Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  December  2007

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v decembri 2007 v okrese Trenčín

 

A02.        1 Vylučovanie salmonel: Trenčianska Turná 1

A 02.0    4  Salmonelová enteritída: Trenčín 1, Nemšová 1, Skalka nad Váhom 1,Chocholná-Velčice 1

A 02.8    1 Iné špecifikované salmonelové infekcie: Trenčín 1

A 04.5   4  Kampylobakteriálna enteritída: Trenčín 1, Trenčianske Teplice 1,Dolná Súča 1, Horné Srnie 1

A 08.0  12  Rotavírusová enteritída: Trenčín 6,  Horňany 1, Chocholná-Velčice 1  Soblahov 1,Štvrtok 2, Trenč.

                   Teplá 1

A 08.2     1  Adenovírusová  enteritída: Horňany 1

A 38        2  Scarlatina:  Trenčín 2

A 41.0     1   Septikémia vyvolaná Staph.aureus: Trenčín 1 NN

A 41.1     3   Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi: Trenčín 2 NN, Mníchova Lehota 1

A 41.5     2  Septikémia vyvolaná inými gramnegat.mikroorganizmami: Trenčín 1 NN,                      
Trenč.Teplice 1

A 98.5     1  Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom: Drietoma 1

B 00.1     1  Herpes simplex:  Trenčín 1

B 01.9  129 Varicella: Bobot 7,Dolná Súča 1, Drietoma 18, Hor.Súča 7,  Hrabovka 1, Kostolná Záriečie 2,  

                    Krivosúd Bodovka 3, Melčice-Lieskové 2, Neporadza 2,   Opatovce 1,  Selec 2,  Svinná 5,

                    Trenč.Turná 4, Trenčín 58,  Trenčianske Stankovce 13, Veľ.Bierovce 1, Zamarovce  2

B 02.       5   Herpes zoster:  Ivanovce 1, Trenčín  4

B 27.9     2   Infekčná mononukleóza:   Trenčianska Turná 1, Trenčín 1

J 10.        4   Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom: Trenčín 3, Mníchova Lehota 1

T 81.4      1   Infekcia po výkone nezatriedená inde: NN  Trenčín 1

T 83.5      2   Infekcia a zápal.reakcia zav.protet.pomôckou: NN Trenčín 2

Z 20.3      2   Kontakt alebo ohrozenie besnotou: Trenč. Turná 1,Veľké Bierovce 1

Z 20.5      5   Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:   Trenčín 2, Trenč. Jastrabie 2, Soblahov 1 

Z 22.3       1  Nosič inej bližšie určenej infekcie:  Trenčín  1 NN

Z 22.5       1  Nosič vírusovej hepatitídy B: Nemšová 1

 

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v decembri   2007 v okrese Nové Mesto nad Váhom

 

A 02.0   10   Salmonelová enteritída:   Nové  Mesto nad  Váhom 4,  Podolie  1,  Stará  Turá 2, Modrová 2, Trenč.

                     Bohuslavice 1

A 04.5     6   Kampylobakteriálna enteritída: Čachtice 1, Kočovce 2, Nové Mesto nad Váhom 2, Považany 1

A 09.      32  Akútna gastroenteritída pravdepod. infekčného pôvodu:  Nové Mesto nad Váhom 32

A 48.1      1  Legionárska choroba: Stará Turá 1

A 54.0      1  Gonokokové inf.dolných častí močovopohl.sústavy: Nové Mesto nad Váhom 1

A 69.2      3   Lymská choroba:  Čachtice 1, Nové Mesto nad Váhom 2

B 00.9      1   Herpes simplex: Vaďovce 1

B 01.9   10   Nové Mesto nad Váhom  6,  Kálnica 2, Haluzice 1, Stará Turá 1

B 02.9     8  Herpes zoster:   Nové Mesto nad Váhom  5, Podolie 1, Bošáca 1, Beckov 1                 

Z 20.5     3  Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou:  Nové Mesto nad Váhom 3

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  hlásených v decembri  2007 v okrese Myjava

 

A 02.0    2  Salmonelová enteritída:  Myjava 1, Brezová pod Bradlom 1

A 04.0    2  Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli: Brezová pod Bradlom 1, Myjava 1

A 07.1    1  Giardióza (lambliáza): Vrbovce 1

B 01.9  22  Varicela:  Myjava  20, Brestovec 2

B 27.9    2   Infekčná mononukleóza:   Myjava 2

B 58.9    1   Toxoplazmóza: Krajné 1

B 85.0    2   Pedikulóza zavinená Pediculus humanus capitis: Brezová pod Bradlom 2        

J 10.       2    Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom: Brezová pod Bradlom 2               

Z 20.5    2   Kontakt alebo ohrozenie  vírusovou  hepatitídou:  Myjava  1, Brezová pod Bradlom 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  hlásených v decembri 2007 v okrese Bánovce n.B.

 

A 02.0   4   Salmonelová enteritída: Bánovce nad  Bebravou 3, Veľké Chlievany 1

A 04.0    2  Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli: Bánovce nad Bebravou 1

A 04.5   1   Kampylobakteriálna enteritída:  Prusy 1

A 87.9   1   Nešpecifikovaná vírusová meningitída: Slatina nad Bebravou 1

B 02.9   1   Herpes zoster :  Rybany 1  

B 27.9   4   Infekčná mononukleóza:   Bánovce nad  Bebravou 2, Brezolupy 1, Rybany 1

G 63.0   1  Polyneuropatia pri LB:  Bánovce nad  Bebravou

Z 22.5    2  Nosič vírusovej hepatitídy: Bánovce nad Bebravou  1, Borčany 1

 

  Chorobnosť na chrípku v decembri 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epidémie:

 

V čase od 05.12. do 10.12.2007 prebehla epidémia gastroenteritídy v zdravotníckom zariadení v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ochorenia prebiehali s prevažne ľahkým klinickým obrazom (hnačky, zvracanie a subfebrílie trvajúce zväčša 1-2 dni). Ochorelo 29 pacientov a 3 zdravotnícki pracovníci z celkového počtu 180 exponovaných. V zariadení boli vykonané protiepidemické opatrenia. Vyšetrujú sa vzorky stravy a biologického materiálu. Vzorky stolice na adenovírusy a rotavírusy - negatívne. Výsledky vyšetrení na norovírusy zatiaľ nie sú ukončené. K dnešnému dňu neevidujeme žiadne nové ochorenia.

 

 

 

 

 

OZNAMY:

 

1.     V prípade kontraindikácie očkovania celulárnou pertusickou zložkou vakcíny je možné očkovať deti   ( 2. a 5. ročné) očkovacou látkou INFANRIX  na základe konzultácie s primárom detského oddelenia  FN Trenčín MUDr. Pavlom Šimurkom ( č. tel.032/ 6566482, e-mail simurka@ nsptn.sk).

 

 

Na území okresu Trenčín bol od začiatku chrípkovej sezóny   6 krát  izolovaný vírus chrípky A bližšie neidentifikovaný a 3 krát  typ A H1N1 Solomon Islands 3/2006 like.  V jednom prípade bol izolovaný  vírus parainfluenzy.  Odbery vykonali MUDr. Eva Opoldusová a MUDr. Miroslav Gavenda v Trenčíne.

      Na území okresu Myjava bol izolovaný 2 krát   vírus chrípky A bližšie neidentifikovaný, odber vykonala MUDr. Adriana Balážová v Brezovej pod Bradlom.

 

 

 

 

 

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 800x600 pixelov a pre prehliadač Internet Explorer 5.0 a vyšší.
© 2002 ŠZÚ Trenčín