Epidemiológia

 

 

        Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
                           December  2010

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v decembri  2010

 v okrese Trenčín

 

A 02.0    3    Salmonelová enteritída:  Soblahov 1, Trenčín 2

A 04.5    5    Kampylobakteriálna enteritída: Horná Súča 1, Motešice 1, Chocholná-Velčice 1,   

                     Trenčianske Stankovce 1, Trenčín  1

A 04.6     1    Enterokolitída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Bobot 1

A 04.7     1    Enteritída zapríč. Clostridium difficile: Trenčín  1 (NN)

A 08.0     4    Rotavírusová enteritída: Horné Srnie 1, Trenčín 3

A 15.3     1    Tuberkulóza pľúc:  Trenčín 1

A 27.       1    Leptospiróza: Trenčianska Teplá 1

A 41.5     1    Septikémia vyvolaná gramnegatívnymi mikroorganizmami:  Trenčín 1

A 86.       1    Nešpecifikovaná vírusová encefalitída:  Trenčín 1

B 01.9 171    Varicella: Dolná Poruba 3, Horné Srnie 1, Hrabovkla 1,  Omšenie 37, Chocholná -Velčice 1,

                      Selec 1, Trenč. Teplá 33, Trenč. Jastrabie 3, Trenč. Mitice  6,  Trenč. Teplice 6, Trenčín 78,

                      Veľ. Hradná 1

B 02.9     2    Herpes zoster: Trenčianska Turná 1, Trenčianske Teplice 1

B 08.2     1    Exanthema subitum: Trenčín 1

B 86.       9    Svrab:  Trenčín 8, Ivanovce 1

G 63.0     1    Polyneuroptia pri LB: Chocholná-Velčice 1

H 10.9     1    Zápal spojovky:  Trenčín 1 (NN)

M 01.2    1    Artritída pri LB: Trenčín 1

T 80.1     1   Cievne komplikácie: Trenčín 1 (NN)

T 81.3     1   Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Trenčín  1 (NN)

T 81.4     1   Infekcia po výkone:  Trenčín  1 (NN)

T 84.5     2   Infekcia a zápal. reakcia vyvolaná vnútornou kĺbovou pomôckou:  Trenčín 2 (NN)

T 84.7     2   Infekcia a zápal. reakcia zapríčinená vnútornými ortoped. pomôckami,  implantátmi

                     a štepmi:  Trenčín 2 (NN)

T 85.7     1   Infekcia a zápal. reakcia zapríčinená vnút. protetickými pomôckami: Trenčín  1 (NN)

Z 20.3     8   Kontakt, ohrozenie besnotou:  Chocholná-Velčice 1,  Trenčianske Teplice 1, Trenčín  6

Z 20.5     2   Kontakt, ohrozenie vírusovou hepatitídou:  Chocholná-Velčice 1,   Horná Súča 1

Z 22.3     1   Nosič bakteriálnej infekcie (MRSA): Trenčín 1 (NN)

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených  v decembri  2010 

v okrese  Nové Mesto nad Váhom   

 

A 02.0      3   Salmonelová enteritída: Čachtice 2,  Stará Turá 1

A 04.3      2   Infekcia enterohemoragickými E.coli:  Horná Streda 1

A 04.6      1   Enterokolitída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Nové Mesto nad Váhom 1

A 08.0      2   Rotavírusová enteritída: Častkovce 1, Nové Mesto nad Váhom 1

A 08.2      1   Adenovírusová enteritída:  Nové Mesto nad Váhom 1

A 46.        6   Erysipel: Častkovce 1, Čachtice 1,  Kočovce 1, Modrová 1, Nové Mesto nad Váhom 2

B 01.9     18  Varicella: Bošáca 1, Brunovce 1, Lúka 1, Mor.Lieskové 1, Nové Mesto n.V.13,  Stará Turá 1

B 02.9      15  Herpes zoster:  Častkovce 1, Čachtice 1, Dolné Srnie 1,  Kálnica 2, Moravské Lieskové 1,

                       Nová Bošáca  1,  Nové Mesto nad Váhom 7,  Stará Turá 1

B 27.        1    Infekčná mononukleóza:  Stará Turá 1

B 86.        1    Scabies:  Považany 1

J 15.2       1    Pneumónia:  Nové Mesto nad Váhom  1 (NN)

L 08.        1    Lokálna infekcia kože:  Nové Mesto nad Váhom  1 (NN)

M 01.2     4   Artritída pri LB:  Hrádok 1,  Nové Mesto 2,  Stará  Turá 1

Z 20.3      3    Kontakt, ohrozenie besnotou: Horná Streda 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Višňové 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia hlásených  v decembri 2010

v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.0     5   Salmonelová enteritída: Bánovce nad Bebravou  2, Borčany 1, Kšinná 1,  V. Chlievany 1

A 04.5     3    Kampylobakteriálna enteritída:  Krásna Ves 1, Rybany 1, Veľké Chlievany 1

A 38.       1    Skarlatina: Bánovce nad Bebravou 1

A 69.2     1    Lymská borelióza: Podlužany  1

M 01.2    1    Artritída pri LB: Podlužany 1

Z 20.3     1    Kontakt, ohrozenie besnotou: Bánovce nad Bebravou 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia hlásených v decembri  2010

v okrese Myjava

 

A 02.0    1    Salmonelová enteritída:  Myjava 1

A 04.7    1    Enteritída zapríč. Clostridium difficile: Myjava 1  (NN)

A 37.0    2    Divý  kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis: Myjava 2

A 41.5    1    Septikémia vyvolaná gramnegatívnymi mikroorganizmami:  Myjava 1 (NN)

B 01.9   48    Varicella: Brezová p. Br. 29,  Myjava 4,  Stará Myjava 2,  Chvojnica 1, Vrbovce 12

B 58.9     2    Toxoplazmóza:  Myjava 2

T 80.1     1   Cievne komplikácie: Myjava 1 (NN)

T 83.5    1   Infekcia a zápal. reakcia  zavin. protet. pomôckou moč.orgánov: Myjava 1(NN)

 

Epidémie:

V decembri 2010 sme evidovali epidemický výskyt svrabu v zariadení s dlhodobou starostlivosťou v okrese Trenčín.

Prvý prípad bol hlásený z infekčného oddelenia FN Trenčín, svrab  u dôchodkyne - klientky ZDS.  Následne  dermatovenerologička hlásila  prípad svrabu  u opatrovateľa  z ZDS. Po nahlásení tohto ochorenia bol vykonaný v ZDS štátny zdravotný dozor, kde bolo zistené, že v októbri sa vyskytlo  prvé  ochorenie na svrab u klientky ZDS, ktoré nebolo  hlásené na RÚVZ a ešte ďalšie 2 ochorenia. Zo 182 klientov ochoreli 3, z 15 členov personálu ochoreli 3. V zariadení  boli ihneď nariadené protiepidemické opatrenia  pre klientov aj zamestnancov.

 

 

Chorobnosť na chrípku a ARO na 100 tisíc osôb  v konkrétnom týždni

Rok 2010

TN

NM

MY

BN

Kraj TN

SR

48.týž.

1735,7

1623,1

1386,6

1702,9

1643,5

1730,2

49.týž.

1593,7

1635,2

1412,0

1851,4

1666,6

1804,8

50.týž.

1716,7

1524,7

2088,9

2171,2

1823,3

1916,6

51.týž.

1225,5

1960,3

1345,7

2424,1

1658,5

1591,6

52.týž.

1723,2

1336,6

1249,7

2388,5

1163,9

1147,9