Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín
  August  2009

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených v auguste   2009 v okrese Trenčín

 

A 02.0     11   Salmonelová enteritída: Horná Súča 1, Horné Srnie 1, Melčice Lieskové 1,  Soblahov 1,                     

                       Trenč.Turná 1, Trenč.Teplice 1,  Trenčín 4, Veľké Bierovce 1

A 04.0      1   Infekcia enteropatogénnymi  E.coli :  Trenčianske Mitice 1

A 04.5      8    Kampylobakteriálna enteritída:  Nemšová 2, Skalka  nad Váhom 1, Trenč. Teplice 1,

                       Trenčín  3,  Zamarovce 1

A 38.        3    Skarlatina: Adamovské Kochanovce 1, Selec 1, Trenčín 1 

A 40.1      2    Septikémia vyvolaná  Streptokokom zo sk. B:  Motešice 1,  Trenčín 1

A 41.0      3    Septikémia vyvolaná Stafylococcus aureus: Trenčín 3 (NN)

A 41.5      5    Septikémia  vyvolaná inými gramneg. mikroorg.: Drietoma 1, Trenčín 4 – ( 2 x  NN)

A 69.2      5    Lymská borelioza: Dubodiel 1, Horná Súča 1, Trenč. Jastrabie 1,  Trenčín 2

A 87.9      1    Vírusová meningitída:  Trenčín 1

B 01.9      4    Varicella: Horná Súča 1,  Trenč.Teplá 1,   Trenčín 2

B 02.9      1    Herpes zoster:  Trenčín 1

B 16.9      1    Akútna hepatitída B:  Melčice-Lieskové 1

B 37.7      1    Kandidová septikémia:  Trenčín 1 (NN)

M 01.2     2    Artritída pri LB:  Motešice 1, Trenč. Stankovce 1

T 81.3      3   Rozpad operačnej rany nazatriedený inde: Trenčín 3(NN)

T 83.5      3   Infekcia a zápal. reakcia  vyv. protet. pomôckou moč.orgánov: Trenčín  3 (NN)

T 85.7      1   Infekcia a zápal.reakcia zapr. vnútornou protetickou pomôckou: Trenčín 1 (NN)

Z 20.5      1    Kontakt alebo ohrozenie vírus. hepatitídou:  Trenčín  1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa druhu ochorenia hlásených  v  auguste  2009 v okrese  Nové Mesto nad Váhom

                                                                                                                        

   A 02.0    5   Salmonelová enteritída: Moravské Lieskové 1,  Nové Mesto nad Váhom 2, Stará Turá 2

A 04.5    2    Kampylobakteriálna enteritída: Potvorice1,  Stará Turá 1

A08.0     2    Rotavírusóvá enteritída :  Kalniva 1,  Nové Mesto nad Váhom 1

A 46.      1    Erysipelas: Podolie 1

A 69.2    2    Lymská  borelioza: Moravské Lieskové 1,  Nové Mesto nad Váhom  1

B 01.9    6    Varicella: Horná Streda 1, Nové Mesto nad Váhom 2, Pobedím 1,  Zemianske  Podhradie 2

B 02.9    6     Čachtice 1, Lubina 1, Moravské Lieskové 1,  Nové Mesto nad Váhom 2, Zemianske 

                      Podhradie 1

B 08.5    5     Enterovírusová vezikulárna faryngitída:  Nové Mesto nad Váhom 5

B 27.      3     Infekčná mononukleóza: Dolné Srnie 1, Hrachovište 1, Považany 1

M 01.2    2    Artritída pri LB:  Lubina 2 

Z 20.5     1    Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou:  Nová Ves nad Váhom  1 

 

                 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení  podľa  druhu ochorenia hlásených  v auguste 2009  v okrese Bánovce nad Bebravou

 

A 02.      1   Iné infekcie salmonelami: Otrhánky 1

A 02.0     2   Salmonelová enteritída:  Bánovce nad Bebravou 2

A 04.5     2    Kaômpylobakteriálna enteritída: Bánovce nad Bebravou 2

A04.6      1    Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica: Bánovce nad Bebravou 1

A 69.2     2    Lymská choroba: Bánovce nad Bebravou 1, Slatina nad Bebravou 1

B 01.9     8    Varicella: Bánovce n.B. 6, Brezolupy 2

B 17.1     1    Akútna hepatitída C: Bánovce nad Bebravou 1

B 27.       1   Infekčná mononukleóza: Krásna Ves 1

B 36.1     1    Tinea nigra : Bánovce nad Bebravou 1

B 83.0     1    Toxokaróza:  Šišov 1

M 01.2    2    Artritída pri LB:  Čierna Lehota 1, Slatinka nad Bebravou 1 

Z 22.5     1    Nosič vírusovej hepatitídy B: Bánovce nad Bebravou 1

 

 

Prehľad výskytu infekčných ochorení podľa  druhu ochorenia hlásených v auguste 2009 v okrese Myjava

 

A 02.0    6   Salmonelová enteritída: Brezová pod Bradlom 1, Bukovec 1,  Kostolné 1, Myjava 2, 

                    Vrbovce 1                   

A 04.0     1  Infekcia enteropatogénnymi E.coli:  Stará Myjava 1

A 69.2     1   Lymská choroba: Rudník 1

B 01.9     2   Varicella: Brezová pod Bradlom 1, Priepasné 1

Z 20.5    1   Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou: Myjava 1

 

 

 

INFORMÁCIA

 

     K 5.9.2009 sa celkovo vyskytlo  v  Slovenskej republike 125 prípadov  novej chrípky typu A (H1N1).