Epidemiológia

 

             

 

Situácia vo výskyte  sezónnej chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných
 ochorení v zimnej sezóne 2010-2011 v Trenčianskom kraji.                                        Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach.

 

Chrípka – v 18. KT bolo hlásených  4 080 akútnych respiračných ochorení  (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1 078,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf 1). Oproti minulému týždňu došlo k zníženiu chorobnosti o 3,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť 3 300,3/100 000  je vo vekovej skupine 0 – 5 ročných.

Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 262 ochorení na chrípku (CHPO), čo je chorobnosť 69,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu došlo k zníženiu chorobnosti o 36,6 % (graf 2). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť v ochoreniach na chrípku 262,7/100 000 je vo vekovej skupine 15 – 19 ročných.

V Trenčianskom kraji sme zaznamenali 35 komplikácií (0,9 % z  akútnych respiračných ochorení).

 

Prerušenie školskej dochádzky v rámci Trenčianskeho kraja: sme nezaznamenali

 

SENTINELL – z okresu Trenčín neboli odobraté vzorky na virologické  vyšetrenie.

 

Od začiatku sezóny bol od sentinelových lekárov z okresu Trenčín izolovaný vírus chrípky:

·                    3x A/H1N1/2009

·                    3x typ A

·                    1x typ B 

od pacientov hospitalizovaných vo FN Trenčín:

·                    4x A/H1N1/2009 ( z toho 2 prípady boli hlásené ako SARI)

·                    1x typ A (prípad hlásený ako SARI)

 

 

Aktuálne  informácie   o  chrípkovej   situácii   je  možné  získať  na  internetovej  adrese: v TN kraji na  www.ruvztn.sk  

 

Situácia v SR

Aktuálne  informácie je možné  získať  na  internetovej  adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

 

Situácia v Európe:

Aktuálne  informácie  je  možné  získať  na  internetovej  adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu

 

 

 

 

Hlásna služba  lekárov prvého kontaktu bola nasledovná:

      - okres Bánovce nad Bebravou: pediatri: 50 %, dospelí: 56 %

      - okres Ilava  pediatri: 87 %, dospelí: 66 %

      - okres Myjava pediatri: 83 %, dospelí: 89 % 

      - okres Nové Mesto nad Váhom pediatri: 77 %, dospelí: 45 %

      - okres Partizánske  pediatri: 67 %, dospelí: 45 %

      - okres Považská Bystrica  pediatri: 79 %, dospelí: 78 %

      - okres Prievidza  pediatri: 74 %, dospelí: 61 %

      - okres Púchov  pediatri: 90 %, dospelí: 70 %

      - okres Trenčín pediatri: 52 %, dospelí: 47 %

 

 

 

Chorobnosť ARO v  TN kraji na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov

 

Kal. Týždeň

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

BN

3031,1

2185,8

2808,9

1712,2

2724,3

1661,4

1625,3

1078,2

IL

1506,0

1355,6

1154,3

1468,7

1022,5

919,2

902,5

1044,2

MY

1432,0

1638,6

1515,5

881,5

1226,7

1285,9

962,5

960,2

NM

1711,4

1694,8

1535,1

1368,2

1401,2

1303,0

1117,3

1112,4

PE

1913,2

1679,5

1574,6

1523,9

1649,6

869,0

1336,5

1138,8

PB

1824,8

1920,6

1866,0

1241,2

1084,2

929,1

788,4

847,4

PD

2369,1

1960,1

1644,4

1561,5

1723,6

1223,2

1117,0

1167,6

PU

1594,6

1759,0

1362,3

1118,4

923,5

860,8

999,6

900,5

TN

1851,7

1740,1

1517,3

1847,6

1445,3

1401,4

1448,9

1274,1

kraj TN

1943,6

1781,7

1596,3

1478,4

1449,4

1164,4

1114,5

1078,3

SR

1845,4

1688,4

1578,7

1521,6

1427,8

1164,3

1117,5

 

 

 

 

 Graf č.1

 

Graf č.2

 

 

 

     Situácia vo výskyte ARO a CHPO sa stabilizovala, preto pravidelnú týždennú informáciu o výskyte vyššie uvedených ochorení nebudeme v nasledujúcich týždňoch zasielať. V prípade zmeny epidemiologickej situácie Vás budeme opätovne kontaktovať.

                Zároveň dovoľte poďakovať všetkým zainteresovaným, sentinellovým lekárom, riaditeľom nemocníc, predstaviteľom Trenčianskeho samosprávneho kraja - odborov zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí, prevádzkovateľom LSPP a všetkým lekárom za aktívnu spoluprácu a pomoc.