Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
                      Február  2010

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených vo februári 2010 v okrese Trenčín

 

A 02.0     3     Salmonelová enteritída:  Soblahov 2,Trenčín 1

A 04.5     2     Kampylobakteriálna enteritída: Dolná Poruba 1, Trenčín 1

A 04.7     1     Enterokolitída zapríčinená Clostridium  difficile: Trenčín 1

A 07.1     2     Giardiáza: Dolná Súča 1, Trenčín 1

A 08.0     2     Rotavírusová enteritída:  Nemšová 1, Trenč. Jastrabie 1

A 08.1    25    Akútna gastroenteropatia zapríč. vírusom Norwalk:  Trenčianske Teplice 25

A 38.        1    Skarlatina: Trenčín 1

A 41.0     2     Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus: Trenčín  2 (NN)

A 41.5     4     Septikémia  vyvolaná inými gramnegatívnymi mikroorg.: Trenčín 4  (3 x NN)

B 01.9   25     Varicella:  Dolná Poruba  1,  Horné Srnie 3, Kostolná 2,  Nemšová 5, Soblahov 4,

                      Chocholná-Velčice 2, Trenč. Turná 2, Trenč.Teplice 4, Trenčín  2

B 02.3      1    Zosterová choroba oka:  Motešice 1

B 02.9      2    Herpes zoster: Svinná 1, Trenčíín 1

B 27.        1    Infekčná mononukleóza: Trenčín 1

I 80.         1    Zápal žíl:  Trenčín 1 (NN) 

J 10.7       2    SARI:  Omšenie 1, Motešice 1

L 89.        1    Dekubitus: Trenčín 1 (NN)

T 81.3      1   Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Trenčín 1 (NN)

T 83.5      1   Infekcia a zápal. reakcia zavin. protet. pomôckou moč. orgánov: Trenčín 1 (NN)

T 85.7      1   Infekcia a zápal. reakcia vyvol. vnútor. protetickou pomôckou:  Trenčín 1 (NN)

Z 20.5      3   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou: Trenčín 3

Z 21.        3   Bezpríznakový stav infekcie HIV : Trenčín 3

Z 22.3      1   Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie (MRSA): Trenčín 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených  vo februári  2010    v okrese  Nové Mesto nad Váhom          

 

   A 02.0    1    Salmonelová enteritída: Nové Mesto nad Váhom 1

   A 04.5    1    Kampylobakteriálna enteritída: Čachtice 1

   A 08.0    3    Rotavírusová enteritída:  Podolie 1, Stará Turá 2

   A 16.0    1    Tuberkulóza pľúc:  Stará Turá 1

   A 18.4    1    Tuberkulóza kože a podkož. tkaniva: Stará Turá 1

   A 38.      1    Skarlatina: Kočovce 1

  B 01.9   55    Varicella: Beckov 1, Čachtice 6, Dolné Srnie 1, Hrachovište 2, Nové Mesto nad Váhom 41

                        Považany 2, Stará Turá 1, Zem. Podhradie 1

  B 02.9     8    Herpes zoster: Beckov 1, Čachtice 1, Lúka 1, Nové Mesto nad Váhom 4, Podolie 1

  B 08.2     3    Exanthema subitum:  Kálnica 1, Nové Mesto nad Váhom 2

  B 27.       3    Infekčná mononukleóza: Beckov 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Stará Turá 1

  J 10.7      1    SARI: Nová Bošáca 1                    

  Z 22.3     1    Nosič inej bližšie určenej infekcie:  Nové Mesto nad Váhom 1 (NN)

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia

 hlásených  vo februári  2010  v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0     1   Salmonelová enteritída: Bánovce nad Bebravou 1

A 08.0     1   Rotavírusová enteritída: Ľutov 1

A 37.0     1   Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis:  Rybany 1

A 46.       1   Erysipelas:  Pravotice 1  

B 01.9     3    Varicella: Bánovce nad Bebravou  3

B 58.9     1    Toxoplazmóza: Bánovce nad Bebravou 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia

hlásených vo februári 2010 v okrese Myjava

 

A 04.5    2    Kampylobakteriálna enteritída: Myjava 2

A 08.0    3    Rotavírusová enteritída:  Brezová pod Bradlom 1, Myjava 1 (NN), Vrbovce 1 

A 40.8    1    Iná streptokoková septikémia: Brezová pod Bradlom 1

A 41.0    1    Septikémia vyvolaná Stafylococcus aureus: Myjava 1 (NN)

A 41.1    2    Septikémia vyvolaná inými špecifik. stafylokokmi: Mayjava 2 (1 x NN)

A 41.5    1    Septikémia  vyvolaná inými gramnegatívnymi mikroorg.: Myjava (NN)

A 59.0    1    Urogenitálna trichomoniáza:   Myjava 1

B 01.9    8    Varicella: Brezová pod Bradlom 1, Bukovec 1, Myjava 2

B 58.9    1    Toxoplazmóza:  Myjava 1

J 20.       2    Akútna bronchotída:  Myjava 2

L 89.      1    Dekubitus: Myjava 1 (NN)

T 81.3    4     Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Myjava 4 (NN)

T 83.5   3   Infekcia a zápal. reakcia vyvolaná protet. pomôckou moč.orgánov: Myjava 3 (NN)

Z 22.5   1   Nosič vírusovej hepatitídy B: Vrbovce 1

 

 

EPIDÉMIE:

 

      V dňoch od  29.1.2010  do 9.2.2010 prebehla epidémia akútnej gastroenteropatie vyvolanej vírusom Norwalk u  klientov na liečebnom pobyte v kúpeľoch v okrese Trenčín.  Ochorenia prebiehali pod obrazom vracania, hnačiek a subfebrilít, príznaky trvali  do 48 hodín. Z celkového počtu 229 exponovaných  ochorelo 25  klientov.  V zariadení boli nariadené protiepidemické opatrenia a  odbery vzoriek  stolice  od klientov s akút. gastroenteritídou a  od personálu kuchyne  na izoláciu vírusov.  Zo stolíc 5  chorých klientov bol  metódou EIA izolovaný vírus Norwalk

.

Chorobnosť na chrípku a ARO na 100 tisíc osôb  v konkrétnom týždni

 

Rok 2010

TN

NM

MY

BN

Kraj TN

SR

5.t.

1436,9

1513,7

1423,1

2299,6

1725,8

1701,9

6.t.

1689,3

2260,6

19,73,6

2025,3

   1931,7

1810,1

7.t.

1772,4

2120,5

2056,7

2189,5

1974,3

1791,0

8.t.

1342,5

1452,1

1506,2

2007,0

1410,3

1583,1

 

 

 

 

   Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

     Úrad verejného zdravotníctva SR bol prostredníctvom Európskeho systému rýchleho varovania a odpovede informovaný o výskyte 15 prípadov antraxu v čase od 7. 12. 2009 do 6. 1. 2010 u injekčných užívateľov heroínu. 14 prípadov sa vyskytlo v Škótsku a 1 prípad v Nemecku. Z tohto počtu bolo zaznamenaných 8 úmrtí (7 v Škótsku a 1 v Nemecku). Predpokladá sa, že išlo o kontaminovanú šaržu heroínu. Geografické rozloženie kontaminovanej zásielky nie je známe. Riziko expozície pre narkomanov aj v iných európskych krajinách je reálne.