Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
                      August  2010

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených v auguste  2010 v okrese Trenčín

 

A 02.0    23   Salmonelová enteritída: Bobot 1,  Ivanovce 1,  Melčice 2,  Mníchova Lehota 2,  Nemšová 2, 

                      Opatovce 1, Chocholná-Velčice 1, Trenč. Teplá 1, Trenč. Jastrabie  1, Trenč. Stankovce 1,

                      Trenč. Teplice 1, Trenčín 9

A 04.5     3    Kampylobakteriálna enteritída: Nemšová 1, Trenč. Stankovce 1, Trenčín  1

A 08.0     2    Rotavírusová enteritída:   Drietoma 1, Omšenie 1

A 41.1     1    Septikémia vyvolaná  inými špecifikovanými stafylokokmi: Trenčín 1 (NN)

A 41.5     2    Septikémia  vyvolaná inými gramnegatívnymi mikroorg.: Trenčín  2 (NN)

A 56.0     1    Chlamýdiová infekcia dolných častí močopohlavnej sústavy: Trenčín 1

A 69.2     7    Lymská borelióza: Soblahov 1, Svinná 1, Trenčianska Teplá 1, Trenčianske Teplice 1, Trenčín 3

A 84.1     1    Stredoeurópska kliešťová encefalitída:  Trenčianske Teplice 1

A 87.9     2   Nešpecifikovaná vírusová meningitída: Horná Súča 1,  Trenčín  1

B 01.9     8   Varicella: Trenč. Turníá 1, Trenčín  7

B 02.9     4   Herpes zoster: Selec 1, Trenčín 3

B 15.       1   Akútna hepatitída A: Trenčín 1

B 27.9     1    Infekčná mononukleóza:  Trenčianska Turná 1

G 63.0     1    Polyneuropatia pri LB: Horná Súča 1

M 01.2    2   Artritída pri LB:  Trenčianska Teplá 1,  Trenčianske Mitice 1

T 80.       1   Komplikácie po infúzii, transfúzii, liečebnej injekcii: Trenčín 1 (NN)

T 81.3     5   Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Trenčín  5 (NN)

T 85.7    15  Infekcia a zápal. reakcia zapríč. vnútornými protetickými pomôckami: Trenčín  15

Z 20.3     1   Kontakt, ohrozenie besnotou:  Mníchova Lehota 1

Z 20.5     1   Kontakt, ohrozenie vírusovou hepatitídou:  Trenčín 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia

hlásených  v auguste  2010    v okrese  Nové Mesto nad Váhom             

 

 A 02.0    20  Salmonelová enteritída: Bošáca 2, Nové Mesto nad Váhom 9, Potvorice 1,  Považany 2,

                      Stará Turá 3, Trenčianske Bohuslavice  2,  Vaďovce 1

A 04.5      3    Kampylobakteriálna  enteritída:  Nové Mesto nad Váhom  3

A 08.0      2    Rotavírusová enteritída:  Bošáca 2

A 08.2      2    Hôrka nad Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1

A 15.0      1    Tuberkulóza pľúc:  Moravské Lieskové 1

A 46.        4    Erysipel: Nové Mesto nad Váhom  4

A 56.0      1    Chlamýdiová infekcia dolných častí močopohlavnej sústavy: Bošáca 1

A 69.2      3    Lymská  borrelioza:   Modrovka 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Stará Turá 1

A 87.9      1    Nešpecifikovaná vírusová meningitída:   Bzince pod Javorinou 1

B 01.9       1   Varicella: Očkov 1

B 02.9    10    Herpes zoster: Beckov 1, Čachtice 1, Kálnica 1, Moravské Lieskové 1, Nové Mesto nad

                       Váhom 5, Podolie 1

B 86.        1    Svrab:  Nové Mesto nad Váhom  1

T 81.3       1   Rozpad operačnej rany nezatriedený inde:  Nové Mesto nad Váhom 1

T 83.5     1    Infekcia a zápal. reakcia zavinená protetickou pomôckou močových orgánov: Nové Mesto nad

   Váhom 1 (NN)

Z 22.3     1    Nosič  bakteriálnej infekcie (MRSA): Nové Mesto nad Váhom 1  (NN)

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia

hlásených  v auguste  2010  v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.      1    Vylučovanie salmonel:  Ruskovce 1

A 02.0    3    Salmonelová enteritída: Bánovce nad Bebravou  3

A 04.0    2    Infekcia enteropatogénnymi  Escherichia coli : Bánovce nad Bebravou 1, Haláčovce 1

A 04.5    5    Kampylobakteriálna enteritída: Bánovce nad Bebravou 3, Kšinná 1, Pravotice 1

A 08.0    2    Haláčovce 2

A 37.0    3     Pertussis:  Bánovce nad Bebravou  2, Uhrovec 1

A 69.2     3    Lymská borelióza:   Bánovce nad Bebravou 2,  Veľké Chlievany 1

B 01.9     1    Varicella: Bánovce nad Bebravou 1

B 18.2     1    Chronická vírusová hepatitída C: Bánovce nad Bebravou  1

M 01.2    1    Artritída pri LB:  Zlatníky 1

Z 20.3     3    Kontakt, ohrozenie besnotou:  Bánovce nad Bebravou 2, Krásna Ves 1

Z 20.5     1   Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou: Veľké Držkovce 1

Z 22.5     1   Nosič vírusovej hepatitídy: Krásna Ves 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia

hlásených v auguste  2010 v okrese Myjava

 

A 02.0  10    almonelová enteritída: Bukovec 1, Krajné 1, Myjava 5, Rudník 3

A 04.5     1   Kampylobakteriálna enteritída: Kostolné 1, Myjava 1, Rudník 1

A 08.0     1   Rotavírusová enteritída:  Brezová pod Bradlom 1

A 08.2     1   Adenovírusová enteritída:  Myjava 1

A 37.0     1   Pertussis: Brezová pod Bradlom 1

B 01.9     1   Varicella: Myjava 1

J 15.0      1    Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae:  Myjava 1 (NN)

T 80.1     1    Cievne komplikácie po infúzii, liečebnej injekcii: Myjava 1 (NN)

T 81.3     2    Rozpad operačnej rany nezatriedený inde: Myjava 2 (NN)

T 81.4     1    Infekcia po výkone nezatriedená inde: Myjava 1 (NN)

T 83.5     2    Infekcia a zápal. reakcia vyvolaná protet. pomôckou močových orgánov: Myjava 2 (NN)

T 85.7     2    Infekcia a zápal. reakcia zapríč. vnútornými protetickými pomôckami: Myjava 2 (NN)

Z 20.3     1    Kontakt, ohrozenie besnotou: Myjava 1

 

Oznam:

Dňa   25. 9. 2010  od  9.00 hod. – do 14. 30 hod.  sa koná  XVI. Vakcinačný deň

Slovenskej republiky  vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline , Predmestská 1,  (registrácia od 8.00 hod.)

 

 

Výskyt infekcií spôsobených West Nile vírusom v Grécku – Informácia

 

      Začiatkom augusta 2010 Grécko ohlásilo, prostredníctvom systému rýchleho varovania,11 ľudských prípadov (2 potvrdené a  9 pravdepodobných) infekcií spôsobených West Nile vírusom. Prípady sa vyskytli na severe Grécka v oblasti Stredné Macedónsko -okresy Kilkis, Thessaloniki, Imathia, Serres, Pieria, Pella .

10. augusta 2010 sa počet hlásených prípadov zvýšil na 21, z čoho deväť prípadov bolo potvrdených a 12 pravdepodobných. Všetkých 21 chorých osôb bolo hospitalizovaných s príznakmi meningitídy alebo encefalitídy. Dve osoby nad 70 rokov, ktoré trpeli hypertenziou a na diabetes mellitus, ochoreniu podľahli. Najviac chorých bolo vo vekovej skupine nad 70 rokov (57 %), ďalej osoby vo vekovej skupine 50 – 69 rokov (19%), 20 – 49 rokov (14%) a dva prípady sa vyskytli u osôb mladších ako 20 rokov. Jedenásť prípadov (52%) boli muži.

22.  augusta 2010 už bolo hlásených celkovo 99 prípadov, s príznakmi meningitídy u 81 osôb. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo osem osôb. Podľa doterajších informácií sa predpokladá, že väčšina chorých pochádza z vidieckeho prostredia v blízkosti riek.

 

West Nile vírus sa prenáša hmyzom. Rezervoárom vírusu sú divoko žijúce vtáky. Ľudia a kone sú vnímaví hostitelia. Najnebezpečnejším prenášačom tohto vírusu je druh komára Culex. Ten sa živí predovšetkým krvou vtákov. Na rozdiel od HIV infekcie je tento vírus schopný sa v komároch pomnožiť tak,  že infekčná dávka na vyvolanie infekcie je dostatočne veľká. Človek sa infikuje po poštípaní komárom. Infekcia sa môže vyvinúť aj pri transplantácii orgánov alebo transfúzii krvi. Inkubačný čas je 2 – 14 dní. Väčšina infekcií týmto vírusom prebieha asymptomaticky. Len asi u 20 % nakazených dôjde k rozvoju klinických príznakov ochorenia. U človeka sa prejavuje náhlym nástupom horúčky trvajúcej 3 - 5 dní. Ďalšími príznakmi sú bolesti hlavy, hrdla, pohybového aparátu, vyrážky na trupe a končatinách, únava, nechutenstvo a bolesti brucha. V 15 % prípadov sa objavuje zápal mozgu, pečene, pankreasu a srdcového svalu. Vyššie riziko vzniku ochorenia je u osôb vo veku nad 50 rokov a u imunokompromitovaných jedincov. Smrtnosť sa pohybuje medzi 5 - 10 %. Vysoká je najmä u starších pacientov. Účinná vakcína proti tejto nákaze nie je k dispozícii. Prevencia spočíva v ničení komárov a v individuálnej ochrane pred poštípaním. Ochorenia u ľudí na Slovensku doteraz hlásené neboli. Protilátky  proti vírusu West Nile boli  zistené u zdravých osôb v malom percente (2 - 4%), u vtákov, u voľne žijúcej lovnej zveri a u domácich zvierat. V sedemdesiatych rokoch sa vírus West Nile izoloval z komárov chytaných na Záhorskej nížine.

 

Prítomnosť West Nile vírusu je dobre zdokumentovaná v niektorých európskych krajinách. Klimatické podmienky, teplota a vlhkosť zohrávajú dôležitú úlohu v prítomnosti a v rozmnožovaní komára. Infekcie u ľudí spôsobené West Nile vírusom boli hlásené od roku 1996 v niektorých krajinách východnej a južnej Európy s výskytom lokálnych epidémií, ako napríklad v Rumunsku, Českej republike, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Španielsku alebo Portugalsku.  Doterajšie dostupné informácie naznačujú identifikáciu novej možnej oblasti v Grécku pre prenos vírusu. Lekári v dotknutej oblasti boli oboznámení so zvýšeným rizikom ďalšieho prenosu vírusu. Obyvatelia postihnutej oblasti boli rovnako informovaní, aby zvýšili ostražitosť a používali osobné ochranné prostriedky proti hmyzu vo zvýšenej miere.

 

Osoby cestujúce do postihnutej oblasti musia mať na pamäti, že vírus sa prenáša najmä krvnou

cestou.

 

Zdroj:  www.uvzsr.sk