Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Január  2008

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v januári 2008 v okrese Trenčín

 

A 02.0    4    Salmonelová enteritída: Trenčín 1, Melčice-Lieskové 1

A 02.8    1    Iné špecifikované salmonelové infekcie: Trenčín 1

A 04.5    3    Kampylobakteriálna enteritída: Trenčín 1, Trenčianska Turná 1, Ivanovce 1

A 08.0    3    Rotavírusová enteritída:  Trenč.  Teplá 1, Trenč. Teplice 1 , Nemšová 1

A 08.1   49   Gastroenteropatia  zapríč. vírusom Norwalk:   Trenčín 49

A 38        1   Scarlatina:  Trenčín  1

A 41.0     2   Septikémia vyvolaná Staph.aureus: Trenčín  2 NN

A 41.1     1   Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi:  Mníchova Lehota 1

A 41.5     1   Septikémia vyvolaná inými gramnegat.mikroorganizmami: Trenčín 1 NN

A 69.2     1   Lymská choroba:  Trenčín 1

B 00.7     1   Diseminovaná herpesová choroba: Trenčín 1

B 01.9   125 Varicella: Adamovské Kochanovce 1, Bobot 2,  Drietoma 9, Hor.Súča 4,  Horňany  1,  Hrabovka 1,

                     Kostolná- Záriečie  3,  Krivosúd Bodovka  2, Melčice-Lieskové  4,  Motešice  5, Neporadza 1,  

                     Omšenie 1,   Selec  3,  Skalka n.V. 7, Soblahov 1, Svinná 5, Trenč.Teplá  2,   Trenč.Turná 1,       

                      Trenč.  Mitice 1, Trenčín 19,  Trenčianske Stankovce  49,  Veľká  Hradná 1, Zamarovce  2

 B 02.       4   Herpes zoster:  Adamovské Kochanovce 1, Trenčín  3

B 15         1   Akútna hepatitída A:  Neporadza 1

B 86         1   Svrab:  Trenčín 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v januári   2008 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0    4   Salmonelová enteritída:   Nové  Mesto nad  Váhom 2,  Stará  Turá 1, Očkov  1

A 54.8    1   Iná gonokoková infekcia:  Nové Mesto nad Váhom 1

A 87.9    1   Nešpecifikovaná vírusová meningitída:  Stará Turá 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  hlásených v januári  2008 v okrese Myjava

 

A 02.0    5  Salmonelová enteritída:  Myjava 1, Brezová pod Bradlom3, Vrbovce 1

A 53.9    1  Nešpecifikovaný syfilis:  Myjava 1

B 01.9  23  Varicela:  Myjava  22, Jablonka 1

B 27.9    6   Infekčná mononukleóza:   Myjava 1, Brezová pod Bradlom  5

B 35.0    4   Tinea barbae a tinea capitis:  Jablonka 4

Z 20.5    1   Kontakt alebo ohrozenie  vírusovou  hepatitídou:  Priepasné 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa druhu ochorenia hlásených v januári 2008 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0   1   Salmonelová enteritída: Bánovce nad  Bebravou 1

B 01.9   3   Varicela:  Bánovce nad  Bebravou 1

 

Chorobnosť na chrípku v januári 2008

 

Rok 2008

TN

NM

MY

BN

Kraj TN

SR

1.t.

2408,9

2690,2

3090,9

5362,1

2698,5

2056,2

2.t.

1556,5

2392,2

2096,3

3170,9

2165,7

2249,2

3.t.

1508,9

1919,1

1926,3

2569,4

1792,2

2286,1

4.t.

1143,8

1145,1

1657,2

1442,1

1530,1

2426,3

5.t.

1513,9

1901,9

1976,1

1899,1

1641,8

 

 

Informácia  o výskyte žltej zimnice v Brazílii

 

     V súvislosti so zvýšeným rizikom nákazy žltou zimnicou Ministerstvo zdravotníctva  BFR vypracovalo technickú nótu, na základe ktorej  odporúča očkovanie proti žltej zimnici turistom  cestujúcim do Brazílie. V priebehu prvej polovice januára 2008 bolo v BFR zaznamenaných 27 podozrení  z nákazy.

     K dnešnému dňu  bolo potvrdených  5 úmrtí nakazených žltou zimnicou, čo je počet rovný  počtu obetí za celý rok 2007. V kontexte aktuálneho vývoja  vydala odporúčanie na očkovanie všetkým cestujúcim do BFR aj Medzinárodná zdravotnícka organizácia (WHO).

Očkovanie sa neodporúča deťom  do 6 mesiacov, osobám s oslabeným imunitným systémom, (AIDS,HIV) osobám, ktoré sa podrobujú chemoterapii  a pod. – potreba konzultácie s Oddelením cudzokrajných chorôb.

Medzi rizikové oblasti spadá sever a severozápad krajiny,  štáty MaranhãoMinas Gerias, juh štátu Piauí, západ  a juh štátu Bahía, sever Espírito Santo, severozápad  São Paulo a západné (vnútrozemné) oblasti štátov Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul.

 

 

Informácia o  rezistencii na oseltamivir (Tamiflu) zistená v niektorých európskych vzorkách vírusu sezónnej chrípky

Predbežné výsledky zo sledovania citlivosti sezónnych chrípkových vírusov na antivirotíká v rámci projektu EK VIRGIL ukázali, že niektoré vírusy typu A (H1N1) cirkulujúce túto zimu sú rezistentné na oseltamivir (Tamiflu). V priebehu novembra a decembra 2007 bolo vyšetrených 148 vzoriek vírusov chrípky typu A (H1N1) získaných z desiatich európskych krajín, z toho 19 zo štyroch krajín bolo rezistentných na oseltamivir.

Dvanásť z uvedených 19 pozitívnych vzoriek pochádzalo z Nórska, kde bola najvyššia proporcia rezistentných vzoriek (12 zo 16 vyšetrených).  

Na základe týchto údajov  zatiaľ nie je možné hodnotiť aká je aktuálna celoeurópska úroveň rezistencie chrípkových vírusov na oseltamivir. Počet vyšetrených vzoriek je malý a len z limitovaného počtu krajín. Je priskoro uvažovať nakoľko intenzívna bude cirkulácia rezistentných kmeňov v Európe v priebehu tejto sezóny. Experti z ECDC , Európskej komisie a WHO v súčasnosti analyzujú závažnosť tohto zistenia. Je možné predpokladať, že proporcia rezistentných kmeňov v Európe je relatívne nízka. Zistilo sa, že tieto kmene sú plne citlivé na iné druhy antiviroík (Zanamivir, Amantadin) a ochorenia nimi vyvolané neboli klinicky závažnejšie. Avšak je potrebné zdôrazniť, že akýkoľvek druh vírusu chrípky A  môže spôsobiť vážne komplikácie až úmrtie u osôb s oslabenou imunitou, resp. s chronickými ochoreniami. Situácia je veľmi dôkladne monitorovaná. Experti nenavrhujú žiadne zmeny v protokoloch aplikácie antivirotík.