Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
                      Január  2010

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených v januári 2010 v okrese Trenčín

 

A 02.0     2     Salmonelová enteritída:  Trenčín 2

A 04.5     2     Kampylobakteriálna enteritída: Bobot 1, Trenčín 1

A 07.1     1     Giardiáza:  Selec 1

A 08.0     1     Rotavírusová enteritída:  Svinná 1

A 41.0     4     Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus: Svinná 1, Trenčín  3 (NN)

A 41.1     1     Septikémia vyvolaná Staphylococcus epidermidis:  Trenčín 1  (NN)

A 41.5     3     Septikémia  vyvolaná inými gramnegatívnymi mikroorg.: Trenčín 3  (3 x NN)

B 01.9   99     Varicella:  Drietoma  1,  Horné Srnie 25, Mníchova Lehota 9, Nemšová 4, Omšenie 1,

                      Soblahov 4,  Svinná 1, Chocholná-Velčice 8,  Trenč.Teplice 26, Trenčín  20

B 27.        1    Infekčná mononukleóza: Hirná Súča 1

I 80.         1    Zápal žíl:  Trenčín 1 (NN) 

J 10.7       1     SARI:  Trenčín 1

J 10.9       1    Chrípka A/H1N1 pandemický:   Trenčín  1     

T 81.3      2   Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Trenčín 2 (NN)

T 85.7      2   Infekcia a zápal. reakcia vyvol. vnútor. protetickou pomôckou:  Trenčín 2 (NN)

Z 20.3      1   Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Trenčín 1

Z 20.5      2   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Trenč. Teplice 1,  Trenčín 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených  v januári  2010    v okrese  Nové Mesto nad Váhom  

 

   A 02.0    1    Salmonelová enteritída: Nové Mesto nad Váhom 1

   A 04.6    1    Enteritída zapríč. Yersinia enterocolitica:  Nové Mesto nad Váhom 1

B 01.9   32   Varicella: Bošáca 2, Brunovce 1, Častkovce 1, Čachtice 21, Nové Mesto nad Váhom 7

B 08.2    1    Exanthema subitum:  Potvorice1

J 10.7     1    SARI: Potvorice 1                    

J 10.9     1   Chrípka A/H1N1 pandemický:  Horná Streda 1

   Z 22.3    2    Nosič inej bližšie určenej infekcie:  Nové Mesto nad Váhom 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia

hlásených  v januári  2010  v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0     1   Salmonelová enteritída: Bánovce nad Bebravou 1

A 04.5     1   Kampylobakteriálna enteritída: Rybany 1

A 53.9    1    Nešpecifikovaný syfilis:  Rybany 1

B 01.9    1    Varicella: Bánovce nad Bebravou  1

B 02.      1    Herpes zoster: Bánovce nad Bebravou 1

Z 20.3    2    Kontakt alebo ohrozenie  besnotou:  Bánovce nad Bebravou  2

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia

hlásených v  januári 2010 v okrese Myjava

 

A 02.0     3   Salmonelová enteritída: Myjava 1, Rudník 2

A 08.0    1    Rotavírusová enteritída: Myjava 1 

A 08.2    1    Adenovírusová enteritída:  Myjava 1 (NN)

A 21.0    1    Ulceroglandulárna tularémia:  Brestovec 1

A 41.0    1    Septikémia vyvolaná Stafylococcus aureus: Myjava 1 (NN)

A 59.0    1    Urogenitálna trichomoniáza:   Myjava 1

B 01.9    4    Varicella: Brezová pod Bradlom1, Bukovec 1, Myjava 2

T 81.3    1     Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Myjava 1 (NN)

T 83.5   1   Infekcia a zápal. reakcia vyvolaná protet. pomôckou moč. orgánov: Myjava 1 (NN)

Z 22.5   1   Nosič vírusovej hepatitídy B: Vrbovce 1

 

     V januári 2010 bol v okrese Trenčín  potvrdený 1 prípad   chrípky vyvolanej  vírusom A(H1N1)v  a jeden

prípad v okrese Nové Mesto nad Váhom.

 

 

Chorobnosť na chrípku a ARO na 100 tisíc osôb  v konkrétnom týždni

 

Rok 2010

TN

NM

MY

BN

Kraj TN

SR

1.t.

1534,8

2336,7

1405,4

2355,7

1581,1

770,0

2.t.

1050,2

1081,0

966,0

2238,4

   1194,6

1259,2

3.t.

113,1

1095,5

848,2

1744,7

1310,0

1319,8

4.t.

1062,5

1410,2

867,3

2088,7

1479,9

 

 

   

OZNAM:

Ďalšie dávky Panenzy (pandemickej vakcíny) budú distribuované do ambulancií v najbližších dňoch.