Epidemiológia

 

 

            

 

Situácia vo výskyte  sezónnej chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných
 ochorení v zimnej sezóne 2009-2010 v Trenčianskom kraji.Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 15. kalendárnom týždni.

 

 

 

Chrípka – v  15. KT bolo hlásených  4 299 akútnych respiračných ochorení  (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1135,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf 1). Oproti minulému týždňu došlo k zvýšeniu chorobnosti o 16,98 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť 3 460,5/100 000  je vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (graf 2).

Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 369 ochorení na chrípku (CHPO), čo je chorobnosť 97,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu došlo k zvýšeniu chorobnosti  o 15,95 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť v ochoreniach na chrípku 392,4/100 000 je vo vekovej skupine 0 – 5 ročných.

 V Trenčianskom kraji sme zaznamenali 45 komplikácií (1,0 % z  akútnych respiračných ochorení).

 

Prerušenie školskej dochádzky v rámci Trenčianskeho kraja: nezaznamenali sme

 

 

 

Aktuálne  informácie   o  chrípkovej   situácii   je  možné  získať  na  internetovej  adrese: v TN kraji na  www.ruvztn.sk  

 

Situácia v SR

Aktuálne  informácie je možné  získať  na  internetovej  adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

 

Situácia v Európe:

Aktuálne  informácie  je  možné  získať  na  internetovej  adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu

 

 

Hlásna služba  lekárov prvého kontaktu bola nasledovná:

      - okres Bánovce nad Bebravou: pediatri: 60 %, dospelí: 50 %

      - okres Ilava  pediatri: 53 %, dospelí: 59 %

      - okres Myjava pediatri: 67 %, dospelí: 70 % 

      - okres Nové Mesto nad Váhom pediatri: 69 %, dospelí: 59 %

      - okres Partizánske  pediatri: 56 %, dospelí: 50 %

      - okres Považská Bystrica  pediatri: 53 %, dospelí: 65 %

      - okres Prievidza  pediatri: 84 %, dospelí: 69 %

      - okres Púchov  pediatri: 70 %, dospelí: 65 %

      - okres Trenčín pediatri: 52 %, dospelí: 64 %

 

 

 

 

Chorobnosť ARO v  TN kraji na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov.

Kal. Týždeň

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

BN

2007,0

1653,5

1235,4

1524,3

1000,6

1 436,9

1295,4

1593,2

IL

1122,6

878,4

995,3

971,7

1042,6

863,6

1016,6

765,9

MY

1506,2

1925,3

1221,7

1018,8

908,9

1 350,4

1059,5

1267,3

NM

1452,1

1280,8

1231,8

1066,9

647,8

417,9

1264,2

1038,8

PE

1635,5

1153,8

1219,4

1362,2

1211,3

1 308,5

1345,5

1406,6

PB

1034,2

1002,3

895,1

896,3

1063,5

467,3

516,5

752,0

PD

1504,3

1409,1

1560,1

1335,1

1290,5

1 275,3

969,7

1289,5

PU

1166,5

1533,3

1298,9

1121,1

1072,5

751,7

794,7

1045,3

TN

1342,5

1311,5

1257,2

1295,3

1284,2

882,7

883,1

1131,2

kraj TN

1410,3

1306,1

1286,3

1201,7

1123,3

999,3

970,2

1135,0

SR

1583,1

1387,6

1383,5

1357,1

1314,5

1112,3

1073,9

 

 

 

 

 Graf č.1

 

 

 

 

 

 Graf č.2

 

 

                                       

     

Nakoľko je situácia vo výskyte ARO a CHPO stabilizovaná pravidelnú týždennú informáciu o výskyte vyššie uvedených ochorení nebudeme v nasledujúcich týždňoch zasielať. V prípade zmeny epidemiologickej situácie Vás budeme opätovne kontaktovať.

                Zároveň dovoľte poďakovať všetkým zainteresovaným, sentinellovým lekárom, riaditeľom nemocníc, predstaviteľom Trenčianskeho samosprávneho kraja - odborov zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí, prevádzkovateľom LSPP a všetkým lekárom za aktívnu spoluprácu a pomoc.