Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  Február  2008

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených vo februári 2008 v okrese Trenčín

 

A 02.0    1    Salmonelová enteritída: Trenčín 1

A 02.8    1    Iné špecifikované salmonelové infekcie: Trenčianske Jastrabie 1

A 04.5    2    Kampylobakteriálna enteritída: Trenčín 2

A 08.0    3    Rotavírusová enteritída:  Trenčín 2 , Horná Súča  1

A 09       2    Gastroenteritída pravdepod. inf. pôvodu :   Trenčín 2

A 38       3   Scarlatina:  Trenčín  3

A 40.3    3   Septikémia vyvolaná streptokokom pneumoniae:   Trečín 1, Selec 1, Dolná Poruba 1

A 41.0    1   Septikémia vyvolaná Staph.aureus: Trenčín  1 NN

A 41.1    2   Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi:  Trenčín 2

A 46.      1   Erysipelas:  Dolná Poruba 1

B 01.9     51  Varicella: Adamovské Kochanovce 1,  Hor.Súča 7,  Motešice  6, Neporadza 2, Omšenie 1,  Svinná

                     1,  Trenč.Turná 1, Trenč.  Mitice 6, Trenčín 21,  Trenčianske Stankovce  1,Trenčianske Teplice 3, 

                      Veľká  Hradná 1 

B 02.       5   Herpes zoster:   Horné Srnie 1, Trenčianska Teplá 2, Trenčín  2

B 08.2.     1  Exanthema subitum: Trenčín 1

B 27.        3   Infekčná mononukleóza:  Soblahov 1, Trenčín 2

B 86.        1   Svrab:  Trenčín 1

Z 20.3      3    Kontakt alebo ohrozenie besnotou:  Trenčín 3

Z 22.5      1   Nosič vírusovej hepatitídy:  Trenčín 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených vo februári   2008 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0    3   Salmonelová enteritída: Lubina 1,   Stará  Turá 1, Višňové  1

A 08.0    2    Rotavírusová enteritída: Považany 2

A 08. 2   1   Adenovírusová enteritída: Považany 1

A 38.      1   Scarlatina: Čachtice 1

A 46.      1   Erysipelas:  Moravské Lieskovíé 1

A 54.0    1   Gonokoková infekcia:  Pobedím 1

B 00.0    1   Herpetický ekzém: Nové Mesto nad Váhom 1

B 01.9    4  Varicella: Nové Mesto nad Váhom 4

B 02.       3  Herpes zoster: Čachtice 2, Nové Mesto nad Váhom 1

B 86.       1   Svrab:  Moravské Lieskovíé 1

Z 20.3     1   Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Pobedím 1 

Z 20.5     2   Kontakt alebo ohrozenie  vírusovou  hepatitídou:  Častkovce 1, Nové Mesto nad Váhom 1

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  hlásených vo februári  2008 v okrese Myjava

 

A 02.0    5  Salmonelová enteritída:  Myjava 2, Brezová pod Bradlom  1, Kostolné 1,  Stará Myjava  1

B 01.9    9  Varicela: Krajné 1, Myjava  7, Polianka 1

B 02.      1  Herpes  zoster: Vrbovce 1

B 27.9    1   Infekčná mononukleóza:  Brezová pod Bradlom  1

B 86.      3   Scabies: Krajné 3

G 63.0    1   Polyneuropatia pri LB: Myjava 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa druhu ochorenia hlásených vo februári 2008 v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0   2   Salmonelová enteritída: Bánovce nad  Bebravou 1, Slatina nad Bebravou 1

A 41.1   2   Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi:  Bánovce nad  Bebravou 2 NN

A 41.5   1   Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi mikroorg.: Bánovce nad Bebravou 1

B 01.9   3   Varicela:  Bánovce nad  Bebravou 3

Z 20.3   1   Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Bánovce nad Bebravou 1

Z 20.5    1   Kontakt alebo ohrozenie  vírusovou  hepatitídou:  Bánovce nad Bebravou 1

 

 

 

Chorobnosť na chrípku vo februári 2008

 

Rok 2008

TN

NM

MY

BN

Kraj TN

SR

6.t.

1362,5

1581,6

1732,8

1189,4

1492,8

2141,1

7.t.

1741,2

1589,4

1865,0

1497,4

1647,4

1984,3

8.t.

1199,7

1122,4

1189,8

1614,0

1415,9

1755,7

9.t.

1082,7

1317,5

1359,8

  988,6

1316,4

1616,9

 

 

Informácie: 

 

Odber vzoriek vody v rámci prevencie ochorení kojencov  

na methemoglobinémiu.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vykonáva v rámci štátneho zdravotného dozoru v rámci prevencie ochorení kojencov na methemoglobinémiu a na základe požiadaviek lekárov (gynekológovia, detskí lekári) odber vzoriek podzemnej vody z individuálnych zdrojov zásobovania v oblastiach, kde nie je zásobovanie pitnou vodou z verejných vodovodov, resp. nie je možnosť napojenia na verejný vodovod obce. 

O odber vody a vykonanie laboratórneho rozboru za splnenia horeuvedených podmienok je možné požiadať max. do veku dieťaťa 6 mesiacov.

V žiadosti je potrebné uviesť adresu trvalého pobytu a číslo telefónu.