.2    1    Artritída pri LB: Trenčín 1

T 83.5     3    Infekcia a zápal. reakcia zapríč. protet. pomôckou močových orgánov: Trenčín 3 (NN)

T 85.7     1   Infekcia a zápal. reakcia zapríčinená vnút. protetickými pomôckami: Trenčín  1 (NN)

Z 20.5     3   Kontakt, ohrozenie vírusovou hepatitídou:  Trenčín 3

Z 22.3     1   Nosič bakteriálnej infekcie (MRSA): Trenčín 1 (NN)

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených  v januári  2011  v okrese  Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0       1   Salmonelová enteritída: Moravské Lieskové 1

A 09.       11   Hnačka a gastroenteritída pravdepod. infekčného pôvodu: Beckov 10, Nové Mesto n. V. 1

A 15.        5    Tuberkulóza pľúc: Mor. Lieskové 1, Nová Bošáca 1, Nové Mesto nad Váhom 3

A 87.9      1    Nešpecifikovaná vírusová meningitída:  Stará Turá 1

B 01.9     11   Varicella: Bošáca 1, Dolné Srnie 5, Horná Streda 1, Mor.Lieskové 4

B 02.9     15   Herpes zoster:  Častkovce 1, Čachtice 1, Dolné Srnie 1,  Kálnica 2, Moravské Lieskové 1,

                       Nová Bošáca  1,  Nové Mesto nad Váhom 7,  Stará Turá 1

B 27.        1    Infekčná mononukleóza:  Nové Mesto nad Váhom 1

G 61.        1    Guillain-Barré syndróm: Lubina 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia

hlásených  v januári 2011 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 08.2    2    Adenovírusová enteritída:  Bánovce nad Bebravou 2 

M 01.2    1   Artritída pri LB: Bánovce nad Bebravou 1

T 80.1     1   Cievne komplikácie: Bánovce nad Bebravou 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia

hlásených v januári  2011 v okrese Myjava

 

A 04.0    1    Infekcia enteropatogénnymi E. coli: Myjava 1

A 37.0    3    Divý  kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis: Brezová pod Br. 1 Bukovec 1, Košariská 1

A 41.0    1    Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus:  Myjava 1 (NN)

B 01.9   14   Varicella: Brezová p. Br. 8, Jablonka  1, Krajné 2, Myjava 2, Vrbovce 1

Z 20.5    3   Kontakt, ohrozenie vírusovou hepatitídou:  Krajné 1

 

 

Epidémie:

     V januári 2011 sme evidovali epidemický výskyt akútnych gastroenteritíd v ZŠ a MŠ v okrese  Nové Mesto nad Váhom u žiakov a zamestnancov predmetného zariadenia. Epidemiologickým vyšetrením bolo zistené, že z celkového počtu 158 exponovaných (141 detí a 17 zamestnancov) ochorelo 10 detí a jeden zamestnanec. Prvé ochorenia začali 18.01.2011. V klinickom obraze dominovali febrility, zimnica, vracanie, v niektorých prípadoch hnačky. V zariadení boli nariadené protiepidemické opatrenia, boli odobraté vzorky stravy zo ZSS, vykonané výtery z konečníka u pracovníkov ZSS a odobraté vzorky stolice na izoláciu vírusu od zamestnancov ZSS. TR na kultiváciu sú negatívne. Výsledky odberov stolice na adenovírusy a rotavírusy sú negatívne,  výsledok vyšetrenia na  vírus Norwalk zatiaľ nie je  k dispozícii.

 

 

Chorobnosť na chrípku a ARO na 100 tisíc osôb  v konkrétnom týždni

 

Rok 2010

TN

NM

MY

BN

Kraj TN

SR

1.t.

1534,8

2336,7

1405,4

2355,7

1581,1

770,0

2.t.

1050,2

1081,0

966,0

2238,4

   1194,6

1259,2

3.t.

113,1

1095,5

848,2

1744,7

1310,0

1319,8

4.t.

1062,5

1410,2

867,3

2088,7

1479,9

2153,3