Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Január  2009

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených

v januári  2009 v okrese Trenčín

 

A 02.0      2   Salmonelová enteritída: Svinná 1,  Trenčín 1        

A 04.5      2    Kampylobakteriálna enteritída: Mníchova Lehota 1, Trenčianska Turná 1

A 04.7      1    Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile:  Trenčín 1

A 08.0      1    Rotavírusová enteritída: Trenčianske Mitice 1 

A 08.1    24    Akútna  gastroenteritída  zapríč. vírusom Norwalk:  Trenčín 24

A 09.        1    Hnačka  a gastroenteritída pravdepodobne infekč.pôvodu: Trenčianske Mitice 1 

A 37.0      1    Pertussis:  Trenčianske Stankovce 1

A 40.2      1    Septikémia vyvolaná streptokokom zo sk. D: Trenčín  1 NN

A 41.0      2    Septikémia vyvolaná Staph.aureus:  Trenčín  2 NN

A 41.4      1    Septikémia vyvolaná anaeróbmi: Nemšová 1

A 41.5      3    Septikémia vyvol. gramneg. mikroorg.:  Trenčín  3 (2 NN)

B 01.9    13    Varicella:  Horné Srnie 4, Nemšová 1,  Omšenie 3, Trenč.Teplice 1,  Trenčín  4

B 02.        1    Herpes zoster:   Ivanovce 1

B 15         1    Vírusová hepatitída A: Trenčín 1

B 16.0      1    Akútna hepatitída B: Trenčín 1

B 17.1      1    Akútna hepatitída C: Trenčianska Turná 1

B 18.2      1    Chronická hepatitída C:  Trenčianska Teplá 1

B 27.        2    Infekčná mononukleóza:  Horná Súča  2

J 10.         4    Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky:  Trenčín 4

Z 20.3      3    Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Trenčín 2,  Veľké Bierovce 1

Z 20.5      1    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Trenčín  1

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených

 v januári  2009 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0     4   Salmonelová enteritída: Čachtice 1,  Horná Streda 3

A 08.0     3    Rotavírusóvá enteritída : MoravskéLieskové 1, Nové Mesto n.V. 2

B 01.9     1    Varicella: Lúka 1

B 58.       1    Toxoplazmóza: Nové Mesto nad Váhom 1

Z 20.3     3    Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Beckov 1. Bzince pod Jav. 1, Častkovce 1

Z 20.5     1    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Nové Mesto nad Váhom  2,

                      Podolie 1, Stará Turá 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia hlásených

v  januári  2009 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0    1   Salmonelová enteritída: Bánovce nad  Bebravou  1

B 01.9    2    Varicella:  Rybany 2

B 86.      5   Scabies: Bánovce nad  Bebravou  4,  Čierna Lehota 1

M01.2    1   Artritída pri LB:  Bánovce nad  Bebravou  1

Z 20.3    1   Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Uhrovec 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia hlásených

 v januári  2009 v okrese Myjava

 

A 08.0    2   Rotavírusová enteritída:  Myjava 2

B 02.9    1   Herpes zoster :  Vrbovce 1

B 86.      1   Scabies: Vrbovce 1

 

 

Epidémie:

 

V dňoch od 13.1.2009 do  22.1.2009 prebehla epidémia akútnej gastroenteropatie zapríčinenej vírusom Norwalk vo FN TN. Z celkového počtu 137 exponovaných ochorelo 17 zamestnancov a 7 pacientov. V klinickom obraze dominovali hnačky, zvracanie a nevoľnosť. Ochorenia prebiehali prevažne bez teplôt a odozneli do 48 hodín. V zariadení boli nariadené protiepidemické opatrenia a odobraté stolice na virologické vyšetrenie, stolice  na norovírusy boli pozitívne u 3 pacientov a jedného PZP.

 

Chorobnosť na chrípku v januári  2009

 

Rok 2009

TN

NM

MY

BN

Kraj TN

SR

1.t.

817,1

800,4

963,1

1070,6

871,1

941,7

2.t.

1200,1

1209,6

1246,4

1738,1

1200,1

1149,4

3.t.

1066,9

1390,7

1122,8

1819,2

1066,9

1510,7

4.t.

1646,9

1325,9

1364,7

1939,7

1646,9

1756,3

5.t.

1825,8

1393,9

1171,4

2231,5

1825,8

 

 

 OZNAMY:

 

Vážení kolegovia,

vzhľadom na mnohé dotazy týkajúce sa doočkovania detí z ročníka 2003 proti diftérii, tetanu a pertusis vám oznamujeme, že podľa informácie zástupcu firmy Sanofi Pasteur doc. MUDr. Oleára, CSc. bude vakcína D.T.COQ dovezená na Slovensko v polovici februára. Táto vakcína sa použije na doočkovanie tých detí z ročníka 2003, ktoré neboli v minulom roku z dôvodu nedostatku vakcíny preočkované v 6. roku života proti DTP.

 

     Z výterov z nosa a hrdla, ktoré  odobrali MUDr.Opoldusová a MUDr. Gavenda  v Trenčíne bol izolovaný  3 krát vírus chrípky typ A/H3 a jedenkrát  typ A/H1.